Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

   Julkaistu 15.02.2023

   Aspo Oyj
   Pörssitiedote
   15.2.2023 klo 13.30


   Aspo Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä   Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa konsernin avainhenkilöille uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2023–2025. Osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

   Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2024, 2025 ja 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen järjestelmän päättymistä. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy rajoitusjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava vastikkeetta palkkiona ansaitut osakkeet.

   Osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 320 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.


   Aspo Oyj

   Hallitus

   Lisätiedot:
   Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 50 559 6580, heikki@heiwes.com

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 890 ammattilaista.

   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi