Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo päivittää taloudellisia tavoitteitaan ja osinkopolitiikkaansa, ja muuttaa ohjeistuksen kannattavuusmittaria

   Julkaistu 14.05.2024

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
   14.5.2024 klo 8.05 

   Aspo päivittää taloudellisia tavoitteitaan ja osinkopolitiikkaansa, ja muuttaa ohjeistuksen kannattavuusmittaria

   Aspo järjestää pääomamarkkinapäivän tänään 14.5.2024 klo 9.30 alkaen Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään aiemmin tänään julkistettu Aspo-konsernin uusi portfoliovisio, päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, ESG-tavoitteet, liiketoimintastrategiat, osinkopolitiikka sekä Aspon liiketoimintojen nykytila ja näkymät.

   Päivitetyt taloudelliset tavoitteet

   Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät lähtökohtaisesti muuttumattomina, mutta niitä on mukautettu huomioimaan compounder-strategia ja kasvuinvestointien rahoittaminen. Yksi keskeinen muutos on liikevoiton (EBIT) muuttaminen liikevoitoksi ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) yrityskaupoista johtuvien aineettomien poistojen vaikutuksen hillitsemiseksi. Muutoin aineettomien poistojen vaikutus kasvaisi asteittain compounder-strategian toteuttamisen myötä. Lisäksi nettovelkaantumisastetta koskeneen tavoitteen sijaan jatkossa tavoitellaan nettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) suhteen olevan alle 3,0. Tämän tavoitteen taustalla on pyrkimys hallita kasvun rahoitusta suhteessa taloudellisen suorituskyvyn kehittymiseen.

   Aspon päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: 

   • EBITA 8% (Uusi: Liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), aiemmin: liikevoitto (EBIT)) 
    • Telko 8 % 
    • Leipurin 5 % 
    • ESL 14 % 
   • Liikevaihdon kasvu vuodessa 5–10 % (Uusi: määritellään tavoitelluksi vuotuiseksi vähimmäiskasvuksi)  
   • Oman pääoman tuotto yli 20 % 
   • Uusi: Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) < 3 (aiemmin: nettovelkaantumisaste alle 130 %)

   Päivitetty osinkopolitiikka

   Kasvustrategian toteuttamisen tukemiseksi Aspon osinkopolitiikkaa on päivitetty vastaamaan yhtiön strategiaa ja kasvutavoitteita, käynnissä olevaa siirtymää ja liiketoiminnan erityispiirteitä. Aspon päivitetty osinkopolitiikka:

   • Aspon osinkojen kasvu perustuu positiiviseen kannattavuuskehitykseen, ja tavoitteena on jakaa vuosittain enintään 50 prosenttia nettovoitosta osinkona. Tavoitteena on lisätä osinkojen määrää asteittain ja ottaa samalla huomioon strategisesti ensisijaisten kasvualoitteiden rahoitustarpeet.

   Ohjeistuksen kannattavuusmittari muutettu EBIT:stä EBITA:an, ohjeistuksen taustaoletukset vuodelle 2024 ennallaan

   Vuodelle 2024 annetun ohjeistuksen taustaoletukset ovat ennallaan. Ohjeistusta vuodelle 2024 on muutettu uuteen kannattavuutta koskevaan tunnuslukuun liikevoitto ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) (aiemmin: liikevoitto (EBIT)). Uusi ohjeistus vuodelle 2024 on:

   Aspo-konsernin vertailukelpoisen EBITA:n odotetaan ylittävän 32 miljoonaa euroa vuonna 2024 (2023: 27,9 miljoonaa euroa).

   Vertailun vuoksi, Aspo-konsernin aiempi ohjeistus vuodelle 2024 (aiemmalla kannattavuutta koskeneella tunnusluvulla):


   Aspo-konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän 30 miljoonaa euroa vuonna 2024 (2023: 26,5 miljoonaa euroa).

   Pääomamarkkinapäivän lähetys ja esitysmateriaalit

   Lähetystä voi seurata suorana Aspon verkkosivuilla (www.aspo.fi) tänään klo 9.30 alkaen. Webcast-tallenne ja esitysmateriaalit (englanniksi) ovat saatavilla verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.

   "Olemme iloisia voidessamme jatkaa selkeiden ja menestyksekkäiden liiketoimintastrategioiden toteuttamista kaikilla kolmella segmentillä. ESL Shipping keskittyy kestävään kehitykseen perustuvaan kasvuun yhdistettynä kaupalliseen ja toiminnalliseen huippuosaamiseen. Telkon strategia keskittyy orgaaniseen kasvuun, jota tuetaan yritysjärjestelyillä ja skaalautuvuudella. Leipurin jatkaa matkaansa kohti täyttä potentiaalia kasvamalla priorisoiduissa markkinasegmenteissä sekä kaupallisten, toimitusketjun ja hankintavalmiuksien kehittämisen avulla. Haluamme, että vastuullisuus muovaa jatkossakin liiketoimintastrategioitamme. Aspo-konsernin tavoitteena on, että Aspo kaikkine liiketoimintoineen tekee Science Based Targets sitoumuksen vuoden 2024 loppuun mennessä. Jokainen Aspon liiketoiminto pyrkii olemaan edelläkävijä vastuullisuudessa omalla alallaan", toteaa Rolf Jansson, Aspo-konsernin toimitusjohtaja.

   ASPO Oyj
   Rolf Jansson
   Toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, toimitusjohtaja, puh. 0400 600 264, rolf.jansson@aspo.com
   Erkka Repo, talousjohtaja, puh. 0405 827 971, erkka.repo@aspo.com

    

   Liite