Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

   Julkaistu 14.11.2023

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   14.11.2023 klo 11:00          


   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024


   Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 12.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

   Hallituksen kokoonpano

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Annika Ekmania.

   Annika Ekman (KTM) on vuodesta 2016 lähtien toiminut työeläkeyhtiö Ilmarisen osakejohtajana vastuualueenaan yhtiön osakesijoitukset. Aiemmin hän on toiminut useissa salkunhoitotehtävissä Ilmarisessa. Vuosina 2002-2004 hän on toiminut Nordea pankkiiriliikkeessä yritysanalyytikkona. Ekman on lisäksi Cinia Oy:n hallituksen jäsen ja toimii Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan ja useiden suomalaisten pörssiyhtiöiden nimitystoimikuntien jäsenenä.

   Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

   Nimitystoimikunta haluaa kiittää Aspon pitkäaikaista hallituksen jäsentä ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsentä Salla Pöyryä erinomaisesta sekä menestyksellisestä työstä hänen jäädessään hallituksesta pois kuluvan toimikauden jälkeen.

   Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan:

   - hallituksen jäsen 3 000 euroa / kuukausi
   - varapuheenjohtaja 4 400 euroa / kuukausi
   - puheenjohtaja 6 000 euroa / kuukausi

   Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 800 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   Nimitystoimikunnan kokoonpano

   Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

   Annika Ekman on jäävännyt itsensä vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävien esitysten valmistelusta ja päätöksenteosta sekä ilmoittanut eroavansa nimitystoimikunnan jäsenyydestä 13.11.2023.

   Nimitystoimikunta ei valitse uutta jäsentä eronneen jäsenen tilalle tämän toimikauden aikana koska työjärjestyksen mukainen vähimmäisjäsenmäärä täyttyy.   Aspo Oyj

   Rolf Jansson
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Roberto Lencioni, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 30 600 3423, roberto.lencioni@gard.no   JAKELU:        
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

    

   Liite