Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon pääomamarkkinapäivä 2021: Aspo julkaisee fokusoidun strategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteet – tavoittelee kasvua ja parempaa kannattavuutta

   Julkaistu 01.12.2021

   Aspo Oyj
   Sisäpiiritieto
   1.12.2021 klo 8.45

   Aspon pääomamarkkinapäivä 2021: Aspo julkaisee fokusoidun strategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteet – tavoittelee kasvua ja parempaa kannattavuutta


   Aspo järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 1.12.2021 klo 13.00 alkaen Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään konsernin uutta strategiaa, päivitettyjä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ja yksityiskohtaisemmin Aspon liiketoimintojen nykytilaa sekä tulevaisuudennäkymiä. Aspo julkaisee myös uudet vastuullisuustavoitteensa konsernille ja liiketoiminnoille.

   Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ovat:

   • 8 prosentin liikevoitto (aiemmin 6 %)
   • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa (uusi tavoite)
   • yli 20 prosentin oman pääoman tuotto
   • Alle 130 prosentin nettovelkaantumisaste

   ”Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Korotetun liikevoittoprosenttitavoitteen tukena ovat Aspon liiketoimintojen kehitystoimenpiteet ja myös muutokset liiketoimintaportfoliossa. Tavoitellun kasvun taustalla ovat orgaanisen kasvun lisäksi panostukset yritysostoihin ja strategian mukainen siirtyminen kohti compounder-profiilia. Siinä yritysjärjestelyt ovat keskeinen osa arvonluontia ja tavoitteena on näiden kautta luoda kasvua ja tulovirtaa”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

   Vastuullisuus ohjaa olennaisena osana uusien sijoituskohteiden kartoitusprosessiamme ja johtamisjärjestelmäämme. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa ja vastuullisuussitoumustemme tueksi Aspo on määritellyt konsernin ja liiketoimintojen olennaisille osa-alueille uudet ESG-tavoitteet. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2e (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Nykytaso (2020) on 0.44 ja tavoitetaso (2025) on 0.30.

   Aspon osinkopolitiikka pysyy muuttumattomana. Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun, jättäen kuitenkin tilaa strategisille investoinneille. Osinko maksetaan jatkossakin puolivuosittain.


   Aspon liiketoimintaportfolion fokusointi

   ESL Shipping keskittyy strategiansa mukaisesti handysize- ja coaster-laivaluokkiin tavoitteenaan vahvistaa johtavaa asemaansa teollisuuden kumppanina. Tavoitteena on edelläkävijyys teknologiaratkaisuissa, vastuullisuudessa, palvelun laadussa ja uusissa toimintamalleissa. Varustamon uusi tavoitetaso liikevoitolle on 14 % (aiemmin 12 %). Telkon orgaanista kasvua kiihdytetään yritysjärjestelyin ja sen uusi tavoitetaso liikevoitolle on 8 % (aiemmin 6 %). Telko keskittyy jatkossakin lisäarvotuotesegmenttiin. Leipurin tavoittelee parempaa kannattavuutta erillisellä kehitysohjelmalla, jonka tavoite on uudistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön johtamisjärjestelmää kehittämällä sekä kaupallista että toimitusketjun johtamisen kyvykkyyttä. Tavoite liikevoitolle pysyy ennallaan 5 %:ssa. Päivitetyn strategiansa mukaisesti Leipurin tavoittelee leipomoliiketoiminnan laajentamista ja markkina-aseman vahvistamista ruokateollisuudessa. Kasvu tukee liikevoittotavoitetta.

   Kauko-liiketoiminnan ja Leipuriin kuuluvan Vulganus Oy:n osalta tutkitaan strategisia vaihtoehtoja ja nämä toiminnot on määritelty Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisiksi.

   Aspon ohjeistus vuodelle 2021 ennallaan

   Aspon liikevoitto on noin 30–36 Me (19,3) vuonna 2021. Ohjeistus sisältää Kaukon liikearvon arvonalenemisen vaikutuksen 3,4 miljoonaa euroa.

   Pääomamarkkinapäivän seuraaminen ja esitysmateriaalit

   Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Aspon kotisivuilla (www.aspo.fi) tänään klo 13.00 alkaen. Webcast-lähetyksen taltiointi ja englanninkieliset esitysmateriaalit ovat saatavilla Aspon verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.


   ASPO OYJ

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätietoja:
   Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com
   Keijo Keränen, rahoitusjohtaja, +358 400 955 821, keijo.keranen@aspo.com


   JAKELU:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi