Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon sijoittajatilaisuus: Telko tähtää liikevoiton kaksinkertaistamiseen vuoden 2020 loppuun mennessä

   Julkaistu 22.11.2017

   ASPO OYJ             PÖRSSITIEDOTE        22.11.2017 klo 9.30      
    


   ASPON SIJOITTAJATILAISUUS: TELKO TÄHTÄÄ LIIKEVOITON KAKSINKERTAISTAMISEEN VUODEN 2020 LOPPUUN MENNESSÄ

   Monialayhtiö Aspo järjestää sijoittajatilaisuuden tänään 22.11.2017 klo 11.00 alkaen Helsingissä. Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kertoo tytäryhtiöiden johtamisesta ja kehittämisestä konsernin pitkän ajan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

   Tämän jälkeen keskitytään Aspon tytäryhtiöön Telkoon. Telko on Suomen ja lähialueiden johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja jakelija, joka toimii linkkinä raaka-ainevalmistajien ja kemikaalien loppukäyttäjien välillä, sekä palvelee asiantuntemuksellaan muovituotteita valmistavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Telkon toimitusjohtaja Kalle Kettunen esittelee yhtiön liiketoiminnan, toimintaympäristön ja strategiatyön pohjalta syntyneet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka osaltaan ovat tukemassa Aspo-konsernin tavoitteiden saavuttamista.

   Tilaisuuden englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla tänään klo 11.00 Aspon kotisivuilta osoitteesta www.aspo.com.

   Telko arvioi liikevaihdon asettuvan 300-350 miljoonaan euroon ja liikevoiton nousevan 6-7 prosentin tasolle vuoden 2020 loppuun mennessä

   Telkon toimintaympäristö tarjoaa hyvät edellytykset kasvulle. Telkon toimialalla volyymi tyypillisesti korreloi positiivisesti bruttokansantuotteen kasvun kanssa ja voimakkaammin kasvavat kehittyvät taloudet kattavat merkittävän osan Telkon myynnistä. Telkon kasvua tukevat myös jakelumarkkinoiden odotettu positiivinen kehitys sekä räätälöityjen palveluiden ja tuotteiden lisääntynyt kysyntä. Telko kehittää uusia lisäarvoa tuottavia palveluita sekä tavoittelee parempaa kannattavuutta toiminnan yhtenäistämisellä ja jatkuvalla tehostamisella. Telkon arvioitu kasvu tapahtuu pääasiassa orgaanisesti ja sitä on mahdollista vauhdittaa myös yritysostoin.

   Aspon ohjeistus vuodelle 2017 sekä pitkän ajan taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan

   Aspon liikevoitto on 23-26 miljoonaa euroa vuonna 2017 (20,4).

   Aspo tavoittelee keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa, enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta sekä nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa vuoteen 2020 mennessä.

   ASPO OYJ


   Aki Ojanen
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 400 106 592, aki.ojanen(a)aspo.com ja Kalle Kettunen, Telko Oy:n toimitusjohtaja, puh. +358 40 558 5478, kalle.kettunen(a)telko.com


   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja jakelija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen. Telkon liikevaihto vuonna 2016 oli 240,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa.

   JAKELU:      
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi