KONSERNIN JOHTORYHMÄN PALKITSEMINEN

Aspo Oyj:n palkitsemisvaliokunta valmistelee konsernin johtoryhmän palkitsemista koskevat asiat hallitukselle. Aspo Oyj:n hallitus päättää konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä osakepalkkio- ja tulospalkkiojärjestelmän perusteet. Osakeperusteisissa palkkiojärjestelmissä osakkeiden, optioiden tai niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen perustuu yhtiökokouksen tai sen valtuuttamana yhtiön hallituksen päätökseen.

Aspo-konsernin johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen aikavälin tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin palkitsemiseen kuuluvista johdon eläke-eduista sekä osakepalkkiojärjestelmästä.

Konsernin johtoryhmän pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Konsernin johtoryhmän palkitseminen vuonna 2020

Konsernin johtoryhmälle maksettiin vuonna 2020 palkkana, palkkioina ja luontoisetuina yhteensä 1 216 878 euroa, josta vuodelta 2019 maksettavien tulospalkkioiden osuus oli 115 286 euroa, vuonna 2020 julkaistun sitouttavanosakepalkkiojärjeselmän osuus 1 053 882 euroa ja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen osuus 64 685 euroa. Konsernin toimitusjohtajan palkkiot eivät sisälly edellä mainittuihin palkkioihin.

Osakepalkkiojärjestelmään 2018–2020 perustuen ei vuonna 2020 maksettu osakepalkkioita, koska Aspon hallituksen hyväksymät tulospalkkiojärjestelmän kriteerit eivät täyttyneet.


Päivitetty: 29.07.2021