Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Sisäpiiritieto: Aspo on käynnistänyt ohjelman kiihdyttääkseen tytäryhtiönsä ESL Shippingin vihreää muutosta

   Julkaistu 26.04.2023

   Aspo Oyj
   Sisäpiiritieto
   26.4.2023 klo 9.00

    

   Sisäpiiritieto: Aspo on käynnistänyt ohjelman kiihdyttääkseen tytäryhtiönsä ESL Shippingin vihreää muutosta

   Aspon hallitus on päättänyt käynnistää ohjelman, jolla tuetaan ja vauhditetaan ESL Shippingin vähähiilisen kasvun strategiaa. Itämeren alueen ympäristöystävälliset teolliset ja uusiutuvan energian investoinnit ovat tulevina vuosina kymmeniä miljardeja euroja. Vihreä siirtymä kasvattaa huomattavasti ELS Shippingin markkinaa ja tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia, mikä tulee vaatimaan uusia rahoitusmalleja. Tavoitteena on arvioida valikoimaa vaihtoehtoisia toimenpiteitä, mukaan lukien uuden fossiilivapaiden alusten sijoituspoolin käynnistäminen, mahdollinen vähemmistöosakkaan pääomasijoitus ESL Shippingiin sekä varustamon kahden Supramax-aluksen myynti. Aspo pysyy kaikissa skenaarioissa ESL Shippingin sitoutuneena enemmistöomistajana. Ohjelman seurauksena käynnistetään toimenpiteitä, joilla parannetaan ESL Shippingin kykyä toteuttaa ESG-lähtöistä strategiaansa, mukaan lukien investoinnit uusiin fossiilivapaisiin aluksiin ja teknologioihin. Nämä toimenpiteet ja investoinnit tukevat ESL Shippingin tavoitetta puolittaa liiketoimintansa CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

   ESL Shippingin tavoitteena on tukea merkittävästi teollisuusasiakkaidensa ESG-lähtöistä muutosta ryhtymällä lisätoimiin tarjotakseen heille täysin fossiilivapaata merikuljetusta. ESL Shippingin strategia keskittyy pitkäaikaisiin teollisiin kumppanuuksiin ja kestävän kehityksen edelläkävijyyteen. ESL Shipping toimii handysize- ja rannikkoalusten markkinasegmenteillä ensisijaisesti Itämeren alueella. Investoinnit business intelligenceen parantavat kuljetusten operatiivista tehokkuutta ja tuovat arvoa asiakkaille. Uusien rahoitusinstrumenttien kuten alusinvestointien pooling-järjestelyiden hyödyntäminen nopeuttaa yrityksen kasvua ja parantaa sen taloudellista kannattavuutta. ESL Shipping pyrkii saavuttamaan vakaan ja ennustettavan tuloskasvun siirtämällä liiketoimintamalliaan kohti infrasijoitus-profiilia.

   Ohjelmalla ja sen mahdollisilla tuloksilla ei ole vaikutusta ESL Shippingin päivittäiseen operatiiviseen toimintaan, ja sen tavoitteena on vahvistaa yhtiön pitkäaikaista sitoutumista asiakkaisiin ja henkilöstöön sekä mahdollistaa nopeutettuja investointeja fossiilivapaaseen merenkulkuun. Toimenpiteille ei ole asetettu määräaikaa ja Aspo tiedottaa ohjelman edistymisestä sekä tuloksista aikanaan.

   ”ESL Shipping on jo edistynyt hyvin vähähiilisen kasvustrategiansa toteuttamisessa, jossa investoinnit ympäristöystävällisimpiin teknologioihin yhdistyvät uudistuneisiin rahoitusratkaisuihin. Nyt tavoitteenamme on mahdollistaa seuraava askel tällä matkalla vahvistamalla entisestään yhtiön taloudellista suorituskykyä, asiakaspalvelukykyä ja tulevaisuuden asemointia”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

   ”Tämä on loistava mahdollisuus sekä ESL Shippingin henkilöstölle että avainasiakkaille. Päätavoite on edistää tulevaa kasvua vihreän siirtymän vetämänä", sanoo ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen.


   Aspo Oyj

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com   

   Jakelu:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 950 ammattilaista.