Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon tytäryhtiö Leipurin ostaa Kobia AB:n ja vahvistaa asemaansa länsimarkkinoilla Aspon strategian mukaisesti

   Julkaistu 30.05.2022

   Aspo Oyj                 
   Sisäpiiritieto              
   30.5.2022 klo 17.35


   Aspon tytäryhtiö Leipurin ostaa Kobia AB:n ja vahvistaa asemaansa länsimarkkinoilla Aspon strategian mukaisesti

   Aspon tytäryhtiö Leipurin on sopinut ostavansa ruotsalaisen leipomoteollisuuden jakeluyhtiö Kobia Ab:n koko osakekannan ruotsalaiselta Abdon-konsernilta. Yrityskauppa laajentaa Leipurin maantieteellistä asemaa Pohjois-Euroopan markkinoilla. Vuonna 2021 Kobian liikevaihto oli noin 50 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali noin 3 %. Kaupan myötä myös Kobian omistamat kiinteistöt siirtyvät Leipurille, ja yrityskaupasta ei synny merkittävää liikearvoa. Kauppahintaa ei julkisteta.

   Yrityskaupalla Leipurin vahvistaa asemaansa johtavana Itämeren alueen toimijana, joka on entistä vahvempi sekä kooltaan että kannattavuudeltaan. Kokonaisuus tarjoaa tavarantoimittajille kiinnostavan portin alueen markkinoille. Leipomo- ja elintarviketeollisuuden asiakkaat hyötyvät vahvasta kumppanista maailmanlaajuisilla raaka-ainemarkkinoilla.

   Aspolle hanke on uuden strategian mukainen länsimarkkinoilla tapahtuva ja markkinaa konsolidoiva yritysosto. Kaupan myötä yhtiölle syntyy merkittäviä yli ajan toteutettavia arvonluontimahdollisuuksia kaupallisten toimintojen, toimitusketjun ja hankinnan kehittämisen myötä. Kobian integrointi ja arvonluonti yhdistetään osaksi Leipurin käynnissä olevaa tuloksenparantamishanketta yhteisen johtamisjärjestelmän kehittämiseksi.

   ”Yhtiöillä on samanlaiset juuret ja yhtä pitkä historia – molemmat yritykset ovat leipomoiden perustamia. Olen erittäin vakuuttunut Kobian henkilöstön ammattitaidosta ja odotan innolla syntyvää yhteistyötä sekä uuden yksikön strategista kehittämistä yhdessä kobialaisten kanssa”, sanoo Leipurin toimitusjohtaja Heli Arantola.

   "Tämä hanke tukee erinomaisesti Aspon yritysostovetoista kasvustrategiaa ja kasvattaa merkittävästi Aspo-konsernin liikevaihtoa länsimarkkinoilla”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

   Suomen ja Ruotsin leipomomarkkinat ja kuluttajatuotevalikoimat ovat keskenään samankaltaisia. Yrityksillä on toisiaan täydentävä asiakassegmentti- ja kategoriaosaaminen, mikä tarjoaa mahdollisuuksia ristiinmyyntiin ja liiketoiminnan kehittämiseen koko Itämeren alueella.

   Yritysoston myötä syntyy Leipurin Nordics -regioona, johon kuuluvat Suomi ja Ruotsi. Toinen päämarkkina-alue on Baltia, joka sisältää Ukrainan. Vuonna 2021 Leipurin liikevaihto jakautui seuraavasti: Suomi noin 43 miljoonaa euroa, Baltia noin 31 miljoonaa euroa sekä Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina -markkina-alue noin 35 miljoonaa euroa. Leipurin on aiemmin ilmoittanut vetäytyvänsä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin markkinoilta. Leipurilla on 240 työntekijää ja Kobian henkilöstömäärä on noin 90.

   Yritysjärjestely vaatii vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän Ruotsissa. Kaupan arvioidaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä.


   Aspo Oyj

   Rolf Jansson
   Toimitusjohtaja


   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, +358 40 060 0264, rolf.jansson@aspo.com

   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.

   Leipurin toimii osana elintarvikeketjua hankkien raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaen niitä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii kahdeksassa maassa, jotka on ryhmitelty kolmeen tulosvastuulliseen alueorganisaatioon: Suomi, Itä ja Baltia. Leipurin palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita raaka-aineiden lisäksi tukemalla tuotekehitystä ja uutuustuotteiden reseptiikkaa. Leipurin muita tuotekategorioita ovat erilaiset tarvikkeet ja koneet samoille asiakassegmenteille. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia.