Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspon hallitus on päättänyt Aspon ESL Shippingin ruotsalaisvarustamo AtoB@C:n yrityskaupan kauppahinnan maksuun liittyvästä suunnatusta osakeannista.

   Julkaistu 28.08.2018

   Aspo Oyj                                    Pörssitiedote                      28.8.2018 kello 15.00

   Aspon hallitus on päättänyt Aspon ESL Shippingin ruotsalaisvarustamo AtoB@C:n yrityskaupan kauppahinnan maksuun liittyvästä suunnatusta osakeannista. Yrityskauppa on tarkoitus saattaa päätökseen 31.8.2018.

   Aspo Oyj ("Aspo" tai "Yhtiö") tiedotti 29.6.2018, että Aspon täysin omistama varustamo ESL Shipping Oy ostaa varustamoliiketoimintaa harjoittavien AtoB@C Shipping AB:n ja AtoB@C Holding AB:n osakekannat ("Yrityskauppa"). Yhtiö tiedotti lisäksi 27.7.2018, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päätöksellään hyväksynyt Yrityskaupan. Yrityskauppa on tarkoitus saattaa päätökseen 31.8.2018 ("Toteutuspäivä").

    Aiemmin tiedotetun mukaisesti Yrityskaupan kauppahinnasta noin 4,2 miljoonaa euroa vastaava osuus maksetaan Aspon liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla ja uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy viisi arkipäivää ennen kaupan toteutumista Aspon osakkeen 25 päivän Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäynnillä painotetun keskikurssin nojalla. Aspon hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2018 myöntämän valtuutuksen nojalla päättänyt 444 255 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista osana Yrityskaupan täytäntöönpanoa. Osakkeet annetaan Yrityskaupan osapuolten välillä tehdyn, 29.6.2018 päivätyn osakkeiden kauppakirjan mukaisesti Madremar AB:lle vastikkeena Yritysjärjestelyn toteuttamisen yhteydessä myyjille maksettavan käteisvastikkeen lisäksi. Osakeanti on ehdollinen Yrityskaupan täytäntöönpanon toteutumiselle.

   Uuden osakkeen merkintähinta on Aspon osakkeen avauskurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä Toteutuspäivänä. Osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon eikä Aspon osakepääomaan tule muutoksia. Hallituksella on tietyissä tilanteissa oikeus muuttaa merkintähintaa.
   Uudet osakkeet annetaan ja merkitään Yrityskaupan täytäntöönpanossa 31.8.2018 ja rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta samana päivänä. Yrityskaupan täytäntöönpanosta ja uusien osakkeiden rekisteröinnistä tiedotetaan erikseen. Osakkeisiin kohdistuu Yrityskaupan ehtojen mukaisesti kahden vuoden luovutusrajoitus ja panttaus.

   Yhtiö hakee uusien osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla samanlajisina Aspon nykyisten osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Aspon osakkeiden kokonaismäärä on 31 419 779, ja uusien osakkeiden määrä vastaa noin 1,4 prosenttia Aspon osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

   Aspo Oyj


   Lisätietoja
   Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja ja ESL Shippingin hallituksen puheenjohtaja
   +358 400 106 592, aki.ojanen@aspo.com


   Jakelu

   Nasdaq Helsinki Oy
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.com


   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin b-to-b -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

   Aiheet: ESL Shipping