Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

   Julkaistu 16.02.2024


   Aspo Oyj
   Tilinpäätöstiedote
   16.2.2024 klo 8.00


   Aspo-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

   Vakaa neljäs neljännes vahvisti pohjaa tulevalle kasvulle

   Suluissa on esitetty vuoden 2022 vastaavan ajanjakson luvut. Aspo otti vuoden 2023 alussa käyttöön uuden segmenttirakenteen, ja vertailukausien luvut on oikaistu.

   Loka–joulukuu 2023

   • Jatkuvat toiminnot
    • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski ja oli 132,2 Me (152,9).
    • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,8 Me (11,1) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 5,1 % (7,3). ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 Me (10,5), Telkon 2,3 Me (1,7) ja Leipurin 0,8 Me (0,5).
    • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 6,4 Me (10,9) ja liikevoittoprosentti 4,8 % (7,1). ESL Shippingin liikevoitto oli 4,4 Me (10,2), Telkon 2,3 Me (2,2) ja Leipurin 1,0 Me (0,2).
    • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,08 euroa (0,23).
   • Koko konserni
    • Aspon liikevaihto, koko konserni laski ja oli 135,8 Me (164,7).
    • Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 7,0 Me (11,3) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 5,2 % (6,9).
    • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla -7,1 Me (-16,1).
    • Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (-0,21).
    • Liiketoiminnan rahavirta oli 12,6 Me (22,0). Vapaa rahavirta oli 0,3 Me (16,5).


   Tammi–joulukuu 2023

   • Jatkuvat toiminnot
    • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski ja oli 536,4 Me (560,7).
    • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,2 Me (43,9) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,9 % (7,8). ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 18,3 Me (37,4), Telkon 9,0 Me (11,3) ja Leipurin 4,2 Me (1,1).
    • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 25,9 Me (38,4) ja liikevoittoprosentti 4,8 % (6,8). ESL Shippingin liikevoitto oli 17,7 Me (38,2), Telkon 8,0 Me (8,2) ja Leipurin 5,6 Me (-1,4).
    • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,45 euroa (0,93).
   • Koko konserni
    • Aspon liikevaihto, koko konserni laski ja oli 553,0 Me (652,6).
    • Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 26,5 Me (55,3) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,8 % (8,5).
    • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla -16,7 Me (-24,1).
    • Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (0,61).
    • Liiketoiminnan rahavirta oli 47,6 Me (67,7). Vapaa rahavirta oli 27,3 Me (34,4).

   Ohjeistus vuodelle 2024

   Aspo-konsernin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2024 (26,5 miljoonaa euroa vuonna 2023).

   Hallituksen varojenjakoehdotus

   Hallitus ehdottaa 12.4.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Jos enimmäismäärä jaettaisiin, jaettaisiin osinkona ja pääoman palautuksena yhteensä 0,47 euroa osakkeelta (0,46) tilikaudelta 2023.

   Tarkemmat tiedot varojenjakoehdotuksesta ovat tässä tiedotteessa kohdassa ”Varojenjakoehdotus”.

   Avainluvut        
     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
            
   Liikevaihto, koko konserni, Me 135,8 164,7 553,0 652,6
   Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 132,2 152,9 536,4 560,7
            
   ESL Shipping, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 5,0 10,5 18,3 37,4
   Telko, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 2,3 1,7 9,0 11,3
   Leipurin, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 0,8 0,5 4,2 1,1
   Muu toiminta, vertailukelpoinen liikevoitto, Me -1,3 -1,6 -5,3 -5,9
   Vertailukelpoinen liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me 6,8 11,1 26,2 43,9
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista 5,1 7,3 4,9 7,8
   Vertailukelpoinen liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me 0,2 0,2 0,3 11,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me 7,0 11,3 26,5 55,3
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 5,2 6,9 4,8 8,5
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni, Me -7,1 -16,1 -16,7 -24,1
   Liikevoitto, koko konserni, Me -0,1 -4,8 9,8 31,2
            
   Voitto ennen veroja jatkuvista toiminnoista, Me 3,7 9,0 16,6 32,5
   Katsauskauden voitto, Me -3,8 -5,4 1,6 20,7
   Jatkuvien toimintojen tulos, Me 3,0 8,7 16,2 30,8
   Lopetettujen toimintojen tulos, Me -6,8 -14,1 -14,6 -10,1
   Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,13 -0,21 -0,01 0,61
   Jatkuvien toimintojen EPS, euroa 0,08 0,23 0,45 0,93
   Lopetettujen toimintojen EPS, euroa -0,21 -0,44 -0,46 -0,32
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 12,6 22,0 47,6 67,7
   Vapaa rahavirta, Me 0,3 16,5 27,3 34,4
   Oman pääoman tuotto (ROE), %     1,2 15,2
   Omavaraisuusaste, %     34,4 34,7
   Nettovelkaantumisaste, %     117,6 108,4
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa     4,47 4,58

   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi neljättä neljännestä ja koko vuotta 2023:

   Aspon ydinliiketoimintojen liiketoimintaympäristö oli vuonna 2023 vaikeampi kuin edellisenä vuotena. ESL Shipping kärsi erityisesti kysynnän ja hintatason laskusta etenkin spot-markkinoilla. Telkon markkinahinnat laskivat varsinkin volyymimuovien osalta toisella neljänneksellä. Leipurin markkinakehitys oli vakaata, huolimatta voimakkaasta inflaatiosta ja markkinavolyymien laskusta. Haastavassa markkinatilanteessa Aspon suoritus oli vakaa neljännellä neljänneksellä.

   Edellisvuoteen verrattuna Aspon jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 4 % ja oli 536,4 Me (560,7) ja jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto laski 40 % ja oli 26,2 Me (43,9). Laskeva suuntaus vuoteen 2022 verrattuna johtui ESL Shippingistä, jonka tulos oli vertailuvuonna ennätyksellinen. Aspon vapaa rahavirta pysyi vahvana vuonna 2023 investointien priorisoinnin johdosta ja sitä tukivat lisäksi varastokiinteistöjen myynti ja takaisinvuokraus sekä tehokas varastonhallinta.

   Aspon muutos jatkui vahvana vuonna 2023. Ensimmäinen kahdestatoista Green Coaster -sähköhybridialuksesta toimitettiin joulukuussa. Marraskuussa saavutettiin myös merkittävä virstanpylväs, kun Aspo allekirjoitti OP Suomi Infra Ky:n kanssa sopimuksen 30 miljoonan euron investoinnista Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin ja helmikuussa 2024 Varma päätti omasta 15 miljoonan euron investoinnista OP Suomi Infra Ky:n rinnalla. Kokonaisinvestointi vastaa 21,43 prosentin omistusosuutta ESL Shippingissä. Tämä nopeuttaa ESL Shippingin tavoitetta johtaa Itämeren alueen merikuljetusten vihreää siirtymää ja antaa yhtiölle mahdollisuuden hyötyä vahvasta markkina-asemastaan ja markkinoiden kasvusta.

   Telkon liikevaihto kasvoi maltillisesti laskevilla markkinoilla Johan Steenks -yritysoston ja etenkin Eltrex-yritysoston ansiosta. Telkon poistuminen Venäjältä vaati paljon johdon huomiota ja saatiin onnistuneesti päätökseen huhtikuussa. Telko kehitti vuoden aikana vahvan pohjan sekä orgaaniselle että ei-orgaaniselle kasvulle tulevina vuosina.

   Leipurin vuosi 2023 oli menestystarina. Yrityksen absoluuttinen kannattavuus lähes nelinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Vielä tärkeämpää on, että kaupallisen toiminnan, toimitusketjun ja hankinnan aloilla on edelleen paljon parannusmahdollisuuksia. Leipurilla on myös hyvä asema tulevaisuutta ajatellen, kun liiketoimintakokonaisuutta on karsittu myymällä Vulganus ja leipomolaiteliiketoiminta sekä myymällä ja takaisinvuokraamalla useita varastokiinteistöjä Ruotsissa ja Liettuassa.

   Eräs vaihe Aspon historiassa päättyi vuonna 2023, kun Telko myi Venäjän liiketoimintansa huhtikuussa ja Leipurin idän liiketoimintojen lopettamisesta tehtiin päätös joulukuussa. ESL Shipping luopui Venäjän liiketoiminnastaan jo kesällä 2022. Käytännössä nämä toimet tukevat Aspon strategiaa kasvun keskittämisestä Länsi-Eurooppaan, mistä tiedotettiin jo joulukuussa 2021 pidetyssä pääomamarkkinapäivässä. Aspo järjestää seuraavan pääomamarkkinapäivänsä tiistaina 14.5. Helsingissä.

   Aspon tulevaisuudennäkymät ovat vahvat kaikissa liiketoiminnoissa selkeän strategisen tavoitteen ja vähitellen paranevan markkinatilanteen ansiosta. Uudistettuun strategiaan perustuvien kahden muutosvuoden jälkeen Aspolla on vakaa perusta tulevalle kasvulle. Ensimmäisen neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan heikko ESL Shippingin kannattavuuteen negatiivisesti vaikuttavien kovien talvisääolosuhteiden ja Suomen työmarkkinahäiriöiden takia. Ohjeistuksemme vuodelle 2024 on, että Aspo-konsernin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa euroa vuonna 2024 (2023: 26,5 miljoonaa euroa). Haluan kiittää Aspon koko henkilöstöä erinomaisista tuloksista vuonna 2023.

   ASPO-KONSERNI

   Taloudellinen tulos ja tavoitteet

   Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

   • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa
   • Liikevoitto 8 %
   • Oman pääoman tuotto yli 20 %
   • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

   Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %. Liikevoittotavoitetta arvioidaan suhteessa Aspo-konsernin ja sen jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoiseen liikevoittoon.

   Pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ei täysin saavutettu vuonna 2023. Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 4 %. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 4,9 % (7,8). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 11,9 % (29,4). Velkaantumisaste oli 117,6 % (108,4), mikä on selvästi tavoitetasoa parempi.

   Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla raportoitu liikevoitto harvinaisilla ja olennaisilla erillä, jotka vaikuttavat liikevoittoon. Ne voivat sisältää arvonalentumistappioita, liiketoimintojen ja pitkäaikaisten omaisuuserien myyntivoittoja ja -tappioita sekä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuneita taloudellisia tappioita.

      

   Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni  
            
     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
     Me Me Me Me
   Liikevaihto, koko konserni 135,8 164,7 553,0 652,6
   Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 132,2 152,9 536,4 560,7
   Liikevaihto, lopetetut toiminnot 3,6 11,8 16,6 91,9
   Liikevoitto, koko konserni -0,1 -4,8 9,8 31,2
   Liikevoitto-%, koko konserni -0,1 -2,9 1,8 4,8
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7,1 -16,1 -16,7 -24,1
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 7,0 11,3 26,5 55,3
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 5,2 6,9 4,8 8,5

    

   Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni  
            
     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
     Me Me Me Me
   ESL Shipping, liikevoitto 4,4 10,2 17,7 38,2
   Telko, liikevoitto 2,3 2,2 8,0 8,2
   Leipurin, liikevoitto 1,0 0,2 5,6 -1,4
   Muu toiminta, liikevoitto -1,3 -1,7 -5,4 -6,6
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista yhteensä 6,4 10,9 25,9 38,4
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista -6,5 -15,7 -16,1 -7,2
   Liikevoitto, koko konserni -0,1 -4,8 9,8 31,2
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7,1 -16,1 -16,7 -24,1
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 7,0 11,3 26,5 55,3

    

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni  
            
     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
     Me Me Me Me
   ESL Shipping -0,6 -0,3 -0,6 0,8
   Telko   0,5 -1,0 -3,1
   Leipurin 0,2 -0,3 1,4 -2,5
   Muu toiminta   -0,1 -0,1 -0,7
   Jatkuvat toiminnot yhteensä -0,4 -0,2 -0,3 -5,5
   Lopetetut toiminnot -6,7 -15,9 -16,4 -18,6
   Yhteensä -7,1 -16,1 -16,7 -24,1

   Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -7,1 miljoonaa euroa. Eristä -0,6 miljoonaa euroa raportoitiin ESL Shipping -segmentissä ja ne koostuivat neuvontakuluista, jotka liittyivät ESL Shippingin vähemmistöosuuden myyntiin. Eristä 0,2 miljoonaa euroa raportoitiin Leipurin-segmentissä ja aiheutui leipomolaiteliiketoiminnan myynnistä saadusta voitosta. Eristä -6,7 miljoonaa euroa raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa ja aiheutui Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yksiköiden yhdistelyn lopettamisesta.

   Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -16,1 miljoonaa euroa. Eristä -0,3 miljoonaa euroa raportoitiin ESL Shipping -segmentissä ja liittyi oikeusvaateeseen. Eristä 0,5 miljoonaa euroa raportoitiin Telko-segmentissä ja koski luottotappiovarauksen purkua Ukrainassa. Eristä -0,3 miljoonaa euroa, joka raportoitiin Leipurin-segmentissä ja -0,1 miljoonaa euroa, joka raportoitiin muissa toiminnoissa, koostuivat uudelleenjärjestelykuluista. Eristä -15,9 miljoonaa euroa raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa. Niistä -14,7 miljoonaa euroa liittyi Venäjän ja muiden idän yksiköiden omaisuuden alaskirjauksiin sekä muihin kuluihin, jotka aiheutuivat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Loput -1,2 miljoonaa euroa oli Kauko Oy:n myyntitappio.  

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2023, Me          
     ESL Telko Leipurin Muut Lopetetut Yhteensä
     Shipping     toiminnot toiminnat  
   Neuvonantokulut, vähemmistöosuus -0,6         -0,6
   Varaston arvonalennus, Venäjä liitännäinen   -1,0     -1,7 -2,7
   Myynti ja takaisinvuokraustransaktiot     1,4     1,4
   Uudelleenjärjestelyt     -0,2 -0,1   -0,3
   Venäjältä vetäytyminen         -14,7 -14,7
   Liiketoimintojen myynti     0,2     0,2
   Yhteensä -0,6 -1,0 1,4 -0,1 -16,4 -16,7

   Vuonna 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -16,7 miljoonaa euroa. Eristä -0,6 miljoonaa euroa raportoitiin ESL Shipping -segmentissä ja ne koostuivat neuvontakuluista, jotka liittyivät ESL Shippingin vähemmistöosuuden myyntiin. Eristä -1,0 miljoonaa euroa raportoitiin Telko-segmentissä ja liittyi varastojen alaskirjauksiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Leipurin-segmentissä raportoitu 1,4 miljoonaa euroa liittyi kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saatuun voittoon Ruotsissa ja Liettuassa 1,4 miljoonaa auroa, sopeuttamistoimiin Ruotsissa -0,2 miljoonaa euroa ja leipomolaiteliiketoiminnan myyntiin 0,2 miljoonaa euroa. Eristä -0,1 miljoonaa euroa raportoitiin muissa toiminnoissa ja liittyi uudelleenjärjestelykuluihin. Lopetetuissa toiminnoissa raportoitu -16,4 miljoonaa euroa koostui Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntitappiosta -8,1 miljoonaa euroa, Telkon varaston alaskirjauksesta Venäjällä -1,7 miljoonaa euroa, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön yhdistelyn lopettamisesta aiheutuneesta tappiosta -0,8 miljoonaa euroa sekä Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yksiköiden yhdistelyn lopettamisesta -5,8 miljoonaa euroa.

   Vuonna 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -24,1 miljoonaa euroa, joista -20,7 miljoonaa euroa johtui Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttamasta vaikutuksesta Aspo-konsernin liiketoiminnoille, ja -2,5 miljoonaa euroa koostui Kaukon arvonalentumis- ja myyntitappiosta. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -0,9 miljoonaa euroa.

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 2022, Me          
     ESL Telko Leipurin Muut Lopetetut Yhteensä
     Shipping     toiminnot toiminnat  
   Espan myynti 1,5         1,5
   Ukrainan varastot   -2,6 -0,7     -3,3
   Ukrainan myyntisaamiset   -0,5 -0,1     -0,6
   Venäjältä vetäytyminen -0,7       -16,1 -16,8
   Liiketoimintojen myyntitappiot     -0,4   -1,2 -1,6
   Muut     -1,3 -0,7 -1,3 -3,3
   Yhteensä 0,8 -3,1 -2,5 -0,7 -18,6 -24,1

   Vastuullisuus

   Vastuullisuus on olennainen Aspon johtamisjärjestelmää ja etenkin yrityksen investointeja ohjaava tekijä. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) oli 0,44, ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Päästöintensiteettitavoite koko vuodelle 2024 on 0,33.

   Päästöintensiteetti on kasvanut hieman 12 viime kuukauden aikana, vaikka toiminnan tehokkuus on kehittynyt positiivisesti ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön etenkin ESL Shipping -segmentissä. Päästöintensiteetti oli vuoden 2023 lopussa 0,37 (0,33), mikä on hieman alle koko vuoden 2023 tavoitteen (0,36). Päästöintensiteetin hienoinen kasvu johtuu Aspon liikevaihdon laskusta, sillä absoluuttiset päästöt ovat laskeneet 12 viime kuukauden aikana. Erityisesti ESL Shippingin päästöintensiteettiin vaikuttivat polttoainehintojen lasku sekä kaluston rakenne ja sää, kuten jääolosuhteet ja myrskyt.

   ESL Shippingin käynnissä oleva investointi kahteentoista Green Coaster -sähköhybridialukseen on tärkeä osa yhtiön vihreää siirtymää ja siten keskeinen tekijä Aspo-konsernin päästöintensiteetin vähentämistavoitteessa. Ensimmäinen alus toimitettiin joulukuussa 2023. ESL Shipping edistää varustamoalan vihreää siirtymää tekemällä läheistä ja pitkäaikaista yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa uusiutuvien ratkaisujen toimittamisessa.

   Työntekijöiden turvallisuus on Aspon vastuullisuuden toinen keskeinen painopistealue. Tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) parani 12 viime kuukauden aikana merkittävästi ja oli 4,8 (8,1 koko vuodelta 2022). TRIF-tavoite vuodelle 2024 on 6,0.

   Työntekijöiden tyytyväisyyttä, johtamisen laatua ja Aspoa työnantajana mitataan vuosittain People Power -indeksillä tekemällä ilmapiirikysely osana Aspon vastuullisuustavoitteita. Työtyytyväisyys pysyi korkeana kaikissa liiketoiminnoissa vuonna 2023, ja tavoitetaso (AA-luokitus) saavutettiin edellisvuoden tapaan (2022: AA).

   Aspon tavoitteena on, että konsernin koko henkilöstö suorittaa vaatimustenmukaisuutta ja eettisiä ohjeita koskevat koulutukset vuosittain. Koulutuksissa käsitellään muun muassa korruption torjuntaan liittyviä aiheita ja annetaan ohjeita epäeettisiksi katsottujen epäilyttävien tilanteiden ja käytäntöjen tunnistamiseksi. Vuonna 2023 noin 100 % (100) konsernin työntekijöistä suoritti eettisiä ohjeita koskevan koulutuksen ja noin 100 % (100) suoritti vaatimustenmukaisuutta koskevan koulutuksen.

   Toimintaympäristö, liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

   Kysynnän ja markkinahintojen muutokset sekä inflaation ja korkojen nousu vaikuttivat taloudelliseen kehitykseen ja aiheuttivat epävarmuutta Aspon liiketoimintojen markkinoilla. Euroopan unionin talouskehitys pitkälti pysähtyi vuoden 2023 aikana ja pysyy todennäköisesti vaimeana myös lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, mikä lisää riskejä kaikissa Aspon liiketoiminnoissa. Erityisesti korkojen nousu on vaikuttanut negatiivisesti investointeihin etenkin lisäämällä rahoituskustannuksia ja vähentämällä rahoitusmahdollisuuksia. Tämän seurauksena yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen markkinat ovat hidastuneet, mikä johtuu osittain myös siitä, että myyjien ja ostajien arvostusnäkemykset eroavat toisistaan.

   Merikuljetusten kysyntään vaikuttaa yleinen talouskehitys sekä kysyntä ja tuotantomäärät keskeisillä toimialoilla, erityisesti metalli- ja metsätuotteissa. ESL Shipping kuitenkin hyötyy verrattain paljon pitkäaikaisista teollisuuskumppanuuksista ja Itämeren alueen ympärivuotisen aluskapasiteetin yleisestä vajeesta. Tämänhetkinen näkymä viittaa metalliteollisuuden vakaaseen kehitykseen, kun taas metsäteollisuuden odotetaan vahvistuvan hitaasti alhaiselta tasolta. Merirahti-indeksit ovat vahvistuneet jonkin verran syyskuun alusta lähtien, mutta volatiliteetti on edelleen erittäin suurta.

   Markkinahintojen kehitys ja etenkin raaka-aineiden hintojen äkilliset laskut voivat vaikuttaa negatiivisesti Telkon ja Leipurin tulokseen. Tällaisen kehityksen vaikutusta on lievennetty tuoteportfolion aktiivisella hallinnalla sekä erityisillä kaupallisilla ja operatiivisilla toimilla, kuten varastonhallinnalla.

   Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat voivat vaikuttaa negatiivisesti Aspon liiketoimintaan esimerkiksi energian hintojen ja toimitusketjun häiriöiden sekä inflaatioon perustuvien palkankorotusten kautta. Lisäksi tapahtumat voivat aiheuttaa sekä logistiikkakustannusten että tuotteiden hintojen nousua. Ukrainan sodan pitkittymisellä ja mahdollisella laajenemisella olisi negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan Aspon markkina-alueilla. Globaalien jännitteiden lisääntyminen heikentää toimintaedellytyksiä kaikissa liiketoiminnoissa.

   Strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii kasvattamaan tuloksentekokykyään myös yritysostoilla. Strategian toteuttaminen yhdistettynä tällä hetkellä suhteellisen korkeisiin rahoituskustannuksiin voi vähentää vapaata rahavirtaa ja heikentää tasetta tilanteissa, joissa investoinnit ja hankinnat edellyttävät taloudellisia resursseja. Siten ne voivat heikentää vakavaraisuutta. Strategiallaan Aspo pyrkii vähentämään mahdollisen heikkenevän yleisen talouskehityksen vaikutusta Aspon tuloksentekokykyyn. Tämä konkretisoituu esimerkiksi ESL:n pitkäaikaisissa asiakassopimuksissa ja vihreissä ratkaisuissa, Telkon tavoitteessa kasvaa erikoistuotteissa ja laajentua uusille maantieteellisille markkinoille sekä Leipurin keskittymisessä raaka-aineisiin ja vakaita kasvumahdollisuuksia tarjoavien markkinasegmenttien priorisointiin.

   Aspo on poistunut Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta. Telko myi Venäjän liiketoimintansa huhtikuussa 2023, ja Leipurin idän liiketoimintojen yhdistely Aspo-konserniin lopetettiin joulukuussa 2023. ESL Shipping luopui Venäjän markkinoista jo kesään 2022 mennessä. Siten Aspon altistuminen Venäjän taloudellisille vaikutuksille on vähäistä vuonna 2024.

   Koska tämän osavuosikatsauksen tulevaisuutta koskevat arviot perustuvat tämänhetkiseen tilanteeseen ja tietoon, ne sisältävät merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi tulokset saattavat poiketa esitetyistä arvioista.

   Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot    
            
     1-12/2023 Osuus 1-12/2022 Osuus
     Me % Me %
   Suomi 197,4 36,8 224,4 40,0
   Skandinavia 157,6 29,4 137,6 24,5
   Baltia 63,8 11,9 67,8 12,1
   Muu Eurooppa 74,5 13,9 89,6 16,0
   Muut maat 43,1 7,9 41,3 7,4
   Yhteensä 536,4 100 560,7 100

   Strategisen fokuksen siirryttyä länsimarkkinoille vuoden 2023 alusta lähtien Aspo on muuttanut markkina-aluejakoa liikevaihdon raportoinnissa. Uudet raportoitavat markkina-alueet ovat: Suomi, Skandinavia, Baltia, muu Eurooppa ja muut maat. Kobia-yritysosto Ruotsissa ja Johan Steenks -yritysosto Norjassa ovat lisänneet Skandinavian maiden osuutta konsernin liikevaihdosta.

   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2023 oli 47,6 miljoonaa euroa (67,7). Kaikkien liiketoimintojen kassavirta oli positiivinen, ja lasku vertailukauteen verrattuna tuli ESL Shipping -segmentistä. Käyttöpääoman muutoksen rahavirtavaikutus oli 4,4 miljoonaa euroa (-6,7). Positiivinen kassavaikutus johtui varastojen vähenemisestä markkinahintojen laskun ja ennakoivien operatiivisten hallintatoimien seurauksena etenkin Telko-segmentissä.

   Vapaa rahavirta vuonna 2023 oli 27,3 miljoonaa euroa (34,4). Investoinnit olivat -21,8 miljoonaa euroa (-17,8) ja koostuivat pääasiassa ESL Shipping -segmentin Green Coaster -ennakkomaksuista. Lisäksi investointien rahavirta sisältää 3,9 miljoonan euron lähtevän rahavirran Eltrex-yritysostosta, 11,6 miljoonan euron tulevan rahavirran Leipurin-segmentin kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta Ruotsissa ja Liettuassa, 7,8 miljoonan euron negatiivisen rahavirtavaikutuksen Telkon ja Leipurin tytäryhtiöiden myynnistä/ yhdistelyn lopettamisesta Venäjällä ja muissa itäalueen maissa, 0,5 miljoonan euron tulevan rahavirran osakkuusyhtiöiden osingoista, 0,4 miljoonan euron tulevan rahavirran Leipurin leipomolaiteliiketoiminnan myynnistä sekä 0,7 miljoonaa euroa muuta tulevaa rahavirtaa.

     12/2023 12/2022
     Me Me
   Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 195,9 189,3
   Rahavarat, koko konserni 30,7 33,6
   Korollinen nettovelka 165,2 155,7

   Korollinen nettovelka oli 165,2 miljoonaa euroa (155,7), ja nettovelkaantumisaste kasvoi 117,6 prosenttiin (108,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 34,4 % (34,7). Nettovelan kasvu johtuu pääasiassa Green Coaster -investoinneista ja idän markkinoilta poistumisesta.

   Tammi–joulukuun nettorahoituskulut olivat -9,3 miljoonaa euroa (-5,9). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 5,3 % (3,3), mikä lisäsi Aspon korkokuluja.

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 30,7 miljoonaa euroa (33,6). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä vuosien 2023 ja 2022 lopussa.

   Joulukuussa Aspon tytäryhtiö ESL Shipping allekirjoitti kaksi lainasopimusta, joiden arvo oli yhteensä 37,6 miljoonaa euroa. Molempien lainojen laina-aika on viisi vuotta, ja ne maksetaan takaisin tasaerinä laina-aikana. Lainat myönsi OP Yrityspankki Oyj, ja niillä maksettiin takaisin samanarvoisia lainoja.

   Kun Electramar toimitettiin joulukuussa, AtoBatC Shipping AB nosti Svenska Skeppshypotekin kanssa tehdystä 32,2 miljoonan euron lainasopimuksesta 8,1 miljoonaa euroa. Laina allekirjoitettiin syyskuussa 2022, ja sillä rahoitetaan ESL Shippingin investointi kuuteen uuteen Green Coaster -alukseen. Laina maksetaan takaisin 15 vuoden kuluessa. 

   Syyskuussa Aspo allekirjoitti sopimuksen kolmivuotisesta 30 miljoonan euron lainasta, mikä pidentää Aspon lainasalkun maturiteettia. Laina on otettu yleisiin yritystarkoituksiin ja samanarvoisen lainan jälleenrahoitukseen.

   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping

   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin liiketoiminta perustuu pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden lopussa varustamon tonnisto koostui yhteensä 43 aluksesta, joiden kantavuus oli 443 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 24 on kokonaan omistettuja (77 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 17 alusta (21 %) ovat aikarahdattuja.

   ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti ja energiatehokkaasti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

     10-12/2023 10-12/2022 Muutos-% 1-12/2023 1-12/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 49,3 63,3 -22 189,0 245,4 -23
   Liikevoitto, Me 4,4 10,2 -57 17,7 38,2 -54
   Liikevoitto-% 8,9 16,1   9,4 15,6  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -0,6 -0,3   -0,6 0,8  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 5,0 10,5 -52 18,3 37,4 -51
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 10,1 16,6   9,7 15,2  

   Neljännellä neljänneksellä ESL Shippingin liikevaihto laski 22 % ennätyksellisestä edellisvuodesta ja oli 49,3 miljoonaa euroa (63,3). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 52 % ja oli 5,0 miljoonaa euroa (10,5), ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 10,1 % (16,6). Odotusten mukaisesti ESL Shippingin tulos jatkoi elpymistä toisen ja kolmannen neljänneksen tuloksiin verrattuna, vaikka sääolosuhteet olivat erittäin myrskyisät suurimmassa osassa Manner-Eurooppaa ja Skandinaviaa ja aktiviteetin taso pysyi suhteellisen alhaisena tietyillä asiakastoimialoilla, etenkin metsäteollisuudessa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,3) ja koostuivat pääasiassa neuvontakuluista, jotka liittyivät ESL Shippingin vähemmistöosuuden myyntiin.

   Neljännellä neljänneksellä ESL Shippingin rahtivolyymit laskivat vertailukaudesta 3,3 miljoonaan tonniin (3,8). Negatiivinen kehitys johtui pääasiassa energiahiilikuljetusten vähenemisestä ja Coaster-alusten pienemmästä kapasiteetista. Viimeinen vuosineljännes on yleensä energiakuljetusten vilkkain kausi, mutta koska edellisvuonna oli poikkeuksellisesti tavallista enemmän toimitusvarmuuteen liittyviä kuljetuksia, ja varmuusvarastoja lisättiin, pysyivät volyymit alhaisella tasolla katsauskaudella. Skandinavian ja Manner-Euroopan rahtimarkkinoiden yleinen aktiviteetti pysyi edellisvuoteen verrattuna alhaisemmalla tasolla, vaikka rahtimarkkinoiden olosuhteet paranivat vuoden loppua kohti.

   ESL Shippingin handysize-alusten kokonaisvolyymikysyntä oli vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä odotettua alhaisempi, mikä johtui energiahiilen toimitusten vähenemisestä, kun taas terästeollisuuden pitkän aikavälin kumppanuusasiakkaiden kysyntä pysyi vakaana tyydyttävällä volyymitasolla. Energiakuljetusten markkinat alkoivat jälleen piristyä loppuvuodesta. Neljännellä neljänneksellä handysize-kokoluokan alusten kapasiteetti kasvoi edellisiin neljänneksiin verrattuna telakointien vähäisen määrän vuoksi.

   Varustamon Coaster-alusten volyymit pysyivät melko hyvinä mutta olivat pienemmän kapasiteetin vuoksi edellisvuotista alhaisemmalla tasolla terästen, mineraalien ja kemikaalien osalta. Volyymi laski metsäteollisuudessa etenkin sahatavaran osalta. Neljännen neljänneksen aikana Coaster-alusten tuloksiin vaikuttivat erittäin negatiivisesti ennätyksellisen suuret säästä johtuneet viivästykset, kuten luotsausten keskeytykset, tulvat ja rankkasateet, joiden vuoksi satamatoiminta oli erittäin tehotonta ja ruuhkaista. Lisäksi Suomen epävakaa työmarkkinatilanne johti ylityökieltoihin ja lakkoihin, jotka häiritsivät vakavasti normaalia satamatoimintaa Suomessa.

   Supramax-alusten spot-markkinaolosuhteet vakautuivat neljännellä neljänneksellä. Kummatkin alukset toimivat premium-kaupassa, ja niiden tulokset ja rahavirta paranivat selvästi.

   Neljännellä vuosineljänneksellä yksi handysize-alus pysäytettiin huoltoa varten 10 päiväksi (0). Laivadieselpolttoaineen hinta laski neljännellä neljänneksellä jonkin verran edellisestä neljänneksestä. Nesteytetyn maakaasun (LNG) hinta nousi hieman kausiluonteisesti suuremman kysynnän vuoksi. Yleisesti laivapolttoaineen hinnat olivat neljännellä neljänneksellä merkittävästi alhaisemmat kuin viime vuoden vertailukaudella, mikä heikensi liikevaihtoa. Energianhintojen vaihtelua hallitaan pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

   ESL Shippingin ruotsalaisen AtoBatC Shipping AB -tytäryhtiön uudisrakennusprojekti Chowgule & Company Private Limited -varustamolla Intiassa eteni suunnitellusti neljännellä neljänneksellä. Sarjan ensimmäinen alus, Electramar, toimitettiin joulukuussa, ja se kuljettaa projektilastia Intiasta Skandinaviaan kotimatkallaan. Toinen alus, Stellamar, laskettiin vesille 1.10.2023, ja se on määrä toimittaa vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Joka toinen alus 12 Green Coaster -sähköhybridialuksen sarjassa myydään ilmoitetun mukaisesti sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle. Stellamar on ensimmäinen eteenpäin myytävistä aluksista.

   Huhtikuussa 2023 Aspo ilmoitti käynnistäneensä ohjelman, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ESL Shippingin vihreää siirtymää arvioimalla kolmea vaihtoehtoista toimenpidettä: uuden sijoituspoolin perustamista fossiilittomille aluksille, mahdollista vähemmistöomistajan toteuttamaa ESL Shippingin pääomapohjan vahvistamista sekä varustamon kahden Supramax-aluksen myyntiä. Tämän arvioinnin ensimmäisenä tuloksena Aspo allekirjoitti marraskuussa OP Suomi Infra Ky:n kanssa sopimuksen pääomasijoituksesta ESL Shippingiin ja helmikuussa 2024 Varma ilmoitti liittyvänsä mukaan omalla sijoituksellaan OP Suomi Infran rinnalla. Liiketoimet on tarkoitus saada päätökseen helmikuun 2024 loppuun mennessä.

   Tammi–joulukuussa ESL Shipping kuljetti lasteja 12,8 miljoonaa tonnia (14,7). Varustamon Scope 1 -hiilidioksidipäästöt olivat 202 601 tonnia (218 016). Hiilidioksiditehokkuus oli 14,74 grammaa hiilidioksidia kuljetettua tonnimailia kohden (14,26).

   ESL Shippingin tammi–joulukuun liikevaihto laski 23,0 % vertailukaudesta ja oli 189,0 miljoonaa euroa (245,4). Vertailukelpoinen liikevoitto puolittui ja oli 18,3 miljoonaa euroa (37,4), ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,7 % (15,2). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 miljoonaa euroa (0,8) ja koostuivat pääasiassa strategisten hankkeiden neuvontakuluista.


   ESL Shippingin näkymät 2024

   Geopoliittiset jännitteet ja niihin liittyvät hyökkäykset Punaisenmeren kaupallista merenkulkua vastaan sekä luonnonilmiöiden aiheuttamat Panaman kanavan kapasiteetin rajoitukset häiritsevät globaaleja toimitusketjuja. Samalla tarvitaan entistä enemmän kuljetuskapasiteettia samoihin kuljetustehtäviin, koska matkat ovat pidentyneet.

   Teollisen toiminnan matalasuhdanteen odotetaan jatkuvan ESL Shippingin päämarkkinoilla Pohjois-Itämerellä, Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa. Varustamolle merkittävän terästeollisuuden kysynnän pitkäaikaisilta kumppanuustoimialoilta odotetaan kuitenkin pysyvän hyvällä volyymitasolla. Metsäteollisuuden odotetaan hitaastitoipuvan matalasuhdanteesta, ja kokonaisvolyymien odotetaan kasvavan maltillisesti.

   Koko vuoden taloudellisen suorituksen odotetaan paranevan edellisvuodesta, vaikka tulosta heikentävät alkuvuoden jääolosuhteet, jotka olivat ankarimmat kymmeneen vuoteen. Lisäksi Suomessa ilmoitettujen työtaistelutoimien odotetaan aiheuttavan toimitusketjun häiriöitä. Kalustoon vuoden 2024 aikana lisättävät uudet Green Coaster-alukset tukevat ESL Shippingin positiivista tuloskehitystä.

   Vuoden 2024 aikana aluksilla odotetaan olevan noin 80 (96) telakointi- ja huoltopäivää.

   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Sen kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

     10-12/2023 10-12/2022 Muutos-% 1-12/2023 1-12/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 49,0 54,3 -10 211,3 209,4 1
   Liikevoitto, Me 2,3 2,2 5 8,0 8,2 -2
   Liikevoitto-% 4,7 4,1   3,8 3,9  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,0 0,5   -1,0 -3,1  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 2,3 1,7 35 9,0 11,3 -20
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 4,7 3,1   4,3 5,4  

   Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä Telkon liikevaihto laski 10 % ja oli 49,0 miljoonaa euroa (54,3) ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2,3 miljoonaan euroon (1,7). Telkon vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 4,7 % (3,1). Telkon rahavirta oli erittäin vahva etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Varastotasot pienenivät edelleen vuosineljänneksen aikana. Nykyiset varastotasot ovat hyvin tasapainossa tämänhetkisen kysynnän kanssa.

   Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski 16 % neljännellä neljänneksellä ja oli 23,6 miljoonaa euroa (28,1). Myynti laski edellisvuodesta markkinoiden alhaisemman hintatason ja Keski-Aasian liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen seurauksena. Myyntivolyymit kasvoivat kuitenkin hieman, kun Keski-Aasiaa ei oteta huomioon. Polyolefiinien ja teknisten muovien keskihinnat laskivat hieman edelliseen neljännekseen verrattuna mutta olivat selvästi alhaisemmat kuin samaan aikaan edellisenä vuotena. Muovien kysyntä markkinoilla pysyi vaatimattomana neljänneksen aikana. Taloudelliset haasteet Euroopassa johtivat tuotantotason alenemiseen useimmilla teollisuudenaloilla, ja tuotannossa oli pitkiä taukoja etenkin lomakauden aikana.

   Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 1 % ja oli 12,7 miljoonaa euroa (12,6). Kysyntä oli vaatimatonta useimmissa asiakassegmenteissä osittain siksi, että prosessiteollisuudessa oli entistä enemmän seisokkeja. Toimitusongelmia ei kuitenkaan ollut, ja kaikista markkinoilla olevista tuotteista oli käytännössä ylitarjontaa. Vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ostetun Eltrexin kehitys oli tavoitteiden mukaista. Integraatio on käynnissä, ja myynnissä syntyy synergiaetuja. Kemikaalien hintataso on pysynyt suhteellisen vakaana. Länsimarkkinat kehittyivät suhteellisen vakaasti koko vuoden ajan lukuun ottamatta Baltian maita, joissa kysyntä oli huomattavasti normaalia alhaisempaa.

   Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto laski 7 % ja oli 12,7 miljoonaa euroa (13,6). Teollisuusvoiteluaineiden myynnin kehitys jatkui erittäin hyvänä. Painopiste oli korkean suorituskyvyn tuotteissa ja metallintyöstönesteissä. Lisäksi markkinaosuuden positiivista kehitystä vauhdittivat useat vuosineljänneksen aikana käynnistetyt uudet asiakasprojektit. Autovoiteluaineiden myynti laski hieman alhaisemman kuluttajakysynnän vuoksi. Autovoiteluaineiden tulos parani edelleen Skandinaviassa positiivisen trendin myötä, mutta Suomessa ja Baltian maissa markkinat ovat olleet haasteellisemmat. Marine-voiteluaineiden myynti oli odotettua vähäisempää.

   Teollisuusvoiteluaineiden koko vuoden tulos oli erittäin hyvä ja ylsi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Orgaanista kasvua saavutettiin kasvattamalla markkinaosuutta laskevilla markkinoilla. Myös autovoiteluaineiden myynti kehittyi positiivisesti vuoden aikana.

   Telkon liikevaihto kasvoi 1 % tammi–joulukuussa ja oli 211,3 miljoonaa euroa (209,4). Kasvua vauhdittivat yritysostot. Telkon koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (11,3) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,3 % (5,4). Telkon liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (8,2) tammi–joulukuussa 2023 ja liikevoittoprosentti oli 3,8 % (3,9).


   Telkon näkymät 2024

   Johtavana useita aloja palvelevana asiantuntijana Telkolla on ainutlaatuinen asema luoda lisäarvoa parantamalla asiakkaidensa vastuullisuutta, tuottavuutta ja toiminnan laatua. Telkon strategian ydin pysyy samana huolimatta toimintaympäristön merkittävistä muutoksista viime vuonna. Telkon kasvupyrkimykset keskittyvät entistä enemmän Eurooppaan, ja yrityksen arvolupauksen pääasialliset osatekijät pysyvät entisellään.

   Kysynnän arvioidaan pysyvän hieman alavireisenä keskeisillä markkinoilla erityisesti vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Hintoihin kohdistuu painetta, mutta hintatason odotetaan pysyvän vakaana. Telko on hyvissä asemissa keskeisillä markkinoilla. Varastotasot ovat linjassa nykyisten markkinaolosuhteiden kanssa ja mahdollisuudet orgaaniseen kasvuun ja myönteiseen markkinaosuuden kehitykseen on tunnistettu. Yritysostoja on suunnitteilla myönteisen kehityksen tukemiseksi. Telko palvelee teollisia asiakkaita useilla teollisuudenaloilla. Kysynnän mahdollisia muutoksia pehmentää monipuolisen asiakaskunnan heterogeeninen syklisyys, ja näin ollen Telkon liiketoiminnan odotetaan edelleen kestävän varsin hyvin muutokset markkinoiden yleisessä kehityksessä.

   Muovien osalta markkinaolosuhteiden odotetaan pysyvän haasteellisina ainakin vuoden 2024 alkupuoliskolla, koska talouden taantuma heikentää keskimääräistä kysyntää asiakaskunnassa. Varastot vastaavat hyvin nykyisiä markkinaolosuhteita, ja varaston kierto on parantunut. Punaisenmeren viimeisimmillä tapahtumilla on jonkin verran markkinavaikutuksia, mutta vielä on liian aikaista ennakoida vaikutusten lopullista laajuutta. Tällaisia vaikutuksia voivat olla esimerkiksi toimitusvajeet ja markkinahintojen vaihtelut. Telkon muoviliiketoiminta keskittyy jatkossakin korkealaatuisiin erikoistuotteisiin, tekniseen palveluun ja kestäviin muoviratkaisuihin.

   Kemikaalien kysynnän odotetaan pysyvän melko vaisuna päämarkkinoilla. Hintataso on vakaa ja seuraa raaka-aineiden kehitystä. Ukrainan odotetaan kärsivän laajoista tuotantoseisokeista talven aikana. Keski-Aasiassa on hyvät kasvumahdollisuudet kaivos- ja metalliteollisuudessa. Useat toimittajat ovat vähentäneet tuotantoaan, mikä voi johtaa hyödykepulaan ja lisätä tiettyjen tuotteiden hintojen epävakautta.

   Teollisuusvoiteluaineiden myynnin odotetaan pysyvän vakaana ja kasvattavan edelleen markkinaosuuttaan. Kysyntä on hieman heikompaa vuoden alkupuoliskolla ja vahvistuu vuoden jälkipuoliskolla. Markkinahintoihin ja myyntikatteisiin kohdistuu edelleen paineita markkinoiden ylitarjonnan vuoksi. Valmiiden tuotteiden hintojen odotetaan pysyvän vakaina, koska raakaöljyn ja lisäaineiden tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa vuoden alussa. Yleisesti ottaen kysyntä on edelleen hidasta. Autovoiteluaineiden myynnin arvioidaan olevan vakaata.

   Vuoden alkupuoliskolla Telko aloittaa teollisuuden voiteluaineiden jakelun Puolassa ja autovoiteluaineiden jakelun Tanskassa.

   Viimeaikaiset yritysostot ovat osoittautuneet onnistuneiksi, ja niillä on ollut positiivinen vaikutus olemassa oleviin liiketoimintoihin. Telko pyrkii kiihdyttämään kasvuaan yritysostoin saavuttaakseen strategiset tavoitteensa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja sillä on potentiaalisia yritysostoja työn alla sekä vahva usko kykyyn vauhdittaa yritysostojen toteutumista. Telko pyrkii myös vahvistamaan markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoilla orgaanisen kasvun kautta.

   Hyvän kannattavuuden varmistamiseksi Telko vahvistaa kustannustehokkuuttaan edelleen ja jatkaa toimintamallinsa kehittämistä lisätäkseen skaalautuvuutta ja joustavuutta. Hyvä varastonhallinta ja pääomatehokkuus ovat jatkossakin tärkeitä prioriteetteja Telkolle. Telkon kevyeen taserakenteeseen perustuva liiketoimintamalli auttaa hyödyntämään paremmin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vastaamaan liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

   Leipurin

   Leipurin toimii osana elintarvikeketjua, hankkii raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaa niitä asiakkaiden tarpeisiin tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin toimii kuudessa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Ukrainassa. Se palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita tarjoamalla raaka-aineita, tukemalla tutkimusta ja kehitystä, reseptiikkaa sekä uusia tuoteinnovaatioita.

     10-12/2023 10-12/2022 Muutos-% 1-12/2023 1-12/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 33,9 35,3 -4 136,1 105,9 29
   Liikevoitto, Me 1,0 0,2 400 5,6 -1,4 -500
   Liikevoitto-% 2,9 0,6   4,1 -1,3  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,2 -0,3   1,4 -2,5  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 0,8 0,5 60 4,2 1,1 282
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 2,4 1,4   3,1 1,0  


   Leipurin liikevaihto laski 4 % neljännellä neljänneksellä ja oli 33,9 miljoonaa euroa (35,3). Myynnin lasku näkyi pääasiassa hyödykeryhmissä. Laskuun vaikutti Leipurin pyrkimys keskittyä korkean lisäarvon markkinasegmentteihin. Suomessa liikevaihto laski 1 % ja oli 12,2 miljoonaa euroa (12,3). Baltiassa liikevaihto laski 14 % ja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,0). Ukrainassa liikevaihto pysyi alhaisella tasolla ja oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2). Ruotsissa pysyttiin edellisvuoden tasolla ja liikevaihto oli 12,9 miljoonaa euroa (12,9), vaikka paikallisessa valuutassa (SEK) tuli kasvua 8 %. Myynti leipomoille kasvoi 4 % neljännellä neljänneksellä ja oli 24,7 miljoonaa euroa (25,7). Myynti elintarviketeollisuudelle laski 14 % ja oli 3,0 miljoonaa euroa (3,5). Tämä johtui laskusta valituissa volyymituoteluokissa ja pienemmistä katteista.

   Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,5) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 2,4 % (1,4). Vertailukelpoista liikevoittoa heikensivät varaston alaskirjaukset, jotka johtuivat tiettyjen tuoteluokkien markkinahintojen merkittävästä laskusta sekä lyhyen aikavälin tuotantohaasteista. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa (-0,3) ja liittyivät Leipurin leipomolaitetoiminnan myynnistä saatuun voittoon Suomessa. Leipurin neljännen neljänneksen liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (0,2) ja liikevoittoprosentti 2,9 % (0,6).

   Tammi–joulukuussa Leipurin liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 136,1 miljoonaa euroa (105,9). Vertailukauden luvut sisälsivät 4,3 miljoonaa euroa nyt jo myydyn Vulganus Oy:n liikevaihtoa. Vuoden 2022 syyskuussa hankitun Kobian AB:n liikevaihto oli 50 miljoonaa euroa (17), ja sen osuus Leipurin liikevaihdosta oli 37 % kauden aikana. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen jyrkällä nousulla oli merkittävä vaikutus myynnin euromääräiseen kasvuun etenkin ensimmäisellä neljänneksellä ja toisen neljänneksen alussa. Kehitys tasaantui vuoden loppua kohti. Ilman Kobia AB:n vaikutusta myyntivolyymi kiloissa laski hieman yli 10 %.

   Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto tammi–joulukuussa 2023 oli 4,2 miljoonaa euroa (1,1) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,1 % (1,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (-2,5) ja liittyivät pääasiassa kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saatuihin voittoihin Ruotsissa ja Liettuassa ja vähäisemmässä määrin leipomolaiteliiketoiminnan myyntiin Suomessa. Vertailukauteen vaikuttivat pääasiassa Ukrainan tuhoutunut varasto, Vulganus Oy:n myyntiin liittyvät erät ja Kobian AB:n osto. Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (-1,4) ja liikevoittoprosentti 4,1 % (-1,3).

   Leipurin sai päätökseen Göteborgissa sijaitsevan kiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen ensimmäisen neljänneksen aikana ja Hässleholmin ja Tyresön kiinteistöjen myynnin ja takaisinvuokrauksen toisen neljänneksen aikana Ruotsissa. Näistä toimista tuli myyntituottoja 13,6 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä osa Kobia AB:n oston yhteydessä sijoitetusta pääomasta. Kolmannen neljänneksen aikana Leipurin sai päätökseen Kaunasin kiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen Liettuassa. Myyntihinta oli 1,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on löytää modernit jamuo tehokkaat tilat, jotka sopivat paremmin Leipurin toiminnoille Liettuassa. Neljännellä neljänneksellä Leipurin myi leipomolaiteliiketoimintansa Suomessa 0,5 miljoonalla eurolla. Tämä selkeytti liiketoimintakokonaisuutta ja sen painopistettä. Liiketoimilla ei ole merkittävää vaikutusta kannattavuuteen, mutta ne vapauttavat johdon aikaa Leipurin ydinliiketoimintaan.

   Leipurin näkymät 2024

   Volyymit ovat vähentyneet koko elintarvikeketjussa vuoden 2022 puolivälistä alkaen ja koko vuoden 2023 ajan. Tämä on hyvin epätyypillistä elintarvikealalle, joten elpymistä on odotettu. Vaikka volyymin elpymisestä on merkkejä, nykyiset markkinat ovat yleisesti ottaen asettuneet hieman pienemmälle volyymitasolle kuin vuosi sitten. Tämä kehitys on vaikuttanut myös Leipurin-segmenttiin. Leipurin volyymit ovat vähentyneet pääasiassa matalan katteen hyödykkeissä ja siten parantaneet tuotemixiä, mikä vahvistaa kannattavuutta.

   Leipomolaiteliiketoiminnan myynti antaa entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä elintarvikkeiden raaka-aineisiin. Leipurin kaikille toimintamaille on kasvu- ja kannattavuussuunnitelma vuodelle 2024. Käynnissä olevan työn kaupallisen toiminnan, toimitusten tehokkuuden ja hankintavalmiuksien kehittämiseksi odotetaan parantavan taloudellista suorituskykyä myös tulevaisuudessa. Leipurin arvioi myös yritysostomahdollisuuksia kasvun ja yrityksen aseman vahvistamiseksi.

   Inflaatioon perustuva liikevaihdon kasvu oli ominaista vuosille 2022–2023, mutta hintakehityksen odotetaan olevan vakaampaa tulevaisuudessa. Tämän ja yritysmyyntien vuoksi orgaanisen liikevaihdon kasvun odotetaan olevan vaatimatonta Leipurin-segmentin tasolla vuonna 2024.

   Leipurilla on hyvät lähtökohdat vuodelle 2024, kun Kobia on menestyksekkäästi integroitu, segmentillä on uusi johtamismalli, parempi kannattavuus ja todistettu kyky toimia epävakailla markkinoilla.

   Ei-ydinliiketoiminnat

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin kuuluvat Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-toiminnot sekä Kauko GmbH, jotka aiemmin raportoitiin Telko-segmentissä, Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin Leipurin-segmentissä, sekä ESL Shippingin Venäjän-toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin ESL Shipping -segmentissä. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen tuloksen erottamiseksi jatkuvien toimintojen tuloksesta. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti esitetään lopetettuna toimintona. Kaikki segmentin yksiköt on joko myyty tai niistä on luovuttu muulla tavalla vuoden 2023 aikana. Telkon Venäjän tytäryhtiö myytiin 30.4.2023 ja Telkon Valko-Venäjän tytäryhtiön yhdistely lopetettiin 31.8.2023. Lisäksi Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yhtiöiden yhdistely lopetettiin 31.12.2023. Näin ollen Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin yksiköt eivät enää jatkossa sisälly Aspo-konsernin taloudelliseen raportointiin.

     10-12/2023 10-12/2022 Muutos-% 1-12/2023 1-12/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 3,6 11,0 -67 16,6 82,7 -80
   Liikevoitto, Me -6,5 -14,5 -55 -16,1 -4,5 258
   Liikevoitto-% -180,6 -131,8   -97,0 -5,4  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -6,7 -14,6   -16,4 -16,1  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 0,2 0,1 100 0,3 11,6 -97
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,6 0,9   1,8 14,0  

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 67 % ja oli 3,6 miljoonaa euroa (11,0), Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 5,6 % (0,9). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Telkon liiketoiminnan myynnistä Venäjällä. Vertailukelpoinen liikevoitto johtui Leipurin tytäryhtiöistä Venäjällä sekä valuuttakurssivaihteluiden vähäisestä positiivisesta nettovaikutuksesta. Liikevoitto oli -6,5 miljoonaa euroa (-14,5). Liikevoitto sisälsi -6,7 miljoonaa euroa (-14,6) vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka johtuivat Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yhtiöiden varojen alaskirjauksesta yhdistelyn lopettamisen yhteydessä sekä yhtiöihin liittyvien kertyneiden muuntoerojen uudelleenluokittelusta omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi.

   Aspo pyrkii edelleen myymään Leipurin Venäjän ja Kazakstanin yksiköitä. Myyntiprosessi on kuitenkin pitkittynyt ja liiketoimeen liittyy paljon epävarmuutta. Täten Aspo totesi vuoden 2023 lopussa, että määräysvalta yhtiöihin ja niiden tuottoihin on menetetty, mikä johti päätökseen lopettaa Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yksiköiden yhdistely Aspo-konserniin. Tämän seurauksena yritysten omaisuuden alaskirjauksesta on kirjattu tappioita -3,0 miljoonaa euroa, lisäksi -3,7 miljoonaa euroa kumulatiivisia muuntoeroja on uudelleenluokiteltu omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi ja esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä neljännellä neljänneksellä.

   Tammi–joulukuussa Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin liikevaihto laski 80 % ja oli 16,6 miljoonaa euroa (82,7). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (11,6) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 1,8 % (14,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -16,4 miljoonaa euroa (-16,1) ja koostuivat Telkon Venäjän tytäryhtiön myyntitappiosta -8,1 miljoonaa euroa, Telkon varaston alaskirjauksesta Venäjällä -1,7 miljoonaa euroa, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön yhdistelyn lopettamisesta aiheutuneesta tappiosta -0,8 miljoonaa euroa sekä Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yksiköiden yhdistelyn lopettamisesta aiheutuneista tappioista -5,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -16,1 miljoonaa euroa (-4,5) ja liikevoittoprosentti -97,0 % (-5,4).

   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspo-konsernin hallinnon, taloushallinnon ja ICT-palvelukeskuksen. Neljännellä neljänneksellä muun toiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,6). Neljänneksen liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa (-1,7). Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä raportoitiin -0,1 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä, joka liittyi uudelleenjärjestelyihin.

   Tammi–joulukuussa muun toiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli -5,3 miljoonaa euroa (-5,9) ja liikevoitto -5,4 miljoonaa euroa (-6,6). Kannattavuuden parantumisen taustalla on Aspo-konsernin tasoisia sopeuttamistoimia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,1 miljoonaa euroa ja liittyivät uudelleenjärjestelykuluihin. Vuonna 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,7 miljoonaa euroa ja liittyivät Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnettyyn osakepalkkioon -0,5 miljoonaa euroa ja uudelleenjärjestelykuluihin -0,2 miljoonaa euroa.


   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin, ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

   Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoitusprosessia.

   Osakepääoma ja osakkeet

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 31.12.2023 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, josta yhtiön hallussa oli 16 244 osaketta eli 0,05 % osakepääomasta.

   Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspon hallitus päätti käynnistää yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 9.3.2023. Osakeperusteisia kannustinohjelmia varten tarvittiin lisää omia osakkeita. Ajanjaksolla 9.–31.3.2023 Aspo hankki yhteensä 36 194 omaa osakettaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä.

   Heinäkuussa Aspolle palautui yhteensä 3 850 osakepohjaisen palkkiojärjestelmän perusteella luovutettua omaa osaketta työsuhteen päättymisen vuoksi.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

   Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–joulukuussa 2023 yhteensä 2 369 884 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 16,2 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 7,5 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,70 euroa ja alin 5,50 euroa. Keskikurssi oli 6,83 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 5,98 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 187,8 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 504 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 969 564 osaketta eli 3,09 % osakekannasta.

   Varojenjakoehdotus

   Aspon tavoite on vuosittain kasvava osingonjako. Hallitus ehdottaa Aspo Oyj:n 12.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta enintään 0,23 euron pääoman palautuksesta osaketta kohti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta myöhempänä ajankohtana, jos se on kasvustrategian ja Aspon osakkeenomistajien pitkän aikavälin edun mukaista. Jos enimmäismäärä jaettaisiin, jaettaisiin osinkona ja pääoman palautuksena yhteensä 0,47 euroa osakkeelta (0,46) tilikaudelta 2023. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

   Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 30 362 002,30 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 468 907,45 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varat olivat 21 150 592,47 euroa. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrä tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä on 31 403 535 kappaletta.

   Osinko 0,24 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 16.4.2024 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksupäivä on 23.4.2024. Hallitus päättää viimeistään marraskuussa 2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan mahdollisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, kokonaismäärältään enintään 0,23 euroa osaketta kohti, joka maksettaisiin marraskuussa 2024 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

   Ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys yhtiökokouksen päätöksen täytäntöönpanolle.

   Palkitseminen

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 20232025

   Aspo Oyj:n hallitus hyväksyi 15.2.2023 konsernin avainhenkilöstölle tarkoitetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2023–2025. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

   Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2024, 2025 ja 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy rajoitusjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava vastikkeetta palkkiona ansaitut osakkeet.

   Osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 320 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

   Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2022–2024. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin.

   Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Vuoden 2022 ansaintakaudella tavoitteiden saavuttamisprosentti oli kaiken kaikkiaan 90 %. Aspo luovutti 29.3.2023 yhteensä 76 050 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille. Luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antamaan osakeantivaltuutukseen.

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020

   Kesäkuussa 2022 Aspon hallitus myönsi Osakepalkkiojärjestelmä 2020:n puitteissa ja toimitusjohtajasopimuksen perusteella Aspon toimitusjohtaja Rolf Janssonille 20 000 Aspon osaketta. Osakkeista 10 000 kappaletta ja niitä vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen luovutettiin kesäkuussa 2022, ja sopimuksen mukaisesti Jansson hankki samanaikaisesti 10 000 osaketta markkinoilta omalla kustannuksellaan. Toinen vastaava luovutus tehtiin kesäkuussa 2023.

   Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2023

   Osinko

   Aspo Oyj:n 4.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 17.4.2023.

   Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään toisesta enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Hallitus päätti kokouksessaan 1.11.2023 toisesta osingonjaosta, 0,23 euroa osaketta kohti. Osinko maksettiin 10.11.2023. Näin ollen Aspo jakoi osinkoa yhteensä 0,46 euroa osaketta kohti vuonna 2023.

   Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen päätökset löytyvät osoitteesta www.aspo.fi.

   Hallitus ja tilintarkastaja

   Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Kaarina Ståhlberg valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen. Hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja jäseniksi Tapio Kolunsaran, Salla Pöyryn ja Tatu Vehmaksen. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kaarina Ståhlbergin ja jäseniksi Patricia Allamin, Mikael Laineen ja Tatu Vehmaksen.

   Hallituksella oli vuoden 2023 aikana 15 kokousta. Kokouksiin osallistumisprosentti oli 99.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte ilmoitti, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

   Hallituksen valtuutukset

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

   Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Vuonna 2023 Aspo hankki yhteensä 36 194 omaa osakettaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Vuonna 2023 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella luovutettiin 86 050 osaketta.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista tai maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

   Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

   Vuonna 2023 lahjoituksia tehtiin noin 10 000 euroa.

   Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2024

   Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat seuraavat suurimpien osakkeenomistajien edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy), Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab), Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Annika Ekman (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.

   Annika Ekman pidättäytyi vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävien esitysten valmistelusta ja päätöksenteosta ja ilmoitti luopuvansa nimitystoimikunnan jäsenyydestä 13.11.2023. Nimitystoimikunta ei valinnut uutta jäsentä eroavan jäsenen tilalle tällä toimikaudella, koska työjärjestyksen mukainen vähimmäisjäsenmäärä täyttyy.

   Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 12.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

   Hallituksen kokoonpano

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Annika Ekmania. Aspon pitkäaikainen hallituksen jäsen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Salla Pöyry eroaa hallituksesta kuluvan toimikauden jälkeen.

   Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

   Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

   Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan:
   - hallituksen jäsen 3 000 euroa / kuukausi
   - varapuheenjohtaja 4 400 euroa / kuukausi
   - puheenjohtaja 6 000 euroa / kuukausi
   Nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 800 euroa kokousta kohti ja puheenjohtajille 1 200 euroa kokousta kohti. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

   TALOUDELLISET TIEDOT

   Aspo-konsernin lyhennetty laaja tuloslaskelma

     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
     Me Me Me Me
   Jatkuvat toiminnot        
   Liikevaihto 132,2 152,9 536,4 560,7
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 1,0 4,3 3,0
   Materiaalit ja palvelut -81,5 -93,4 -338,6 -332,2
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12,2 -13,1 -48,5 -48,8
   Poistot ja arvonalentumiset -4,9 -5,1 -19,3 -18,0
   Poistot ja arvonalentumiset vuokratuista hyödykkeistä -3,8 -3,7 -14,2 -15,2
   Liiketoiminnan muut kulut -24,3 -27,7 -94,2 -111,1
   Liikevoitto 6,4 10,9 25,9 38,4
            
   Rahoitustuotot ja -kulut -2,7 -1,9 -9,3 -5,9
            
   Voitto ennen veroja 3,7 9,0 16,6 32,5
            
   Tuloverot -0,7 -0,3 -0,4 -1,7
   Jatkuvien toimintojen tulos 3,0 8,7 16,2 30,8
            
   Tulos lopetetuista toiminnoista -6,8 -14,1 -14,6 -10,1
   Tilikauden voitto -3,8 -5,4 1,6 20,7
            
   Muut laajan tuloksen erät        
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:        
   Muuntoerot 5,4 -7,2 12,2 -1,2
   Suojauslaskenta -0,1   -0,1  
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 5,3 -7,2 12,1 -1,2
   Laaja tulos 1,5 -12,6 13,7 19,5
            
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos -3,8 -5,4 1,6 20,7
            
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 1,5 -12,6 13,7 19,5
            
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa        
   Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu        
   osakekohtainen tulos        
   Jatkuvista toiminnoista 0,08 0,23 0,45 0,93
   Lopetetuista toiminnoista -0,21 -0,44 -0,46 -0,32
   Yhteensä -0,13 -0,21 -0,01 0,61

   Aspo-konsernin lyhennetty tase

     12/2023 12/2022
   Varat Me Me
        
   Aineettomat hyödykkeet 51,7 46,8
   Aineelliset hyödykkeet 169,0 178,4
   Vuokratut hyödykkeet 22,5 15,9
   Muut pitkäaikaiset varat 2,5 1,5
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 245,7 242,6
        
   Vaihto-omaisuus 59,2 69,9
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 74,1 69,3
   Rahavarat 30,7 21,7
     164,0 160,9
   Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät   12,4
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 164,0 173,3
        
   Varat yhteensä 409,7 415,9
        
        
   Oma pääoma ja velat    
        
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 118,5 121,7
   Oma pääoma yhteensä 140,5 143,7
        
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 138,5 154,3
   Vuokrasopimusvelat 8,3 4,6
   Muut velat 6,1 7,6
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 152,9 166,5
        
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 33,9 17,8
   Vuokrasopimusvelat 15,2 11,7
   Ostovelat ja muut velat 67,2 72,3
     116,3 101,8
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat   3,9
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 116,3 105,7
        
   Oma pääoma ja velat yhteensä 409,7 415,9

   Aspo-konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

     1-12/2023 1-12/2022
     Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    
   Liikevoitto, koko konserni 9,8 31,2
   Oikaisut liikevoittoon 45,2 50,6
   Käyttöpääoman muutos 4,4 -6,7
   Maksetut korot -9,2 -4,2
   Saadut korot 0,8 0,3
   Maksetut tuloverot -3,4 -3,5
   Liiketoiminnan rahavirta 47,6 67,7
        
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    
   Investoinnit -21,8 -17,8
   Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 12,3 1,8
   Liiketoimintojen hankinnat -3,9 -17,9
   Liiketoimintojen myynnit ja lopetukset*) -7,4 0,3
   Saadut osingot 0,5 0,3
   Investointien rahavirta -20,3 -33,3
        
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    
   Lainojen nostot 75,7 29,6
   Lainojen takaisinmaksut -76,0 -18,7
   Yritystodistusten nettomuutos   -5,0
   Omien osakkeiden hankinta -0,3  
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -14,6 -16,2
   Hybridi-instrumentin takaisinmaksu   -20,0
   Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku   30,0
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot -2,6 -1,8
   Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta   -0,3
   Maksetut osingot -14,4 -14,1
   Rahoituksen rahavirta -32,3 -16,5
        
        
   Rahavarojen muutos -5,0 17,9
   Rahavarat vuoden alussa 33,6 17,7
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 0,0
   Rahavarojen arvonalentumisen muutos 2,0 -2,0
   Rahavarat kauden lopussa, koko konserni 30,7 33,6
   Myytävänä olevat rahavarat   -11,9
   Rahavarat taseessa 30,7 21,7
        

   *) Vuonna 2023 rahavirta Telkon Venäjän-tytäryhtiön myynnistä oli -4,4 miljoonaa euroa. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin muiden yksiköiden yhdistelyn päättämisen kassavaikutus oli -3,4 miljoonaa euroa. Leipurin leipomolaiteliiketoiminnan myynnin rahavirtavaikutus oli 0,4 miljoonaa euroa.

   Aspo-konsernin oman pääoman muutoslaskelma

     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

   Muut rahastot

   Hybridi

   Muunto-erot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2023 22,0 16,5 30,0 -26,0 101,2 143,7
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         1,6 1,6
   Suojauslaskenta   -0,1       -0,1
   Muuntoerot       -3,0   -3,0
   Muuntoerojen uudelleenluokittelu       15,2   15,2
   Laaja tulos yhteensä   -0,1   12,2 1,6 13,7
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -14,4 -14,4
   Hybridi-instrumentin korot         -2,6 -2,6
   Omien osakkeiden hankinta         -0,3 -0,3
   Osakepalkitseminen         0,4 0,4
   Liiketoimet omistajien         -16,9 -16,9
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 31.12.2023 22,0 16,4 30,0 -13,8 85,9 140,5
                
                
   Oma pääoma 1.1.2022 22,0 16,5 20,0 -24,8 95,7 129,4
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         20,7 20,7
   Muuntoerot       -1,2   -1,2
   Laaja tulos yhteensä       -1,2 20,7 19,5
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -14,1 -14,1
   Hybridi-instrumentti     10,0     10,0
   Hybridi-instrumentin korot         -2,2 -2,2
   liikkkeeseenlaskukulut            
   Osakepalkitseminen         1,1 1,1
   Liiketoimet omistajien     10,0   -15,2 -5,2
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 31.12.2022 22,0 16,5 30,0 -26,0 101,2 143,7

   Laadintaperiaatteet

   Aspo Oyj:n tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2022 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2023 -julkaisun sivulla 64.

   Henkilöstö

   Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 712 (12/2022: 886, josta lopetettujen toimintojen osuus oli 130).

   Segmenttitiedot

   Aspo-konsernin raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko, Leipurin ja Ei-ydinliiketoiminnat.

   Vuoden 2023 alussa Aspo alkoi raportoida idän myytävänä olevat liiketoiminnot uudessa Ei-ydinliiketoiminnat-segmentissä ja luokitteli samalla uuden segmentin lopetetuksi toiminnoksi. Vertailuluvut oikaistiin kaikissa segmenteissä, joihin tämä taloudellisen raportoinnin uudelleenjärjestely vaikutti. Vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin yksiköt on joko myyty tai niistä on luovuttu muulla tavalla. Näin ollen Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti lakkasi olemasta 31.12.2023.

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin kuuluvat Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-toiminnot sekä Kauko GmbH, jotka aiemmin raportoitiin Telko-segmentissä, Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin Leipurin-segmentissä, sekä ESL Shippingin Venäjän-toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin ESL Shipping -segmentissä. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen tuloksen erottamiseksi jatkuvien toimintojen tuloksesta.

   Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin jatkuvien toimintojen voittoon ennen veroja
                
   1-12/2023            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   17,7 8,0 5,6 -5,4 25,9
   Nettorahoituskulut       -9,3 -9,3
   Voitto ennen veroja         16,6
                
                
   1-12/2022            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   38,2 8,2 -1,4 -6,6 38,4
   Nettorahoituskulut       -5,9 -5,9
   Voitto ennen veroja         32,5

   Kohdistamaton -5,4 miljoonan euron (-6,6) liikevoitto sisältää muun toiminnan tuloksen.

   Lopetetut toiminnot ja muut pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävänä olevien erien ryhmät

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin vuoden alussa ja luokiteltiin lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin mukaisesti. Laajan tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu. Lopetetut toiminnot sisältävät vertailukausilla myös 31.10.2022 myydyn Kauko Oy:n luvut.

   Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myynti saatiin päätökseen toisella neljänneksellä. Yhtiö myytiin GK Himikille, joka on venäläinen teollisuuden toimija. Saatu myyntihinta oli 5,7 miljoonaa euroa ja vastasi olennaisesti myydyn yhtiön nettovarallisuuden kirjanpitoarvoa, kun otetaan huomioon jo vuonna 2022 kirjatut arvonalentumistappiot ja vuonna 2023 tehdyt arvostusoikaisut. Myyntitappio oli -8,1 miljoonaa euroa ja sisälsi -10,2 miljoonaa euroa kertyneitä muuntoeroja, jotka uudelleenluokiteltiin muuntoerorahastosta tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan kuluihin. Myyntikustannukset olivat -0,6 miljoonaa euroa.

   Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön yhdistely Aspo-konserniin lopetettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö on tällä hetkellä selvitystilassa. Kirjattu tappio oli -0,8 miljoonaa euroa ja sisälsi -1,0 miljoonaa euroa kertyneitä muuntoeroja, jotka uudelleenluokiteltiin muuntoerorahastosta tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan kuluihin.

   Aspo pyrkii edelleen myymään Leipurin Venäjän ja Kazakstanin yksiköitä. Myyntiprosessi on kuitenkin pitkittynyt ja liiketoimeen liittyy paljon epävarmuutta. Täten Aspo totesi vuoden 2023 lopussa, että määräysvalta yhtiöihin ja niiden tuottoihin on menetetty, mikä johti päätökseen lopettaa Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin yksiköiden yhdistely Aspo-konserniin. Tämän seurauksena yritysten omaisuuden alaskirjauksesta on kirjattu tappioita -3,0 miljoonaa euroa ja -3,7 miljoonaa euroa kumulatiivisia muuntoeroja on uudelleenluokiteltu omasta pääomasta tulosvaikutteisiksi neljännellä neljänneksellä. Tammi–joulukuussa 2023 Leipurin idän liiketoimintojen yhdistelyn päättämisen kokonaiskustannukset olivat -5,8 miljoonaa euroa, mikä koostui yritysten omaisuuden alaskirjauksesta -2,1 miljoonaa euroa ja kumulatiivisten muuntoerojen uudelleenluokittelusta -3,7 miljoonaa euroa.

   Tulos lopetetuista toiminnoista        
     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
     Me Me Me Me
   Liikevaihto 3,6 11,8 16,6 91,9
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,3
   Materiaalit ja palvelut -3,4 -17 -14,4 -77,6
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -0,3 -1,2 -2,1 -7,1
   Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -1,6 -0,1 -3,1
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä -0,1 -1,0 -0,2 -1,5
   Liiketoiminnan muut kulut -6,1 -6,8 -15,9 -10,1
   Liikevoitto -6,5 -15,7 -16,1 -7,2
   Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 2,6 1,8 -0,4
   Voitto ennen veroja -6,6 -13,1 -14,3 -7,6
   Tuloverot -0,2 -1,0 -0,3 -2,5
   Tulos -6,8 -14,1 -14,6 -10,1

    

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat      
         1-12/2023 1-12/2022
         Me Me
   Liiketoiminnan nettorahavirta     0,6 20,7
   Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   -7,8 -1,0
   Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   -0,4 -2,1
   Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos -7,6 17,6

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista. Vertailukausien luvut sisältävät myös Kauko Oy:n rahavirrat.

   Rahavirta Telkon Venäjän-tytäryhtiön myynnistä oli -4,4 miljoonaa euroa ja sisältyy investointien rahavirtaan. Käteisvaroina maksettu kauppahinta oli 5,7 miljoonaa euroa, ja myydyn yrityksen rahavarat olivat 10,1 miljoonaa euroa. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin muiden yksiköiden yhdistelyn päättämisen kassavaikutus oli -3,4 miljoonaa euroa vuonna 2023.

   Vuonna 2022 Kauko Oy:n myynnin rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa ja sisältyy investointien rahavirtaan. Kauko Oy:n myyntikustannukset, -0,4 miljoonaa euroa, on esitetty liiketoiminnan rahavirrassa. Rahoituksen rahavirta koostui pääasiassa Kauko Oy:n korollisten velkojen takaisinmaksuista vuonna 2022.

   Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat      
         12/2023 12/2022
         Me Me
   Muut myytävänä olevat varat       12,4
   Myytävänä olevat varat yhteensä       12,4
            
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat   3,9
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä

       3,9
        

   Vuoden 2023 lopussa Ei-ydinliiketoiminnat-segmentissä raportoiduilla yksiköillä ei ollut enää varoja eikä velkoja, koska kaikkien yksiköiden yhdistely Aspo-konserniin on lopetettu. Vuoden 2022 lopussa myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat sisältävät Ei-ydinliiketoiminnat-segmentissä raportoitujen yksiköiden varat ja velat.

   Eltrexin yritysosto

   Telko osti 31.1.2023 Eltrexin, puolalaisen erikoiskemikaalien ja teollisuuden pakkausmateriaalien jakelijan. Vuonna 2022 Eltrexin liikevaihto oli noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoitto hieman alle 1,0 miljoonaa euroa.

   Yhteensä arviolta 5,0 miljoonan euron kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvaroina, ja 3,9 miljoonaa euroa on jo maksettu. Loput kauppahinnasta maksetaan vuosina 2024 ja 2025 hankintasopimuksen lisäkauppahintaa koskevan ehdon perusteella. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Käyvän arvon oikaisu, 3,1 miljoonaa euroa, tehtiin aineettomiin hyödykkeisiin perustuen asiakassuhteisiin, kilpailukieltoihin ja tavaramerkkeihin, ja vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,1 miljoonaa euroa. Käyvän arvon oikaisuista aiheutunut laskennallinen verovelka oli 0,6 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvo vastasi niiden käypää arvoa. Yritysostosta aiheutui liikearvoa 1,4 miljoonaa euroa. Hankinnan kulut, noin 0,4 miljoonaa euroa, on kirjattu Telko-segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin.

   Hankintamenolaskelma Eltrex  
     12/2023
     Me
   Luovutettu vastike  
   Käteisvaroina maksettava 5,0
   Kokonaishankintameno 5,0
      
   Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot  
   Aineettomat hyödykkeet 3,4
   Vuokratut hyödykkeet 0,6
   Vaihto-omaisuus 1,4
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,1
   Varat yhteensä 6,5
      
   Korolliset velat 1,3
   Ostovelat ja muut velat 1,0
   Laskennallinen verovelka 0,6
   Velat yhteensä 2,9
      
   Nettovarallisuus 3,6
      
   Liikearvo 1,4

   Aspo-konsernin liikevaihdon jaottelu, jatkuvat toiminnot

   Telkon liikevaihtoerittely        
                
     10-12/2023 10-12/2022 Muutos 1-12/2023 1-12/2022 Muutos
     Me Me % Me Me %
   Liiketoiminta-alue:            
   Muoviliiketoiminta 23,6 28,1 -16 101,4 110,1 -8
   Kemikaaliliiketoiminta 12,7 12,6 1 59,4 49,2 21
   Voiteluaineliiketoiminta 12,7 13,6 -7 50,5 50,1 1
   Telko yhteensä 49,0 54,3 -10 211,3 209,4 1

    

   Leipurin liikevaihtoerittely          
                
     10-12/2023 10-12/2022 Muutos 1-12/2023 1-12/2022 Muutos
     Me Me % Me Me %
   Alueorganisaatiot:            
   Suomi 12,2 12,3 -1 49,3 46,6 6
   Ruotsi 12,9 12,9 0 50,2 17,3 190
   Baltia 8,6 10,0 -14 35,8 36,8 -3
   Ukraina 0,2 0,2 0 0,8 0,9 -11
   Yhteensä 33,9 35,4 -4 136,1 101,6 34
   josta:            
   Leipomot 24,7 25,7 -4 99,7 74,9 33
   Elintarviketeollisuus 3,0 3,5 -14 11,9 11,8 1
   Vähittäiskauppa, 6,2 6,2 0 24,5 14,9 64
   foodservice ja muut            
   Vulganus 0,0 -0,1 -100   4,3 -100
   Leipurin yhteensä 33,9 35,3 -4 136,1 105,9 29

       Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan
        
            
     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
     Me Me Me Me
   ESL Shipping        
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,1 0,6 0,2 3,5
   Tuloutus ajan kuluessa 49,2 62,7 188,8 241,9
     49,3 63,3 189,0 245,4
            
   Telko        
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 48,8 54,2 210,8 209,0
   Tuloutus ajan kuluessa 0,2 0,1 0,5 0,4
     49,0 54,3 211,3 209,4
            
   Leipurin        
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 33,9 35,3 136,1 102,6
   Tuloutus ajan kuluessa 0,0 0,0 0,0 3,3
     33,9 35,3 136,1 105,9
            
   Yhteensä        
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 82,8 90,1 347,1 315,1
   Tuloutus ajan kuluessa 49,4 62,8 189,3 245,6
     132,2 152,9 536,4 560,7

    

   Liikevaihto markkina-alueittain      
            
     10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
     Me Me Me Me
   ESL Shipping        
   Suomi 29,2 32,6 99,4 121,5
   Skandinavia 13,2 11,9 53,4 58,5
   Baltia 0,0 0,5 0,4 2,9
   Muu Eurooppa 5,1 10,9 26,1 48,2
   Muut maat 1,8 7,4 9,7 14,3
     49,3 63,3 189,0 245,4
            
   Telko        
   Suomi 11,7 13,7 48,5 53,5
   Skandinavia 12,8 14,1 54,9 61,7
   Baltia 6,1 7,7 27,7 28,3
   Muu Eurooppa 10,9 9,5 46,8 39,0
   Muut maat 7,5 9,3 33,4 26,9
     49,0 54,3 211,3 209,4
            
   Leipurin        
   Suomi 12,4 12,3 49,5 49,4
   Skandinavia 12,5 12,7 49,3 17,4
   Baltia 8,6 9,9 35,7 36,6
   Muu Eurooppa 0,4 0,4 1,6 2,4
   Muut maat 0,0 0,0   0,1
     33,9 35,3 136,1 105,9
            
   Yhteensä        
   Suomi 53,3 58,6 197,4 224,4
   Skandinavia 38,5 38,7 157,6 137,6
   Baltia 14,7 18,1 63,8 67,8
   Muu Eurooppa 16,4 20,8 74,5 89,6
   Muut maat 9,3 16,7 43,1 41,3
     132,2 152,9 536,4 560,7

    

   Investoinnit segmenteittäin
                
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamat- tomat erät

   Konserni yhteensä

   Me      
   Investoinnit 1-12/2023 20,7 0,9 0,1 0,1 21,8
   Investoinnit 1-12/2022 16,5 1,1 0,2   17,8

   Green Coaster -investointisitoumus

   ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden aluksen investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Vuonna 2023 Green Coaster -investoinnit olivat 14,2 miljoonaa euroa, johon sisältyi yksi toimitettu alus (Electramar) ja muiden rakenteilla olevien Green Coasters -alusten ennakkomaksut.

   Segmenttien varat ja velat            
                  
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Myytävänä olevat

   Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Varat 31.12.2022 224,8 85,7 68,5 12,4 24,5 415,9
   Varat 31.12.2023 241,5 74,5 58,8   34,9 409,7
                  
   Velat 31.12.2022 32,3 34,4 16,4 3,9 185,2 272,2
   Velat 31.12.2023 31,8 33,2 19,2   185,0 269,2

   Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

   2.1.2024 Aspo allekirjoitti 0 miljoonan euron suuruisen valmiusluottolimiittisopimuksen, jonka vastapuolena on Nordea Bank Abp. Valmiusluottolimiittisopimuksen laina-aika on kaksi vuotta, ja sopimukseen sisältyy yhden vuoden jatkomahdollisuus. Uusi sopimus korvaa aiemman vastaavan suuruisen valmiusluottolimiittisopimuksen, joka on ollut kokonaan käyttämätön.

   8.2.2024 Aspo ilmoitti, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on päättänyt 15 miljoonan euron investoinnista OP Suomi Infra Ky:n rinnalla Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin. Tämän johdosta OP Suomi Infra Ky:n hallinnoima kokonaisinvestointi ESL Shippingiin nousee 45 miljoonaan euroon kaupan toteutushetkellä. OP Suomi Infran hallinnoima sijoitus, yhteismäärältään 45 miljoonan euroa, tehdään ESL Shippingin uusia osakkeita vastaan sovitulla 165 miljoonan euron osakekannan pre-money-arvostuksella, joka vastaa 21,43 prosentin omistusosuutta ESL Shippingissä.

   Helsingissä 15.2.2024

   Aspo Oyj
   Hallitus

   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään FLIKin tapahtumastudio Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, perjantaina 16.2.2024 klo 10.30. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com.

   Tilinpäätöstiedotteen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

   Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q4-2023. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse rekisteröitymällä oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50048701. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.


   Huomautus: Koska tässä raportissa esitetyt tulevaisuuden arviot perustuvat nykytilanteeseen ja tietämykseen, niihin liittyy merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulevat toteumat voivat poiketa arvioista.   Helsingissä 16.2.2024


   Aspo Oyj


   Rolf Jansson
     Arto Meitsalo  


   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com


   Jakelu:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 13 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.

    

   Liite