Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

   Julkaistu 01.11.2023

    

   Aspo Oyj
   Osavuosikatsaus
   1.11.2023 klo 9.30


   Aspo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

   Aspon tulos parani huomattavasti kolmannella neljänneksellä edellisestä neljänneksestä jääden kuitenkin edellisvuoden ennätystasosta

   Suluissa on esitetty vuoden 2022 vastaavan ajanjakson luvut. Aspo otti vuoden 2023 alussa käyttöön uuden segmenttirakenteen, ja vertailukausien luvut on oikaistu.

   Heinä-syyskuu 2023

   • Jatkuvat toiminnot
    • Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski ja oli 130,0 Me (142,8).
    • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli 7,4 Me (12,4) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 5,7 % (8,7). ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,0 Me (9,8), Telkon 3,1 Me (3,1) ja Leipurin 1,3 Me (0,5).
    • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 8,1 Me (11,8). Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 6,2 % (8,3). ESL Shippingin liikevoitto oli 4,0 Me (9,8), Telkon 3,1 Me (3,6) ja Leipurin 2,0 Me (-0,5).
   • Koko konserni
    • Aspon likevaihto, koko konserni laski ja oli 133,3 Me (160,0).
    • Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 7,9 Me (13,0) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 5,9 % (8,1).
    • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla -1,3 Me (-0,7).
   • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,30).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 16,3 Me (11,4). Vapaa rahavirta oli 12,0 Me (-9,7).

   Tammi-syyskuu 2023

   • Jatkuvat toiminnot
    • Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski ja oli 404,2 Me (407,8).
    • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli 19,4 Me (32,8) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,8 % (8,0). ESL Shippingin vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,3 Me (26,9), Telkon 6,7 Me (9,6) ja Leipurin 3,4 Me (0,6).
    • Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 19,5 Me (27,5). Jatkuvien toimintojen liikevoittoprosentti oli 4,8 % (6,7). ESL Shippingin liikevoitto oli 13,3 Me (28,0), Telkon 5,7 Me (6,0) ja Leipurin 4,6 Me (-1,6).
   • Koko konserni
    • Aspon liikevaihto, koko konserni laski ja oli 417,2 Me (487,9).
    • Vertailukelpoinen liikevoitto koko konsernin osalta oli 19,5 Me (44,0) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,7 % (9,0).
    • Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli koko konsernin tasolla -9,6 Me (-8,0).
   • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,82).
   • Liiketoiminnan rahavirta oli 35,0 Me (45,7). Vapaa rahavirta oli 27,0 Me (17,9).

   Tarkennettu ohjeistus vuodelle 2023

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2023 on 25–30 miljoonaa euroa (2022: 55,3).

   Aiempi ohjeistus vuodelle 2023 (annettu 12.5.2023): Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2023 on 25–35 miljoonaa euroa (2022: 55,3).

   Avainluvut          
     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
              
   Liikevaihto, koko konserni, Me 133,3 160,0 417,2 487,9 652,6
   Liikevaihto jatkuvista toiminnoista, Me 130,0 142,8 404,2 407,8 560,7
              
   ESL Shipping, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 4,0 9,8 13,3 26,9 37,4
   Telko, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 3,1 3,1 6,7 9,6 11,3
   Leipurin, vertailukelpoinen liikevoitto, Me 1,3 0,5 3,4 0,6 1,1
   Muu toiminta, vertailukelpoinen liikevoitto, Me -1,0 -1,0 -4,0 -4,3 -5,9
   Vertailukelpoinen liikevoitto jatkuvista toiminnoista, Me 7,4 12,4 19,4 32,8 43,9
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% jatkuvista toiminnoista 5,7 8,7 4,8 8,0 7,8
   Vertailukelpoinen liikevoitto lopetetuista toiminnoista, Me 0,5 0,6 0,1 11,2 11,4
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni, Me 7,9 13,0 19,5 44,0 55,3
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 5,9 8,1 4,7 9,0 8,5
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni, Me -1,3 -0,7 -9,6 -8,0 -24,1
   Liikevoitto, koko konserni, Me 6,6 12,3 9,9 36,0 31,2
              
   Voitto ennen veroja jatkuvista toiminnoista, Me 5,6 9,9 12,9 23,5 32,5
   Katsauskauden voitto, Me 3,9 9,4 5,4 26,1 20,7
   Jatkuvien toimintojen tulos, Me 5,3 9,2 13,2 22,1 30,8
   Lopetettujen toimintojen tulos, Me -1,4 0,2 -7,8 4,0 -10,1
   Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,10 0,30 0,12 0,82 0,61
   Jatkuvien toimintojen EPS, euroa 0,15 0,30 0,37 0,70 0,93
   Lopetettujen toimintojen EPS, euroa -0,05 0,00 -0,25 0,12 -0,32
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 16,3 11,4 35,0 45,7 67,7
   Vapaa rahavirta, Me 12,0 -9,7 27,0 17,9 34,4
   Oman pääoman tuotto (ROE), %     4,9 23,7 15,2
   Omavaraisuusaste, %     35,8 35,8 34,7
   Nettovelkaantumisaste, %     104,5 97,6 108,4
   Osakekohtainen oma pääoma, euroa     4,67 5,24 4,58


   Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson kommentoi vuoden 2023 kolmatta neljännestä:

   Aspon kannattavuus parani merkittävästi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, joka oli odotusten mukaista ja kaikkien liiketoimintojen parantuneen suoriutumisen ansiota. Vertailukelpoinen liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 7,4 miljoonaa euroa (12,4) eli selvästi parempi kuin edellisellä neljänneksellä 3,6 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimintojen kannattavuus kehittyi positiivisesti ja liiketoiminnan rahavirta oli vahva. Kolmannen neljänneksen tulos on osoitus Aspon palautumiskykyisestä liiketoimintaportfoliosta.

   Kolmannella neljänneksellä ESL Shippingin volyymit nousivat kesän jälkeen ja yhtiö onnistui optimoimaan kuljetusvirrat ja kapasiteetin käytön hyvin. Telkon tulosparannus kolmannella neljänneksellä perustui markkinaosuuden positiiviseen kehitykseen sekä markkinahintojen vakaantumiseen etenkin muovien osalta. Leipurin pystyi antamaan lisänäyttöä siitä, että johto toteuttaa menestyksekkäästi kasvua ja kannattavuutta edistäviä toimia.

   Vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa 2023 koko konsernin osalta oli 19,5 miljoonaa euroa (44,0) ja liikevoittoprosentti 4,7 % (9,0). Tämän tuloksen ja tämänhetkisen markkinanäkymän perusteella täsmensimme Aspo-konsernin koko vuoden 2023 ohjeistusta vertailukelpoisesta liikevoitosta 25–30 miljoonaan euroon. Keskeisiä lyhyen aikavälin kannattavuustekijöitä ovat ESL:n avainasiakkaiden volyymikehitys, Telkon ja Leipurin keskeisten tuotelinjojen markkinahintakehitys sekä onnistunut kehitystyö kaikissa liiketoiminnoissa.

   Aspon liiketoimintojen strategiat pysyvät vakaina. ESL Shippingin tavoitteena on tarjota avainasiakkailleen ympäristöystävällisiä ja lopulta fossiilittomia merikuljetuksia. Markkinat ovat erittäin houkuttelevat pohjoismaisen teollisuustuotannon vihreiden siirtymien vuoksi. Kuten aiemmin ilmoitimme, tutkimme vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa tätä kasvua. Näitä tapoja ovat esimerkiksi uuden sijoituspoolin perustaminen ympäristöystävällisemmille aluksille, mahdollinen vähemmistöomistajan toteuttama ESL Shippingin pääomapohjan vahvistaminen sekä kahden Supramax-aluksen myynti. Ohjelman ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä vuoden 2023 aikana.

   Telko tavoittelee orgaanista kasvua, joka perustuu taustalla olevien markkinoiden kasvuun sekä markkinaosuuden kasvattamiseen. Telko pyrkii myös aktiivisesti yritysostoihin, sekä synergiaetuja tuoviin täydentäviin yritysostoihin että uusiin kasvualustoihin. Luotamme edelleen siihen, että laajat ponnistelut tuottavat tuloksia ja laajentavat Telkon liiketoimintaa uusilla huolellisesti valituilla ja korkealaatuisilla liiketoiminnoilla. Kaikki yritysostot on tähän mennessä toteutettu menestyksekkäästi, mikä on tuottanut odotusten mukaisen tai odotukset ylittävän taloudellisen tuloksen.

   Leipurin täyden tulospotentiaalin ohjelma etenee suunnitellusti, ja tulos on parantunut merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Kobian integrointi etenee hyvin, ja yritysosto on osoittautunut Leipurin-segmentille käännekohdaksi, joka palvelee strategisesti päämiehiä ja asiakkaita Pohjoismaissa. Leipomolaiteliiketoiminnan myynti ja Liettuan kiinteistön myynti ja takaisinvuokraus tukevat kumpikin osaltaan Leipurin strategiaa olla fokusoitunut pohjoismainen raaka-aine- ja palveluyritys. Kasvun ja tulosparannuksen suunta pysyy selvänä.

   Aiemmin tiedotetun mukaisesti Erkka Repo on nimitetty Aspo-konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Erkka Repo aloittaa tehtävässään helmikuun 2024 aikana.

   ASPO-KONSERNI

   Taloudellinen tulos ja tavoitteet

   Aspon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

   • Liikevaihdon kasvu 5–10 % vuodessa
   • Liikevoitto 8 %
   • Oman pääoman tuotto yli 20 %
   • Nettovelkaantumisaste alle 130 %

   Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin liikevoittotavoite on 14 %, Telkon 8 % ja Leipurin 5 %. Liikevoittotavoitetta arvioidaan suhteessa Aspo-konsernin ja sen liiketoimintojen vertailukelpoiseen liikevoittoon.

   Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Aspon liikevaihto jatkuvista toiminnoista laski 9 % ja oli 130,0 miljoonaa euroa (142,8). Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,7 % (8,7). Oman pääoman tuotto oli 4,9 % (23,7). Oman pääoman tuotto oli vaatimaton erityisesti lopetetuista toiminnoista aiheutuneiden tappioiden vuoksi. Tappiot johtuivat pääasiassa myytyjen ja lopetettujen yksiköiden muuntoerojen uudelleenluokittelusta, jolla ei ollut vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu oman pääoman tuotto oli 13,6 % (30,1). Velkaantumisaste oli 104,5 % (12/2022: 108,4), mikä on selvästi tavoitetason alapuolella.

   Aspo perusti vuoden 2023 alussa uuden raportoitavan Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin tarjotakseen entistä läpinäkyvämmän ja selkeämmän näkymän liiketoimintaansa ja taloudelliseen tulokseensa. Segmentti raportoidaan lopetettuna toimintona. Lopetettujen toimintojen tulos vuoden 2022 vertailukausilla sisältää myös Kauko Oy:n tuloksen ja myyntitappion. Kauko Oy myytiin 31.10.2022. Näin ollen Kaukon ja Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin tulokset, joista lopetettujen toimintojen tulos koostuu, on esitetty erillään Aspo-konsernin jatkuvista toiminnoista, mutta lopetettujen toimintojen tulos on sisällytetty esitettyihin ”koko konserni” -tunnuslukuihin, mukaan lukien koko konsernin vertailukelpoinen liikevoitto.

   Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto sisältää jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksen. Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla raportoitua liikevoittoa harvinaisilla ja olennaisilla erillä, jotka vaikuttavat liikevoittoon. Ne voivat sisältää arvonalentumistappioita, liiketoimintojen ja pitkäaikaisten omaisuuserien myyntivoittoja ja -tappioita sekä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuneita taloudellisia tappioita.

   Liikevaihto ja liikevoittoprosentti, koko konserni
              
     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me Me Me
   Liikevaihto, koko konserni 133,3 160,0 417,2 487,9 652,6
   Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 130,0 142,8 404,2 407,8 560,7
   Liikevaihto, lopetetut toiminnot 3,3 17,2 13,0 80,1 91,9
   Liikevoitto, koko konserni 6,6 12,3 9,9 36,0 31,2
   Liikevoitto-%, koko konserni 5,0 7,7 2,4 7,4 4,8
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1,3 -0,7 -9,6 -8,0 -24,1
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 7,9 13,0 19,5 44,0 55,3
   Vertailukelpoinen liikevoitto-%, koko konserni 5,9 8,1 4,7 9,0 8,5
              
              
              
   Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni
              
     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping, liikevoitto 4,0 9,8 13,3 28,0 38,2
   Telko, liikevoitto 3,1 3,6 5,7 6,0 8,2
   Leipurin, liikevoitto 2,0 -0,5 4,6 -1,6 -1,4
   Muu toiminta, liikevoitto -1,0 -1,1 -4,1 -4,9 -6,6
   Liikevoitto jatkuvista toiminnoista yhteensä 8,1 11,8 19,5 27,5 38,4
   Liikevoitto lopetetuista toiminnoista -1,5 0,5 -9,6 8,5 -7,2
   Liikevoitto, koko konserni 6,6 12,3 9,9 36,0 31,2
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1,3 -0,7 -9,6 -8,0 -24,1
   Vertailukelpoinen liikevoitto, koko konserni 7,9 13,0 19,5 44,0 55,3

    

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, koko konserni     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping   0,0 0,0 1,1 0,8
   Telko   0,5 -1,0 -3,6 -3,1
   Leipurin 0,7 -1,0 1,2 -2,2 -2,5
   Muu toiminta   -0,1 -0,1 -0,6 -0,7
   Jatkuvat toiminnot yhteensä 0,7 -0,6 0,1 -5,3 -5,5
   Lopetetut toiminnot -2,0 -0,1 -9,7 -2,7 -18,6
   Yhteensä -1,3 -0,7 -9,6 -8,0 -24,1

   Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -1,3 miljoonaa euroa. Leipurin-segmentissä raportoitu 0,7 miljoonaa euroa koostui toimisto- ja varastokiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saadusta voitosta Liettuassa 0,9 Me ja sopeuttamistoimista Ruotsissa -0,2 Me. Lopetetuissa toiminnoissa raportoidut erät olivat -2,0 miljoonaa euroa ja liittyivät toiminnan lopettamiseen Valko-Venäjällä -1,0 Me, Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntiin -0,7 Me ja myytävänä olevien yksiköiden käyvän arvon oikaisuihin -0,3 Me.

   Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -0,7 miljoonaa euroa. Eristä 0,5 miljoonaa euroa raportoitiin Telko-segmentissä ja koski oikaisua luottotappiovaraukseen Ukrainassa. Eristä -1,0 miljoonaa euroa raportoitiin Leipurin-segmentissä ja liittyi Kobia AB -yritysostoon. Eristä -0,1 miljoonaa euroa raportoitiin muussa toiminnassa ja liittyi uudelleenjärjestelykuluihin. Eristä -0,1 miljoonaa euroa raportoitiin lopetetuissa toiminnoissa ja koostui Venäjään liittyvien toimintojen uudelleenjärjestelykuluista Ei-ydinliiketoiminnat-segmentissä.

   Tammi–syyskuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -9,6 miljoonaa euroa. Eristä -1,0 miljoonaa euroa raportoitiin Telko-segmentissä ja liittyi varastojen alaskirjauksiin sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Leipurin-segmentissä raportoitu 1,2 miljoonaa euroa koostui kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta saaduista voitoista Ruotsissa ja Liettuassa 1,4 Me ja sopeuttamistoimista Ruotsissa -0,2 Me. Eristä -0,1 miljoonaa euroa raportoitiin muussa toiminnassa ja liittyi uudelleenjärjestelykuluihin. Lopetetuissa toiminnoissa raportoitu -9,7 miljoonaa euroa koostui Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntitappiosta -8,1 Me, Telkon varaston alaskirjauksesta Venäjällä -1,7 Me, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön toiminnan lakkauttamisesta aiheutuneesta tappiosta -0,8 Me sekä muihin myytävänä oleviin idän liiketoimintoihin liittyvistä arvostusoikaisuista 0,9 Me.

   Tammi–syyskuussa 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -8,0 miljoonaa euroa. ESL Shipping -segmentissä raportoitu 1,1 miljoonaa euroa koostui ESL Shippingin Espa-proomun myyntivoitosta 1,5 Me ja Ukrainan sotaan liittyvistä kuluvarauksista -0,4 Me. Telkon osalta erät olivat yhteensä -3,6 miljoonaa euroa, josta -2,6 Me liittyi Telkon varaston tuhoutumisesta aiheutuneisiin tappioihin Ukrainassa ja -1,0 Me liittyi luottotappiovaraukseen, joka koski Telkon saamisia Ukrainassa. Leipurin-segmentissä raportoitu -2,2 miljoonaa euroa koostui Leipurin varaston tuhoutumisesta aiheutuneista tappioista Ukrainassa -0,7 Me, Leipurin saamisista Ukrainassa -0,1 Me, Vulganuksen myyntitappiosta -0,4 Me ja Kobia AB:n ostosta -1,0 Me. Muussa toiminnassa raportoitu -0,6 miljoonaa euroa liittyi uudelleenjärjestelykuluihin ja Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnettyihin osakepalkkioihin. Lopetetuissa toiminnoissa raportoitu -2,7 miljoonaa euroa koostui Venäjään liittyvien toimintojen uudelleenjärjestelykuluista -1,5 Me Ei-ydinliiketoiminnot-segmentissä ja Kaukon liikearvoa koskevasta arvonalentumistappiosta -1,3 Me.

   Vuonna 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -24,1 miljoonaa euroa, joista -20,7 miljoonaa euroa johtui Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan aiheuttamasta vaikutuksesta Aspo-konsernin liiketoiminnoille. Kauko-segmenttiin liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -2,5 miljoonaa euroa. Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -0,9 miljoonaa euroa.

   Vastuullisuus

   Vastuullisuus on olennainen Aspon johtamisjärjestelmää ja etenkin yrityksen investointeja ohjaava tekijä. Aspon liiketoiminnot pyrkivät olemaan alojensa edelläkävijöitä vastuullisuudessa. Keskeisin tavoite on päästöintensiteetin, CO2 (tn) / liikevaihto (t€), vähentäminen 30 %:lla vuoteen 2025 mennessä. Lähtötaso (2020) oli 0,44, ja tavoitetaso (2025) on 0,30. Varustamoalan vihreän siirtymän mukaisesti ESL Shipping tekee läheistä ja pitkäaikaista yhteistyötä johtavien energiantoimittajien kanssa päämääränään tarjota fossiilivapaata merikuljetusta avainasiakkailleen tulevaisuudessa. ESL Shipping investoi kahteentoista uuden sukupolven sähköhybridialukseen, joista puolet pysyy yrityksen omistuksessa ja loput siirretään pooling-järjestelyn toiselle osapuolelle. Investointi on olennainen yrityksen vihreässä siirtymässä.

   Päästöintensiteetti on kasvanut hieman 12 viime kuukauden aikana, vaikka toiminnan tehokkuus on kehittynyt positiivisesti ja uusia toimintamalleja on otettu käyttöön etenkin ESL Shipping -segmentissä. Päästöintensiteetti oli 0,35 (0,33 koko vuodelta 2022). Hienoinen kasvu johtuu liikevaihdon laskusta osittain polttoainehintojen laskun seurauksena, sillä absoluuttiset päästöt ovat laskeneet 12 viime kuukauden aikana. Erityisesti ESL Shippingin päästöintensiteettiin vaikuttivat myös kaluston rakenne ja pohjoisen Pohjanlahden vaikeat jääolosuhteet huhtikuussa. Päästöintensiteettitavoite koko vuodelle 2023 on 0,36.

   Työntekijöiden turvallisuus on Aspon vastuullisuuden toinen keskeinen painopistealue. Tapaturmataajuus (Total Recordable Injury Frequency, TRIF) parani 12 viime kuukauden aikana ja oli 7,8 (8,1 koko vuodelta 2022). TRIF-tavoite vuodelle 2023 on 7,0. Se on edelleen saavutettavissa neljännen vuosineljänneksen kehityksestä riippuen.

   Toimintaympäristö, liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

   Toimintaympäristö läntisissä maissa on ollut katsauskaudella suhteellisen vakaa, mutta kysynnän muutokset, markkinahintojen kehitys, kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet taloudelliseen kehitykseen ja aiheuttaneet epävarmuutta. Euroopan unionin talouskehitys pitkälti pysähtyi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja pysyy todennäköisesti vaimeana tulevina kuukausina, mikä kasvattaa riskejä Aspon kaikille liiketoiminnoille. Lisäksi korkojen nousu on vaikuttanut negatiivisesti investointeihin etenkin lisäämällä rahoituskustannuksia ja vähentämällä rahoitusmahdollisuuksia. Tämän seurauksena yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen (M&A) markkinat ovat hidastuneet, mikä johtuu osittain myös siitä, että myyjien ja ostajien arvostusnäkemykset ovat erilaisia. Vaihtokurssien volatiliteetti heijastaa myös korkeaa inflaatiota, joka vaihtelee alueiden välillä ja aiheuttaa paikallisen kysynnän heilahteluja.

   Yleinen talouskehitys sekä kysyntä ja tuotantomäärät keskeisillä toimialoilla, erityisesti metalli- ja metsätuotteissa, voivat lisätä tai vähentää merikuljetusten kysyntää. Tästä näkökulmasta ESL Shipping hyötyy suhteellisesti pitkäaikaisista teollisuuskumppanuuksista ja Itämeren alueen ympärivuotisen aluskapasiteetin yleisestä vajeesta. Merirahti-indeksit ovat vahvistuneet syyskuun alusta lähtien kysynnän kasvun ja hintatason nousun myötä.

   Markkinahintojen kehitys ja etenkin raaka-aineiden hintojen äkilliset laskut voivat vaikuttaa negatiivisesti Telkon ja Leipurin tulokseen. Tällaisen kehityksen vaikutusta on lievennetty tuoteportfolion aktiivisella hallinnalla sekä erityisillä kaupallisilla ja operatiivisilla toimilla, kuten varastonhallinnalla.

   Lähi-idän viimeaikaiset tapahtumat voivat vaikuttaa negatiivisesti Aspon liiketoimintoihin esimerkiksi energian hintojen ja toimitusketjun häiriöiden sekä inflaatioon perustuvien palkankorotusten osalta.

   Strategiansa mukaisesti Aspo pyrkii yritysostoilla kasvattamaan tuloksentekokykyään. Strategian toteuttaminen yhdistettynä vallitsevaan, suhteellisen korkeaan korkotasoon voi vähentää vapaata rahavirtaa ja johtaa väliaikaiseen tase- ja pääomarakenteen heikkenemiseen tilanteissa, joissa investoinnit ja yrityshankinnat vaativat taloudellisia resursseja ja siten voivat heikentää vakavaraisuutta. Strategiallaan Aspo pyrkii vähentämään mahdollisen heikkenevän yleisen talouskehityksen vaikutusta Aspon tuloksentekokykyyn.

   Aspon tavoitteena on poistua kokonaan valituilta itämarkkinoilta ja erityisesti Venäjältä. Venäjän valtion toimielimet eivät ole vielä hyväksyneet Leipurin-yrityskauppaa, ja siihen sisältyvien yritysten nettovarallisuusarvoihin liittyy edelleen riskejä. Lisäksi muuntoerot aiheuttavat tappioita lopullisen poistumisen yhteydessä. Positiivisiksi seikoiksi voidaan katsoa Leipurin Venäjän yhtiön kannattava operatiivinen toiminta sekä se, että merkittävimmät vetäytymisestä aiheutuvat tappiot kirjattiin jo vuonna 2022 ja vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, jolloin Telkon Venäjällä sijaitseva tytäryhtiö myytiin.

   Koska tässä osavuosikatsauksessa esitetyt arviot perustuvat nykytilanteeseen ja tämänhetkiseen tietoon, niihin liittyy merkittäviä riskejä ja muita epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulevaisuuden tulokset voivat poiketa arvioista.

   Liikevaihto markkina-alueittain, jatkuvat toiminnot        
                
     1-9/2023 Osuus 1-9/2022 Osuus 1-12/2022 Osuus
     Me % Me % Me %
   Suomi 144,1 35,7 165,8 40,7 224,4 40,0
   Skandinavia 119,1 29,5 98,9 24,3 137,6 24,5
   Baltia 49,1 12,1 49,7 12,2 67,8 12,1
   Muu Eurooppa 58,1 14,4 68,8 16,9 89,6 16,0
   Muut maat 33,8 8,3 24,6 6,0 41,3 7,4
   Yhteensä 404,2 100 407,8 100 560,7 100

   Strategisen fokuksen siirryttyä länsimarkkinoille vuoden 2023 alusta lähtien Aspo on muuttanut markkina-aluejakoa liikevaihdon raportoinnissa. Uudet raportoitavat markkina-alueet ovat: Suomi, Skandinavia, Baltia, muu Eurooppa ja muut maat. Kobia-yritysosto on lisännyt Skandinavian maiden osuutta konsernin liikevaihdosta huomattavasti.

   Rahavirta ja rahoitus

   Konsernin tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 35,0 miljoonaa euroa (45,7). Kaikkien liiketoimintojen kassavirta oli positiivinen, ja lasku vertailukauteen verrattuna tuli ESL Shipping -segmentistä. Käyttöpääoman muutoksen rahavirtavaikutus oli 4,0 miljoonaa euroa (-5,8). Positiivinen kassavaikutus johtui varastojen vähenemisestä ennakoivien operatiivisten hallintatoimien seurauksena. Tätä vaikutusta tasoittivat saamisten kasvu ja ostovelkojen väheneminen.

   Vapaa rahavirta tammi-syyskuussa oli 27,0 miljoonaa euroa (17,9). Investoinnit olivat 11,7 miljoonaa euroa (15,2) ja koostuivat pääasiassa ESL Shipping -segmentin Green Coaster -ennakkomaksuista. Lisäksi investointien rahavirta sisältää 3,9 miljoonan euron lähtevän rahavirran Eltrex-yritysostosta, 10,5 miljoonan euron tulevan rahavirran Kobian kiinteistöjen myynnistä Ruotsissa, 1,1 miljoonan euron tulevan rahavirran Leipurin kiinteistön myynnistä Liettuassa ja 4,5 miljoonan euron lähtevän rahavirran Telkon tytäryhtiöiden myynnistä/lakkauttamisesta Venäjällä ja Valko-Venäjällä sekä 0,5 miljoonaa euroa muuta tulevaa rahavirtaa.

     9/2023 9/2022 12/2022
     Me Me Me
   Korolliset velat, sis. vuokrasopimusvelat 187,8 204,0 189,3
   Rahavarat, koko konserni 34,6 43,7 33,6
   Korollinen nettovelka 153,2 160,3 155,7

   Korollinen nettovelka oli 153,2 miljoonaa euroa (12/2022: 155,7), ja nettovelkaantumisaste laski 104,5 prosenttiin (12/2022: 108,4 %). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 35,8 % (34,7).

   Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -6,6 miljoonaa euroa (-4,0). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja kasvoi ja oli 4,9 % (1,8), mikä lisäsi Aspon korkokuluja.

   Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Konsernin rahavarat olivat 34,6 miljoonaa euroa (12/2022: 33,6) katsauskauden lopussa, ja niistä myytävänä oleviin liiketoimintoihin liittyvät rahavarat olivat 3,5 miljoonaa euroa (11,9). Lyhytaikaiset korolliset velat ovat kasvaneet ja pitkäaikaiset korolliset velat pienentyneet, kun entistä suurempi osa pitkäaikaisista lainoista erääntyy seuraavien 12 kuukauden aikana. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä.

   Syyskuussa Aspo allekirjoitti sopimuksen kolmivuotisesta 30 miljoonan euron lainasta, mikä pidentää Aspon lainasalkun keskimaturiteettia. Laina on otettu yleisiin yrityksen rahoitustarpeisiin ja samanarvoisen lainan jälleenrahoitukseen.

   ASPON LIIKETOIMINNAT

   ESL Shipping

   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. ESL Shippingin liiketoiminta perustuu pääosin pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin. Katsauskauden lopussa varustamon tonnisto koostui yhteensä 42 aluksesta, joiden kantavuus oli 438 000 tonnia kuollutta painoa. Aluksista 23 on kokonaan omistettuja (78 % tonnistosta), kaksi alusta on vähemmistöomistettuja (2 %) ja loput 17 alusta (20 %) ovat aikarahdattuja.

   ESL Shippingin kilpailuetu perustuu edelläkävijyyteen ja kykyyn varmistaa vastuullisesti ja energiatehokkaasti teollisuuden ja energiantuotannon tuote- ja raaka-ainekuljetukset ympärivuotisesti vaikeissakin olosuhteissa. Varustamo tarjoaa erityispalveluina suurten valtamerialusten lastauksia ja kevennyksiä merellä.

     7-9/2023 7-9/2022 Muutos-% 1-9/2023 1-9/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 43,0 65,0 -34 139,7 182,1 -23
   Liikevoitto, Me 4,0 9,8 -59 13,3 28,0 -53
   Liikevoitto-% 9,3 15,1   9,5 15,4  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,0 0,0    0,0 1,1  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 4,0 9,8 -59 13,3 26,9 -51
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 9,3 15,1   9,5 14,8  

   Kolmannella neljänneksellä ESL Shippingin liikevaihto laski merkittävästi 34 % ennätyksellisestä edellisvuodesta ja oli 43,0 miljoonaa euroa (65,0). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto laski 59 % ja oli 4,0 miljoonaa euroa (9,8), ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,3 % (15,1). ESL Shippingin tulos parani toiseen neljännekseen verrattuna, vaikka markkinaolosuhteet olivat heikot kesän aikana ja tuotanto väheni useilla asiakastoimialoilla. Markkinoiden yleisen aktiviteetin laskun ja pienemmän kapasiteetin ja pidempien matkojen vuoksi ESL Shippingin rahtivolyymit laskivat vertailukaudesta 3,1 miljoonaan tonniin (3,8). Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa rahtimarkkinoiden yleinen aktiviteetti pysyi alhaisempana edellisvuoteen verrattuna.

   ESL Shippingin handysize-kokoluokan alusten kokonaisvolyymikysyntä oli vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä jonkin verran odotettua alhaisempi. Pitkän aikavälin kumppanuustoimialoilla terästeollisuuden kysyntä pysyi lähellä ennustettua tasoa. Energiakuljetusmarkkinoiden laskusuhdanne jatkui, kun varastotasot olivat korkeita ja syyskuu oli poikkeuksellisen lämmin. Energiahiilen osuus kuljetusvolyymeista pysyi alle 5 %:ssa. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi yksi handysize-kokoluokan alus oli aikarahdattuna myös kolmannen neljänneksen aikana. Kuten aiemmin ilmoitettiin, handysize-alusten taloudellinen tulos kärsi kolmannella neljänneksellä kahden tehokkaimman ja kannattavimman aluksen telakoinnista.

   Coaster-alusten volyymit pysyivät melko hyvällä tasolla teräksen, mineraalien, kemikaalien ja maatalouden osalta. Volyymi laski metsäteollisuudessa etenkin raaka-aineiden ja sahatavaran osalta. Saatavilla olevan kaluston erittäin onnistunut käyttö ja korkea kapasiteetin käyttöaste vaikuttivat positiivisesti Coaster-alusten tulokseen. Aikarahtauksen korkeiden yksikkökustannusten negatiivinen vaikutus jatkui, vaikka kustannustason laskusta oli havaittavissa ensimmäisiä merkkejä. Samaan aikaan kaksi osaomisteista alusta tekivät hyvän tuloksen.

   Supramax-alukset kärsivät kolmannella neljänneksellä edelleen heikoista spot-markkinoista, mutta syyskuun aikana spot-markkinat alkoivat vähitellen piristyä, mikä vaikutti myönteisesti tämän alustyypin kysyntään. Kolmannen neljänneksen aikana dieselpolttoaineen hinta alkoi nousta nopeasti edelliseen neljännekseen verrattuna. Nesteytetyn maakaasun (LNG) hinta pysyi vakaampana kausiluonteisesti alhaisen kysynnän vuoksi. Kolmannen neljänneksen aikana laivapolttoaineen hinnat olivat kuitenkin merkittävästi matalammat kuin viime vuoden vertailukaudella. Tällä oli 4,7 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon pienempien polttoainelisien vuoksi. Energianhintojen vaihtelua hallitaan pitkäaikaisten kuljetussopimusten polttoaineklausuuleilla.

   ESL Shippingin ruotsalaisen AtoBatC Shipping AB -tytäryhtiön uudisrakennusprojekti Chowgule & Company Private Limited -varustamolla Intiassa eteni suunnitellusti kolmannella neljänneksellä. Seitsemän alusta on jo rakenteilla, ja sarjan ensimmäinen alus, Electramar, on tarkoitus toimittaa neljännen neljänneksen aikana. Toinen alus, Stellamar, laskettiin vesille heti katsauskauden jälkeen 1.10.2023. Joka toinen alus 12 seuraavan sukupolven sähköhybridialuksen sarjassa myydään ilmoitetun mukaisesti sijoittajaryhmän perustamalle yritykselle.

   Kolmannen neljänneksen aikana neljä alusta oli telakoituna 43 päivää (63). Verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin telakoitiin lähinnä pienempiä Coaster-aluksia, huolletut alukset olivat suurempia, tehokkaampia ja kannattavampia yksiköitä. Tällä oli negatiivinen vaikutus vuoden 2023 kolmannen neljänneksen liiketulokseen.

   ESL Shippingin tammi–syyskuun liikevaihto laski 23 % vertailukaudesta ja oli 139,7 miljoonaa euroa (182,1). Vertailukelpoinen liikevoitto puolittui ja oli 13,3 miljoonaa euroa (26,9), ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 9,5 % (14,8). ESL Shippingin liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (28,0) tammi–syyskuussa 2023 ja raportoitu liikevoittoprosentti oli 9,5 % (15,4).

   ESL Shippingin näkymät

   Neljännellä neljänneksellä ESL Shippingin päämarkkinoiden Pohjois-Itämerellä, Skandinaviassa ja Manner-Euroopassa odotetaan kärsivän teollisen toiminnan alhaisesta tasosta edellisvuoteen verrattuna. Rahtimarkkinoiden toiminta on odotetusti piristynyt jonkin verran keskikesän hidastumisen jälkeen, mikä on tyypillistä kuivarahtikuljetuksille. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös neljänteen neljännekseen. Uuden sadon myötä lisääntyneen maataloustuotteiden volyymikysynnän ja energiateollisuuden lisääntyneen kysynnän odotetaan kasvattavan volyymikysyntää loppuvuoden aikana. Suomessa ilmoitetut työtaistelutoimet voivat aiheuttaa toimitusketjun häiriöitä.

   ESL Shippingin pitkäaikaisten terästeollisuuden kumppanien loppuvuoden volyymien odotetaan olevan melko vakaita ja edellisvuoden tasolla. Teräksen kysynnän Euroopassa odotetaan pysyvän heikkona rakennusteollisuudessa, ja ESL Shippingin terästeollisuuden asiakkaat ovat valmiita sopeuttamaan tuotantoaan tarvittaessa. Metsäteollisuudessa sellun toimitusvolyymit ovat vaatimattomia korkeiden varastotasojen vuoksi. Euroopan rakennusteollisuuden tämänhetkisten vaikeuksien vuoksi sahatavaran kysyntä jatkuu todennäköisesti alhaisempana kuin aiemmin odotettiin, vaikka tärkeimpien asiakkaidemme tuotantokapasiteetti kasvaa. Loppuvuoden 2023 aikana aluksilla odotetaan olevan noin 10 huoltopäivää.

   Useat tekijät tukevat ESL Shippingin positiivista kehitystä tulevaisuudessa. Ensiksi suurin osa varustamon kuljetuskapasiteetista on turvattu pitkäaikaisilla sopimuksilla lukuun ottamatta Supramax-aluksia, jotka toimivat osittain arktisessa kaupankäynnissä ja pitkälti spot-markkinoilla. Toiseksi ympärivuotiseen toimintaan sopivan aluskapasiteetin saatavuus Itämerellä pysyy tiukkana kaluston ikääntymisen vuoksi. Aikarahdattujen alusten vuokraajien odotukset voivat aiheuttaa lisää epävarmuutta sopivan tonniston saatavuudessa ja hinnoittelussa. Kolmanneksi ESL Shippingin investoinnit energiatehokkaisiin aluksiin vahvistavat yhtiön kilpailukykyä ja markkinatilannetta tulevaisuudessa. ESL Shipping viimeistelee täysin fossiilivapaan merikuljetusten ekosysteemin kehittämistä yhteistyössä tärkeimpien kumppaniensa ja asiakkaidensa kanssa

   Erillisessä pörssitiedotteessa 26.4.2023 ilmoitetun mukaisesti Aspon hallitus on päättänyt käynnistää strategisten vaihtoehtojen arvioinnin, joka tukee ja nopeuttaa ESL Shippingin vähähiilisen kasvun strategian toteuttamista. Meneillään olevassa ohjelmassa arvioidaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä, mukaan lukien uuden sijoituspoolin käynnistäminen, mahdollinen vähemmistöomistajan toteuttama ESL Shippingin pääomapohjan vahvistaminen sekä ESL Shippingin kahden Supramax-aluksen myynti. Strategisen arvioinnin ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä vuoden 2023 aikana.

   Telko

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden, teollisuuskemikaalien ja voiteluaineiden asiantuntija ja jakelija. Se toimii arvoketjussa vastuullisena kumppanina yhdistämällä tunnetut kansainväliset päämiehet ja asiakkaat. Sen kilpailuetuina ovat vahva tekninen tuki, tehokas logistiikka ja paikallinen asiantunteva palvelu. Telko toimii Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Romaniassa, Ukrainassa, Kazakstanissa, Uzbekistanissa ja Kiinassa.

     7-9/2023 7-9/2022 Muutos-% 1-9/2023 1-9/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 53,8 51,6 4 162,3 155,1 5
   Liikevoitto, Me 3,1 3,6 -14 5,7 6,0 -5
   Liikevoitto-% 5,8 7,0   3,5 3,9  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,0 0,5   -1,0 -3,6  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 3,1 3,1 0 6,7 9,6 -30
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,8 6,0   4,1 6,2  

   Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Telkon liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 53,8 miljoonaa euroa (51,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto pysyi ennallaan 3,1 miljoonassa eurossa (3,1). Telkon vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 5,8 % (6,0). Telkon rahavirta oli vahva kolmannella neljänneksellä, kun varastotasot laskivat merkittävästi ja ovat nyt nykyistä kysyntää vastaavalla tasolla. Telko toteutti kolmannella neljänneksellä pääosan suunnitelluista kustannustehokkuustoimista, jotka tuottavat lähes täyden tulosvaikutuksen neljännestä neljänneksestä alkaen.

   Muoviliiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla kolmannella neljänneksellä ja oli 26,5 miljoonaa euroa (26,5). Haasteellinen markkinatilanne jatkui kolmannella neljänneksellä ja kysyntä pysyi normaalia markkinatasoa alhaisempana. Hinnat laskivat voimakkaasti toisella vuosineljänneksellä mutta vakiintuivat kolmannella neljänneksellä. Volyymimuovien hinnat Euroopassa olivat keskimäärin 30 % alhaisemmat kuin edellisenä vuotena. Telko onnistui kuitenkin kompensoimaan hintojen laskun merkittävällä myyntivolyymin kasvulla ja siten kasvattamaan markkinaosuuttaan. Teknisissä muoveissa hintakehitys ja kysyntä ovat olleet vakaampia.

   Kemikaaliliiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 21 % ja oli 14,9 miljoonaa euroa (12,3). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Eltrex hankinnasta. Kysyntä oli kolmannella neljänneksellä melko alhainen useimmissa asiakassegmenteissä. Hintaeroosio pysähtyi useimmissa tuotekategorioissa kesän aikana, ja kolmannen neljänneksen loppua kohti hinnat olivat suhteellisen vakaat. Eltrexin integrointi on edennyt suunnitellusti, myynnin kehittyessä tavoitteiden mukaisesti ja myynnin synergiaetujen realisoituessa.

   Voiteluaineliiketoiminnan liikevaihto laski 3 % ja oli 12,4 miljoonaa euroa (12,8). Autovoiteluaineiden myynti laski hieman alhaisemman kuluttajakysynnän vuoksi. Teollisuuden voiteluaineiden kehitys jatkui erittäin positiivisena.

   Telkon liikevaihto kasvoi 5 % tammi–syyskuussa ja oli 162,3 miljoonaa euroa (155,1). Kasvua vauhdittivat pääasiassa yritysostot. Telkon vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa oli 6,7 miljoonaa euroa (9,6) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 4,1 % (6,2). Telkon liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (6,0) tammi–syyskuussa 2023 ja liikevoittoprosentti oli 3,5 % (3,9).

   Telkon näkymät

   Telkon liiketoimintaympäristössä on tapahtunut huomattavia muutoksia vuoden aikana. Kaikista muutoksista huolimatta Telkon strategian ydin pysyy samana. Johtavana useita aloja palvelevana asiantuntijana Telkolla on ainutlaatuinen asema luoda lisäarvoa parantamalla asiakkaidensa vastuullisuutta, tuottavuutta ja toiminnan laatua. Telkon pitkän aikavälin kasvupyrkimykset keskittyvät entistä enemmän Eurooppaan, ja yrityksen arvolupauksen pääasialliset osatekijät pysyvät entisellään.

   Yleisesti ottaen liiketoiminnan näkymät Euroopan markkinoilla ovat heikommat kuin vuosi sitten. Telko palvelee teollisia asiakkaita useilla teollisuudenaloilla. Monipuolisen asiakaspohjan heterogeeninen syklisyys kompensoi kysynnän mahdollisia muutoksia, ja näin ollen Telkon liiketoiminnan odotetaan edelleen kestävän varsin hyvin muutokset markkinoiden yleisessä kehityksessä. Lisäksi Telkon pyrkimykset parantaa skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta vakauttavat suorituskykyä entisestään.

   Muoveissa yleiset markkinaolosuhteet pysyvät haasteellisina tulevina kuukausina. Asiakaskysynnän ei odoteta paranevan viimeisen vuosineljänneksen aikana. Volyymimuovien hintojen odotetaan olevan hieman korkeammalla tasolla kuin edellisinä neljänneksinä mutta silti merkittävästi alhaisempia kuin edellisenä vuotena. Myyntikatteiden odotetaan elpyvän suotuisamman hintakehityksen seurauksena. Telko odottaa markkinaosuutensa kasvun jatkuvan sekä volyymi- että erikoistuotteissa.

   Kemikaalien kysynnän odotetaan pysyvän melko alhaisena neljännen neljänneksen aikana keskeisillä markkinoilla. Hintaeroosion odotetaan pysähtyneen, ja hinnat pysyvät suhteellisen vakaina raaka-aineiden hintakehityksen myötä. Ukrainan odotetaan kärsivän laajoista tuotantoseisokeista talvikaudella.

   Voiteluaineiden kysynnän odotetaan heikkenevän hieman vuoden loppua kohti. Teollisuuden voiteluaineiden myynnin odotetaan jatkuvan vakaana viimeisen vuosineljänneksen aikana osittain markkinaosuuden kasvun seurauksena. Taloudellisen kehityksen hidastuminen heikentää etenkin autovoiteluaineiden kysyntää. Markkinahintoihin kohdistuu edelleen paineita markkinoiden ylitarjonnan vuoksi.

   Viimeaikaiset yritysostot ovat osoittautuneet onnistuneiksi, ja niillä on ollut positiivinen vaikutus olemassa oleviin liiketoimintoihin. Telko pyrkii kiihdyttämään kasvuaan yritysostoin saavuttaakseen strategiset tavoitteensa kaikissa kolmessa liiketoiminta-alueessa. Telko pyrkii myös vahvistamaan markkinaosuuttaan nykyisillä markkinoillaan orgaanisen kasvun kautta.

   Hyvän kannattavuuden varmistamiseksi Telko parantaa edelleen kustannustehokkuuttaan ja jatkaa toimintamallinsa kehittämistä lisätäkseen skaalautuvuutta ja joustavuutta. Hyvä varastonhallinta ja pääomatehokkuus ovat jatkossakin tärkeitä prioriteetteja Telkolle. Telkon kevyeen taserakenteeseen perustuva liiketoimintamalli auttaa hyödyntämään paremmin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vastaamaan liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

   Leipurin

   Leipurin toimii osana elintarvikeketjua, hankkii raaka-aineita maailmanmarkkinoilta ja kotimaisilta toimijoilta ja toimittaa niitä asiakkaiden tarpeisiin tehokkaan logistiikkaketjunsa avulla. Leipurin-segmentillä on toimintaa kuudessa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa ja Ukrainassa. Se palvelee leipomo-, elintarviketeollisuus- ja food service -asiakkaita tarjoamalla raaka-aineita, tukemalla tutkimusta ja kehitystä, reseptiikkaa sekä uusia tuoteinnovaatioita.

     7-9/2023 7-9/2022 Muutos-% 1-9/2023 1-9/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 33,2 26,2 27 102,2 70,6 45
   Liikevoitto, Me 2,0 -0,5 -500 4,6 -1,6 -388
   Liikevoitto-% 6,0 -1,9   4,5 -2,3  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me 0,7 -1,0   1,2 -2,2  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 1,3 0,5 160 3,4 0,6 467
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 3,9 1,9   3,3 0,8  

   Leipurin liikevaihto kasvoi 27 % kolmannella neljänneksellä ja oli 33,2 miljoonaa euroa (26,2). Myynnin kasvu johtui pääasiassa Kobian ostosta ja inflaatiosta. Suomessa liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 12,6 miljoonaa euroa (12,2). Baltiassa liikevaihto laski 7 % ja oli 8,7 miljoonaa euroa (9,4). Ukrainassa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 0,2 miljoonaa euroa (0,2). Ruotsista tuli uusi liiketoimintayksikkö Kobia AB:n yritysoston myötä 1.9.2022, ja sen osuus Leipurin liikevaihdosta oli 11,7 miljoonaa euroa (4,4) eli noin 35 % vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Myynti leipomoille kasvoi 26 % kolmannella neljänneksellä ja oli 24,4 miljoonaa euroa (19,4) Kobia-yritysoston myötä. Myynti elintarviketeollisuudelle laski 7 % ja oli 2,9 miljoonaa euroa (3,1). Tämä johtui laskusta valituissa volyymituoteluokissa.

   Viime vuoden aikana koetut voimakkaat hinnankorotukset tasaantuivat tämän vuoden kolmannen neljänneksen lopulla, ja joidenkin hyödykkeiden hinnat jopa laskivat. Samalla kilovolyymien lasku tasaantui kautta linjan.

   Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,5) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,9 % (1,9). Vertailukauden vertailukelpoiseen liikevoittoon vaikutti negatiivisesti vaihto-omaisuuden -0,4 miljoonan euron käyvän arvon oikaisun purku, joka kirjattiin Kobia AB:n hankinnan yhteydessä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (-1,0) ja sisälsivät myyntivoiton Leipurin kiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta Liettuassa sekä toimintamallin uudelleenjärjestelykuluja Ruotsissa. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttivat pääasiassa Kobian ostoon liittyvät erät. Leipurin kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (-0,5) ja liikevoittoprosentti 6,0 % (-1,9).

   Tammi–syyskuussa Leipurin-segmentin liikevaihto kasvoi 45 % ja oli 102,2 miljoonaa euroa (70,6). Vertailukauden luvut sisälsivät 4,3 miljoonaa euroa nyt jo myydyn Vulganus Oy:n liikevaihtoa. Kobia AB:n yritysoston vaikutus liikevaihdon kasvuun oli 32,9 miljoonaa euroa, ja sen osuus Leipurin liikevaihdosta oli 36 % kauden aikana. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen jyrkällä nousulla oli merkittävä vaikutus myynnin euromääräiseen kasvuun etenkin ensimmäisellä neljänneksellä ja toisen neljänneksen alussa.

   Leipurin vertailukelpoinen liikevoitto tammi–syyskuussa 2023 oli 3,4 miljoonaa euroa (0,6) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,3 % (0,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa (-2,2) ja liittyivät pääasiassa myyntivoittoon kiinteistöjen myynnistä ja takaisinvuokrauksesta Ruotsissa ja Liettuassa. Vertailukauteen vaikuttivat pääasiassa Ukrainan tuhoutunut varasto, Vulganuksen myyntiin liittyvät erät ja Kobian osto. Liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (-1,6) ja liikevoittoprosentti 4,5 % (-2,3).

   Leipurin sai päätökseen Göteborgissa sijaitsevan kiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen ensimmäisen neljänneksen aikana ja Hässleholmin ja Tyresön kiinteistöjen myynnin ja takaisinvuokrauksen toisen neljänneksen aikana Ruotsissa. Näistä toimista tuli myyntituottoja 13,6 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä osa Kobia AB:n oston yhteydessä sijoitetusta pääomasta. Kolmannen neljänneksen aikana Leipurin sai päätökseen Kaunasin kiinteistön myynnin ja takaisinvuokrauksen Liettuassa. Myyntihinta oli 1,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on löytää modernit ja tehokkaat tilat, jotka sopivat paremmin Leipurin toiminnoille Liettuassa. Liiketoimilla ei ole merkittävää vaikutusta kannattavuuteen tulevaisuudessa.

   Leipurin näkymät

   Markkinat ovat tasapainottumassa merkittävän epävakauden ajanjakson jälkeen. Hinta- ja volyyminäkymät ovat edelleen jonkin verran epävakaita, mutta yleinen hinnankorotustrendi ja kokonaisvolyymin lasku ovat hiipumassa. Tästä huolimatta kysyntä oli poikkeuksellisen epävakaata kolmannella neljänneksellä, ja kuukausittaisen kysynnän ennustaminen on siksi vaikeaa. Leipurin odottaa inflaation tasoittuvan markkinasegmenteissään ja tuoteluokissaan neljännellä neljänneksellä ja ensi vuoden puolella. Palkankorotusten täysi vaikutus yritysten toimintakuluihin näkyy ensi vuonna.

   Kobian toimintamalli on järjestelty uudelleen, mikä vahvistaa keskittymistä Ruotsin markkinasegmentteihin, myös segmentteihin, joissa Kobia ei ole aiemmin toiminut, sekä toiminnan tehokkuuteen. Koska Kobia on melko vahvasti kotimaisten toimitusten varassa, Ruotsin heikolla kruunulla ei ole merkittävää vaikutusta Kobian liikevoittoon Ruotsin kruunuissa, mutta sillä on ilmeinen vaikutus Leipurin euromääräisiin lukuihin.

   Leipurin strategiaa tuleville vuosille viimeistellään. Johto näkee selkeitä mahdollisuuksia orgaaniselle kasvulle sekä tehokkuuden parantamiselle toimintamaissa. Kasvun ja yrityksen aseman vahvistamiseksi Leipurin arvioi yritysostomahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia vahvistaa liiketoiminnan painopistettä myymällä tai lopettamalla joitakin liiketoiminnan osia, jotka eivät kuulu ydinliiketoimintaan ja joiden kannattavuus on heikko.

   Ei-ydinliiketoiminnat

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin kuuluvat Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-toiminnot sekä Kauko GmbH, jotka aiemmin raportoitiin Telko-segmentissä, Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin Leipurin-segmentissä, sekä ESL Shippingin Venäjän-toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin ESL Shipping -segmentissä. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen tuloksen erottamiseksi jatkuvien toimintojen tuloksesta. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti esitetään lopetettuna toimintona. Kaikki segmentin yksiköt ovat joko myytävänä olevia tai niitä ollaan sulkemassa. Telko Venäjä myytiin 30.4.2023 ja Telko Valko-Venäjän toiminta lakkautettiin 30.9.2023.

     7-9/2023 7-9/2022 Muutos-% 1-9/2023 1-9/2022 Muutos-%
   Liikevaihto, Me 3,3 14,9 -78 13,0 71,7 -82
   Liikevoitto, Me -1,5 0,6 -350 -9,6 10,0 -196
   Liikevoitto-% -45,5 4,0   -73,8 13,9  
   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, Me -2,0 -0,1   -9,7 -1,5  
   Vertailukelpoinen liikevoitto, Me 0,5 0,7 -29 0,1 11,5 -99
   Vertailukelpoinen liikevoitto-% 15,2 4,7   0,8 16,0  

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 78 % ja oli 3,3 miljoonaa euroa (14,9), Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 15,2 % (4,7). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Telkon liiketoiminnan myynnistä Venäjällä. Vertailukelpoinen liikevoitto muodostui pääasiassa Leipurin tytäryhtiön tuloksesta Venäjällä sekä valuuttakurssivaihteluiden positiivisesta nettovaikutuksesta. Liikevoitto oli -1,5 miljoonaa euroa (0,6). Liikevoitto sisälsi -2,0 miljoonaa euroa (-0,1) vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka johtuivat Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntitappion osana kirjattujen kumulatiivisten muuntoerojen oikaisusta -0,7 Me, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön lakkauttamisesta aiheutuneesta tappiosta -1,0 Me sekä muihin myytävänä oleviin idän liiketoimintoihin liittyvistä arvostusoikaisuista -0,3 Me.

   Telkon Valko-Venäjällä sijaitseva tytäryhtiön toiminta lakkautettiin ja yhtiö kirjattiin pois Aspo-konsernista kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö on tällä hetkellä selvitystilassa. Kirjattu tappio oli -0,8 miljoonaa euroa ja sisälsi -1,0 miljoonaa euroa kertyneitä muuntoeroja, jotka uudelleenluokiteltiin muuntoerorahastosta tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan kuluihin.

   Tammi-syyskuussa Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin liikevaihto laski 82 % ja oli 13,0 miljoonaa euroa (71,7). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (11,5) ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 0,8 % (16,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -9,7 miljoonaa euroa (-1,5) ja koostuivat Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myyntitappiosta -8,1 Me, Telkon varaston alaskirjauksesta Venäjällä -1,7 Me, Telkon Valko-Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön lakkauttamisesta aiheutuneesta tappiosta -0,8 Me sekä muihin myytävänä oleviin idän liiketoimintoihin liittyvistä arvostusoikaisuista 0,9 Me. Liikevoitto oli -9,6 miljoonaa euroa (10,0) ja liikevoittoprosentti -73,8 % (13,9).

   Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myynti saatiin päätökseen toisella neljänneksellä. Yhtiö myytiin GK Himikille, joka on venäläinen teollisuuden toimija. Saatu myyntihinta oli 5,7 miljoonaa euroa. Saatu hinta vastasi olennaisesti yhtiön jäljellä olevaa arvoa Aspo-konsernissa, kun otetaan huomioon jo vuonna 2022 kirjatut arvonalentumistappiot sekä vuonna 2023 tehdyt arvostusoikaisut. Myyntitappio oli -8,1 miljoonaa euroa ja sisälsi -10,2 miljoonaa euroa kertyneitä muuntoeroja, jotka uudelleenluokiteltiin muuntoerorahastosta tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan kuluihin.

   Ei-ydinliiketoiminnat segmentin näkymät

   Aspo ei ole vielä saanut Venäjän valtion hallintoelimiltä tarvittavaa hyväksyntää Leipurin liiketoimintojen myynnille Venäjällä. On vaikea arvioida, milloin hyväksyntä saadaan, ja siksi Aspo arvioi samanaikaisesti vaihtoehtoisia toimenpiteitä vetäytyäkseen Venäjältä ja muilta valituilta itämarkkinoilta.

   Myytävänä olevat liiketoiminnot on arvostettu käypään arvoon myyntikustannuksilla vähennettynä. Arvostus perustuu johdon harkintaan ja voi poiketa merkittävästi lopputulemasta. Myyntihetkellä ulkomaisten tytäryhtiöiden kumulatiiviset muuntoerot kirjataan osaksi myyntivoittoa tai -tappiota. Kolmannen neljänneksen lopussa myytävänä olevien idän liiketoimintojen nettovarallisuuden arvo oli 2,7 miljoonaa euroa ja kumulatiiviset muuntoerot olivat -4,5 miljoonaa euroa. Muuntoerot vaihtelevat valuuttakurssimuutosten mukaisesti. Muuntoerojen uudelleenluokittelulla muuntoerorahastosta tulokseen ei ole vaikutusta Aspo-konsernin oman pääoman kokonaismäärään.

   Muu toiminta

   Muu toiminta sisältää Aspo-konsernin hallinnon, taloushallinnon ja ICT-palvelukeskuksen. Kolmannella neljänneksellä muun toiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,0). Neljänneksen liikevoitto oli -1,0 miljoonaa euroa (-1,1). Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä raportoitiin -0,1 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä, joka liittyi uudelleenjärjestelyihin.

   Tammi–syyskuussa muun toiminnan vertailukelpoinen liikevoitto oli -4,0 miljoonaa euroa (-4,3) ja liikevoitto -4,1 miljoonaa euroa (-4,9). Kannattavuuden parantumisen taustalla on Aspo-konsernin tasoisia sopeuttamistoimia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,1 miljoonaa euroa ja liittyivät uudelleenjärjestelykuluihin. Tammi-syyskuussa 2022 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,6 miljoonaa euroa ja liittyivät Aspon edelliselle toimitusjohtajalle myönnettyyn osakepalkkioon -0,5 Me ja uudelleenjärjestelykuluihin -0,1 Me.

   TIEDOT YHTIÖSTÄ

   Aspo pyrkii saavuttamaan kestävää pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla saavutettuja tuottoja uudelleen tuottaviin kohteisiin ja ottamaan askeleita kohti compounder-profiilia. Aspo toimii omistamilleen yrityksille kasvun mahdollistajana ja pyrkii parantamaan niiden kannattavuutta ja tuottoa kehittämällä liiketoimintoja ja varmistamalla vakaat kassavirrat. Tavoitteena on ottaa entistä aktiivisempi rooli yritysjärjestelyissä, omistettujen liiketoimintojen kasvuinvestoinneissa ja yritysostoissa. Aspo keskittyy erityisesti B-to-B-teollisuuspalveluihin, ja sen tärkeimmät klusterit ovat logistiikka ja kauppa.

   Aspon portfolion ydinliiketoiminnat ovat ESL Shipping, Telko ja Leipurin. Liiketoiminnat vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Vastuullisuus on olennainen osa Aspon johtamisjärjestelmää ja ohjaa uusien sijoitusmahdollisuuksien kartoitusprosessia.

   Osakepääoma ja osakkeet

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30. syyskuuta 2023 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 31 419 779, joista yhtiön hallussa oli 16 244 osaketta eli noin 0,05 % osakepääomasta.

   Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla Aspon hallitus päätti käynnistää yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 9.3.2023. Osakeperusteisia kannustinohjelmia varten tarvittiin lisää omia osakkeita. Ajanjaksolla 9.–31.3.2023 Aspo hankki yhteensä 36 194 omaa osakettaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä.

   Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

   Aspo Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä tammi–syyskuussa 2023 yhteensä 1 315 036 kappaletta ja niiden markkina-arvo oli 9,8 miljoonaa euroa. Toisin sanoen 4,2 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 8,70 euroa ja alin 5,91 euroa. Keskikurssi oli 7,45 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 5,97 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 187,5 miljoonaa euroa.

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 11 631 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 907 927 osaketta eli 2,9 % osakekannasta.

   Palkitseminen

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2023–2025

   Aspo Oyj:n hallitus hyväksyi 15.2.2023 konsernin avainhenkilöstölle uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2023–2025. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

   Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti.

   Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2024, 2025 ja 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy rajoitusjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava vastikkeetta palkkiona ansaitut osakkeet.

   Osakepalkkiojärjestelmän 2023–2025 kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 320 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

   Aspo Oyj:n hallitus päätti 16.2.2022 perustaa osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2022–2024. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ansaittava palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kahteen vastuullisuusmittariin.

   Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 30 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Mahdollinen palkkio maksetaan vuosina 2023, 2024 ja 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 400 000 Aspo Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

   Vuoden 2022 ansaintakaudella tavoitteiden saavuttamisprosentti oli kaiken kaikkiaan 90 %. Aspo luovutti 29.3.2023 yhteensä 76 050 kpl yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille. Luovutus perustui varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 antamaan osakeantivaltuutukseen.

   Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020

   Kesäkuussa 2022 Aspon hallitus myönsi Osakepalkkiojärjestelmä 2020:n puitteissa ja toimitusjohtajasopimuksen perusteella Aspon toimitusjohtaja Rolf Janssonille 20 000 Aspon osaketta. Osakkeista 10 000 kappaletta ja niitä vastaava määrä rahaa verojen maksamiseen luovutettiin kesäkuussa 2022, ja sopimuksen mukaisesti Jansson hankki samanaikaisesti 10 000 osaketta markkinoilta omalla kustannuksellaan. Toinen samansuuruinen luovutus tehtiin kesäkuussa 2023.

   Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

   Osinko

   Aspo Oyj:n 4.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksettiin 17.4.2023.

   Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään toisesta enintään 0,23 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 1.11.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingonjaosta, joka maksettaisiin marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

   Kaikki varsinaisen yhtiökokouksen päätökset löytyvät osoitteesta www.aspo.com.

   TALOUDELLISET TIEDOT

   ASPO-KONSERNIN LYHENNETTY LAAJA TULOSLASKELMA

     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me Me Me
   Jatkuvat toiminnot          
   Liikevaihto 130,0 142,8 404,2 407,8 560,7
   Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 0,1 3,4 2,0 3,0
   Materiaalit ja palvelut -82,3 -84,1 -257,1 -238,8 -332,2
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -11,4 -11,3 -36,3 -35,7 -48,8
   Poistot ja arvonalentumiset -4,9 -4,8 -14,4 -12,9 -18,0
   Poistot ja arvonalentumiset vuokratuista hyödykkeistä -3,5 -3,8 -10,4 -11,5 -15,2
   Liiketoiminnan muut kulut -21,3 -27,1 -69,9 -83,4 -111,1
   Liikevoitto 8,1 11,8 19,5 27,5 38,4
              
   Rahoitustuotot ja -kulut -2,5 -1,9 -6,6 -4,0 -5,9
              
   Voitto ennen veroja 5,6 9,9 12,9 23,5 32,5
              
   Tuloverot -0,3 -0,7 0,3 -1,4 -1,7
   Jatkuvien toimintojen tulos 5,3 9,2 13,2 22,1 30,8
              
   Tulos lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) -1,4 0,2 -7,8 4,0 -10,1
   Tilikauden voitto 3,9 9,4 5,4 26,1 20,7
              
   Muut laajan tuloksen erät          
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
   Muuntoerot 1,7 -2,1 6,8 6,0 -1,2
   Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,7 -2,1 6,8 6,0 -1,2
   Laaja tulos 5,6 7,3 12,2 32,1 19,5
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos 3,9 9,4 5,4 26,1 20,7
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva laaja tulos 5,6 7,3 12,2 32,1 19,5
              
   Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos, euroa          
   Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu          
   osakekohtainen tulos          
   Jatkuvista toiminnoista 0,15 0,30 0,37 0,70 0,93
   Lopetetuista toiminnoista -0,05 0,00 -0,25 0,12 -0,32
   Yhteensä 0,10 0,30 0,12 0,82 0,61

   ASPO-KONSERNIN LYHENNETTY TASE

     9/2023 9/2022 12/2022
   Varat Me Me Me
          
   Aineettomat hyödykkeet 51,3 47,4 46,8
   Aineelliset hyödykkeet 163,8 181,0 178,4
   Vuokratut hyödykkeet 20,0 20,4 15,9
   Muut pitkäaikaiset varat 2,3 1,8 1,5
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 237,4 250,6 242,6
          
   Vaihto-omaisuus 60,6 79,3 69,9
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 77,8 83,4 69,3
   Rahavarat 31,1 43,7 21,7
     169,5 206,4 160,9
   Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät 3,8 3,0 12,4
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 173,3 209,4 173,3
          
   Varat yhteensä 410,7 460,0 415,9
          
          
   Oma pääoma ja velat      
          
   Osakepääoma ja ylikurssirahasto 22,0 22,0 22,0
   Muu oma pääoma 124,5 142,2 121,7
   Oma pääoma yhteensä 146,5 164,2 143,7
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 100,6 156,7 154,3
   Vuokrasopimusvelat 7,6 5,5 4,6
   Muut velat 6,1 7,9 7,6
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 114,3 170,1 166,5
          
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 66,3 25,9 17,8
   Vuokrasopimusvelat 13,3 15,5 11,7
   Ostovelat ja muut velat 69,2 82,2 72,3
     148,8 123,6 101,8
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat 1,1 2,1 3,9
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 149,9 125,7 105,7
          
   Oma pääoma ja velat yhteensä 410,7 460,0 415,9

   ASPO-KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

     1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto, koko konserni 9,9 36,0 31,2
   Oikaisut liikevoittoon 29,8 25,6 50,6
   Käyttöpääoman muutos 4,0 -5,8 -6,7
   Maksetut korot -6,3 -6,8 -4,2
   Saadut korot 0,5 0,6 0,3
   Maksetut tuloverot -2,9 -3,9 -3,5
   Liiketoiminnan rahavirta 35,0 45,7 67,7
          
   INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
   Investoinnit -11,7 -15,2 -17,8
   Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 11,8 1,8 1,8
   Liiketoimintojen hankinnat -3,9 -15,6 -17,9
   Liiketoimintojen myynnit -4,5 1,2 0,3
   Saadut osingot 0,3   0,3
   Investointien rahavirta -8,0 -27,8 -33,3
          
   RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
   Lainojen nostot 30,0 29,6 29,6
   Lainojen takaisinmaksut -35,8 -8,3 -18,7
   Yritystodistusten nettomuutos   -5,0 -5,0
   Omien osakkeiden hankinta -0,3    
   Vuokrasopimusvelan lyhennykset -10,8 -12,3 -16,2
   Hybridi-instrumentin takaisinmaksu   -20,0 -20,0
   Hybridi-instrumentin liikkeeseenlasku   30,0 30,0
   Maksetut hybridi-instrumenttien korot -2,6 -1,8 -1,8
   Maksetut palkkiot hybridi-instrumentin liikkeeseenlaskusta   -0,3 -0,3
   Maksetut osingot -7,2 -7,2 -14,1
   Rahoituksen rahavirta -26,7 4,7 -16,5
          
          
   Rahavarojen muutos 0,3 22,6 17,8
   Rahavarat vuoden alussa 33,6 17,7 17,7
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,1 3,4 0,0
   Rahavarojen arvonalentumisen muutos 1,8   -2,0
   Rahavarat kauden lopussa, koko konserni 34,6 43,7 33,6
   Myytävänä olevat rahavarat -3,5 0,0 -11,9
   Rahavarat taseessa 31,1 43,7 21,7

   ASPO-KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

     Osake-pääoma ja ylikurssi-rahasto

   Muut rahastot

   Hybridi

   Muunto-erot

   Kertyneet voittovarat

   Yhteensä

    
    
   Me
   Oma pääoma 1.1.2023 22,0 16,5 30,0 -26,0 101,2 143,7
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         5,4 5,4
   Muuntoerot       -4,4   -4,4
   Muuntoerojen uudelleenluokittelu       11,2   11,2
   Laaja tulos yhteensä       6,8 5,4 12,2
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -7,2 -7,2
   Hybridi-instrumentin korot         -2,0 -2,0
   Omien osakkeiden hankinta         -0,3 -0,3
   Osakepalkitseminen         0,1 0,1
   Liiketoimet omistajien         -9,4 -9,4
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.9.2023 22,0 16,5 30,0 -19,2 97,2 146,5
                
                
   Oma pääoma 1.1.2022 22,0 16,5 20,0 -24,8 95,7 129,4
   Tilikauden laaja tulos:            
   Tilikauden tulos         26,1 26,1
   Muuntoerot       6,0   6,0
   Laaja tulos yhteensä       6,0 26,1 32,1
   Liiketoimet omistajien kanssa:            
   Osingonjako         -7,2 -7,2
   Hybridi-instrumentti     10,0     10,0
   Hybridi-instrumentin korot         -0,8 -0,8
   liikkkeeseenlaskukulut            
   Osakepalkitseminen         0,7 0,7
   Liiketoimet omistajien     10,0   -7,3 2,7
   kanssa yhteensä            
   Oma pääoma 30.9.2022 22,0 16,5 30,0 -18,8 114,5 164,2

   Laatimisperiaatteet

   Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2022 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Muilta osin on noudatettu samoja laadinta- ja arvostusperiaatteita kuin vuoden 2022 konsernitilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Aspon Vuosi 2022 -julkaisun sivulla 64.


   Henkilöstö

   Aspo-konsernin oman henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 810 (12/2022: 886), josta lopetettujen toimintojen osuus oli 81 (130).


   Segmenttitiedot

   Aspo-konsernin raportoitavat segmentit ovat ESL Shipping, Telko, Leipurin ja Ei-ydinliiketoiminnat.

   Vuoden 2023 alusta alkaen Aspo on raportoinut idän myytävänä olevat liiketoiminnot uudessa Ei-ydinliiketoiminnat-segmentissä ja samalla luokitellut uuden segmentin lopetetuiksi toiminnoiksi. Vertailuluvut on oikaistu kaikissa segmenteissä, joihin tämä taloudellisen raportoinnin uudelleenjärjestely vaikuttaa.

   Ei-ydinliiketoiminnat-segmenttiin kuuluvat Telkon Venäjän- ja Valko-Venäjän-toiminnot sekä Kauko GmbH, jotka aiemmin raportoitiin Telko-segmentissä, Leipurin Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin Leipurin-segmentissä, sekä ESL Shippingin Venäjän-toiminnot, jotka aiemmin raportoitiin ESL Shipping -segmentissä. Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti perustettiin Aspon ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen tuloksen erottamiseksi jatkuvien toimintojen tuloksesta. Kaikki segmentin yksiköt ovat joko myytävänä olevia tai niitä ollaan sulkemassa tai ne on jo myyty.

   Segmenttien liikevoiton täsmäytys konsernin jatkuvien toimintojen voittoon ennen veroja  
                
   1-9/2023            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamattomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   13,3 5,7 4,6 -4,1 19,5
   Nettorahoituskulut       -6,6 -6,6
   Voitto ennen veroja         12,9
                
                
   1-9/2022            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Kohdistamattomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Liikevoitto   28,0 6,0 -1,6 -4,9 27,5
   Nettorahoituskulut       -4,0 -4,0
   Voitto ennen veroja         23,5

   Liikevoitto kohdistamattomattomista eristä -4,1 miljoonan euron (-4,9) sisältää muun toiminnan tuloksen.

   Lopetetut toiminnot ja muut pitkäaikaiset omaisuuserät ja myytävänä olevien erien ryhmät

   Vuoden alussa perustettu Ei-ydinliiketoiminnat-segmentti on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi IFRS 5 -standardin mukaisesti. Laajan tuloslaskelman osalta vertailukausien luvut on oikaistu. Lopetetut toiminnot sisältävät vertailukausilla myös 31.10.2022 myydyn Kauko Oy:n luvut.

   Telkon Venäjällä sijaitsevan tytäryhtiön myynti saatiin päätökseen toisella neljänneksellä. Yhtiö myytiin GK Himikille, joka on venäläinen teollisuuden toimija. Saatu myyntihinta oli 5,7 miljoonaa euroa ja vastasi olennaisesti myydyn yhtiön nettovarallisuuden kirjanpitoarvoa, kun otetaan huomioon jo vuonna 2022 kirjatut arvonalentumistappiot ja vuonna 2023 tehdyt arvostusoikaisut. Myyntitappio oli -8,1 miljoonaa euroa ja sisälsi -10,2 miljoonaa euroa kertyneitä muuntoeroja, jotka uudelleenluokiteltiin muuntoerorahastosta tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan kuluihin. Osana myyntitappiota kirjattua kumulatiivisten muuntoerojen määrää oikaistiin -0,7 miljoonalla eurolla vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Myyntikustannukset olivat -0,6 miljoonaa euroa.

   Telkon Valko-Venäjällä sijaitseva tytäryhtiön toiminta lakkautettiin ja yhtiö kirjattiin pois Aspo-konsernista kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö on tällä hetkellä selvitystilassa. Kirjattu tappio oli -0,8 miljoonaa euroa ja sisälsi -1,0 miljoonaa euroa kertyneitä muuntoeroja, jotka uudelleenluokiteltiin muuntoerorahastosta tulosvaikutteisesti muihin liiketoiminnan kuluihin.

   Tulos lopetetuista toiminnoista          
     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me Me Me
   Liikevaihto 3,3 17,2 13,0 80,1 91,9
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3
   Materiaalit ja palvelut -2,8 -14,1 -11,0 -60,6 -77,6
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -0,3 -1,4 -1,8 -5,9 -7,1
   Poistot ja arvonalentumiset -0,1 -0,1 0,1 -1,5 -3,1
   Poistot vuokratuista hyödykkeistä 0,0 -0,2 -0,1 -0,5 -1,5
   Liiketoiminnan muut kulut -1,6 -1,0 -9,8 -3,3 -10,1
   Liikevoitto -1,5 0,5 -9,6 8,5 -7,2
   Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 -0,2 1,9 -3,0 -0,4
   Voitto ennen veroja -1,3 0,3 -7,7 5,5 -7,6
   Tuloverot -0,1 -0,1 -0,1 -1,5 -2,5
   Tulos -1,4 0,2 -7,8 4,0 -10,1

    

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat        
         1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
         Me Me Me
   Liiketoiminnan nettorahavirta     1,2 29,4 32,5
   Investointien tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   -4,4 0,0 -1,0
   Rahoituksen tuleva/lähtevä (-) nettorahavirta   -0,3 -2,1 -2,1
   Lopetetuista toiminnoista kertynyt rahavarojen muutos -3,5 27,3 29,4

   Lopetettujen toimintojen nettorahavirrat koostuvat Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin rahavirtojen osuudesta Aspo-konsernin rahavirroista. Vertailukausien luvut sisältävät myös Kauko Oy:n rahavirrat.

   Rahavirta Telkon Venäjän-tytäryhtiön myynnistä oli -4,4 miljoonaa euroa ja sisältyy investointien rahavirtaan. Käteisvaroina maksettu kauppahinta oli 5,7 miljoonaa euroa, ja myydyn yrityksen rahavarat olivat 10,1 miljoonaa euroa.

   Vuonna 2022 Kauko Oy:n myynnin rahavirta oli -1,0 miljoonaa euroa ja sisältyy investointien rahavirtaan. Kauko Oy:n myyntikustannukset, -0,4 miljoonaa euroa, on esitetty liiketoiminnan rahavirrassa. Rahoituksen rahavirta koostui pääasiassa Kauko Oy:n korollisten velkojen takaisinmaksuista vuonna 2022.

   Myytävänä oleviksi luokitellut varat ja velat        
         9/2023 9/2022 12/2022
         Me Me Me
   Lopetettujen toimintojen varat     3,8 3,0 12,4
   Myytävänä olevat varat yhteensä     3,8 3,0 12,4
              
   Lopetettujen toimintojen velat     1,1 2,1 3,9
   Myytävänä oleviksi luokiteltuihin omaisuuseriin liittyvät velat yhteensä

     1,1 2,1 3,9
          

   Lopetettujen toimintojen varat ja velat vuoden 2023 kolmannen neljänneksen lopussa ja vuoden 2022 lopussa sisältävät Ei-ydinliiketoiminnat-segmentin varat ja velat. Vertailukaudella 9/2022 niihin sisältyvät Kauko-toimintasegmentin varat ja velat.

   Myytävänä olevat varat ja liiketoiminnot on arvostettu käypään arvoon vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla. Myyntihetkellä ulkomaisten tytäryhtiöiden kumulatiiviset muuntoerot kirjataan osaksi myyntivoittoa tai -tappiota. Kolmannen neljänneksen lopussa myytävänä olevien idän liiketoimintojen nettovarallisuuden arvo oli 2,7 miljoonaa euroa ja kumulatiiviset muuntoerot olivat -4,5 miljoonaa euroa. Muuntoerot vaihtelevat valuuttakurssimuutosten mukaisesti. Muuntoerojen uudelleenluokittelulla muuntoerorahastosta tulokseen ei ole vaikutusta Aspo-konsernin oman pääoman kokonaismäärään.

   Rajoitetut rahavarat

   Aspo-konsernilla on Venäjällä 3,4 miljoonan euron rahavarat, joiden käyttö on Venäjän hallituksen tiukasti rajoittamaa ja pankkien kontrolloimaa. Näiden rahavarojen arvo konsernin taseessa on 3,2 miljoonaa euroa, koska rahavaroihin on tehty yhteensä 0,2 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. Venäjällä olevat rahavarat on esitetty taseessa myytävänä oleviksi luokiteltuina omaisuuserinä. Vuoden aikana on yhä ollut mahdollista vastaanottaa osinkojen maksuja Venäjältä ja maksaa kaupallisia suorituksia Venäjällä sijaitseville yksiköille. Toisella neljänneksellä Aspo sai myös 5,7 miljoonan euron maksun Telkon Venäjän-yhtiön myynnistä. Käsityksemme ja kokemuksemme mukaan myös Leipurin myytävänä oleviksi luokiteltujen yksiköiden myyntihinta voidaan odottaa saatavan yksiköiden myynnin yhteydessä. On kuitenkin olemassa riski, että rahavarasaldot Venäjällä eivät ole jatkossa kokonaan konsernin käytettävissä, minkä vuoksi niitä on pidettävä rajoitettuina IAS 7 -standardin mukaisesti.

   Eltrexin yritysosto

   Telko osti 31.1.2023 Eltrexin, puolalaisen erikoiskemikaalien ja teollisuuden pakkausmateriaalien jakelijan. Vuonna 2022 Eltrexin liikevaihto oli noin 8 miljoonaa euroa ja liikevoitto hieman alle 1,0 miljoonaa euroa.

   Yhteensä arviolta 4,9 miljoonan euron kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisvaroina, ja 3,9 miljoonaa euroa on jo maksettu. Loput kauppahinnasta maksetaan vuosina 2024 ja 2025 hankintasopimuksen lisäkauppahintaa koskevan ehdon perusteella. Hankitun yhtiön varat ja velat arvostettiin hankintahetkellä käypään arvoon. Käyvän arvon oikaisu, 3,1 miljoonaa euroa, tehtiin aineettomiin hyödykkeisiin perustuen asiakassuhteisiin, kilpailukieltoihin ja tavaramerkkeihin. Vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu oli 0,1 miljoonaa euroa. Käyvän arvon oikaisuista aiheutunut laskennallinen verovelka oli 0,6 miljoonaa euroa. Muiden hankittujen varojen ja velkojen kirjanpitoarvo vastasi niiden käypää arvoa. Yritysostosta syntyi liikearvoa 1,3 miljoonaa euroa. Hankinnan kulut, noin 0,4 miljoonaa euroa, on kirjattu Telko-segmentin liiketoiminnan muihin kuluihin.

   Alustava hankintamenolaskelma Eltrex  
     9/2023
     Me
   Luovutettu vastike  
   Käteisvaroina maksettava 4,9
   Kokonaishankintameno 4,9
      
   Hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot  
   Aineettomat hyödykkeet 3,4
   Vuokratut hyödykkeet 0,6
   Vaihto-omaisuus 1,4
   Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,1
   Varat yhteensä 6,5
      
   Korolliset velat 1,3
   Ostovelat ja muut velat 1,0
   Laskennallinen verovelka 0,6
   Velat yhteensä 2,9
      
   Nettovarallisuus 3,6
      
   Liikearvo 1,3

   Aspo Group disaggregation of net sales, from continuing operations

   Telkon liikevaihtoerittely          
                  
     7-9/2023 7-9/2022 Muutos 1-9/2023 1-9/2022 Muutos 1-12/2022
     Me Me % Me Me % Me
   Liiketoiminta-alue:              
   Muoviliiketoiminta 26,5 26,5 0,0 77,8 82,0 -5,1 110,1
   Kemikaaliliiketoiminta 14,9 12,3 21,1 46,7 36,6 27,6 49,2
   Voiteluaineliiketoiminta 12,4 12,8 -3,1 37,8 36,5 3,6 50,1
   Telko yhteensä 53,8 51,6 4,3 162,3 155,1 4,6 209,4

    

   Leipurin liikevaihtoerittely            
                  
     7-9/2023 7-9/2022 Muutos 1-9/2023 1-9/2022 Muutos 1-12/2022
     Me Me % Me Me % Me
   Alueorganisaatiot:              
   Suomi 12,6 12,2 3,3 37,1 34,3 8,2 46,6
   Ruotsi 11,7 4,4 165,9 37,3 4,4 747,7 17,3
   Baltia 8,7 9,4 -7,4 27,2 26,8 1,5 36,8
   Ukraina 0,2 0,2 0,0 0,6 0,8 -25,0 0,9
   Yhteensä 33,2 26,2 26,7 102,2 66,3 54,1 101,6
   josta:              
   Leipomot 24,4 19,4 25,8 75,0 49,2 52,4 74,9
   Elintarviketeollisuus 2,9 3,1 -6,5 8,9 8,3 7,2 11,8
   Vähittäiskauppa, 5,9 3,7 59,5 18,3 8,8 108,0 14,9
   foodservice ja muut              
   Vulganus 0,0 0,0 -100,0 0,0 4,3 -100,0 4,3
   Leipurin yhteensä 33,2 26,2 26,7 102,2 70,6 44,8 105,9

    

   Liikevaihto tuloutusajankohdan mukaan        
              
     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 0,0 1,0 0,1 2,9 3,5
   Tuloutus ajan kuluessa 43,0 64,0 139,6 179,2 241,9
     43,0 65,0 139,7 182,1 245,4
              
   Telko          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 53,7 51,5 162,0 154,8 209,0
   Tuloutus ajan kuluessa 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4
     53,8 51,6 162,3 155,1 209,4
              
   Leipurin          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 33,2 26,2 102,2 67,3 102,6
   Tuloutus ajan kuluessa 0,0 0,0 0,0 3,3 3,3
     33,2 26,2 102,2 70,6 105,9
              
   Yhteensä          
   Tuloutus yhtenä ajankohtana 86,9 78,7 264,3 225,0 315,1
   Tuloutus ajan kuluessa 43,1 64,1 139,9 182,8 245,6
     130,0 142,8 404,2 407,8 560,7
              
              
   Liikevaihto markkina-alueittain        
              
     7-9/2023 7-9/2022 1-9/2023 1-9/2022 1-12/2022
     Me Me Me Me Me
   ESL Shipping          
   Suomi 23,5 32,8 70,2 88,9 121,5
   Skandinavia 13,0 18,3 40,2 46,6 58,5
   Baltia 0,0 0,5 0,4 2,4 2,9
   Muu Eurooppa 5,9 11,9 21,0 37,3 48,2
   Muut maat 0,6 1,5 7,9 6,9 14,3
     43,0 65,0 139,7 182,1 245,4
              
   Telko          
   Suomi 11,2 11,9 36,8 39,8 53,5
   Skandinavia 14,6 15,4 42,1 47,6 61,7
   Baltia 6,8 6,7 21,6 20,6 28,3
   Muu Eurooppa 13,3 10,6 35,9 29,5 39,0
   Muut maat 7,9 7,0 25,9 17,6 26,9
     53,8 51,6 162,3 155,1 209,4
              
   Leipurin          
   Suomi 12,6 12,2 37,1 37,1 49,4
   Skandinavia 11,6 4,3 36,8 4,7 17,4
   Baltia 8,6 9,4 27,1 26,7 36,6
   Muu Eurooppa 0,4 0,3 1,2 2,0 2,4
   Muut maat 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
     33,2 26,2 102,2 70,6 105,9
              
   Yhteensä          
   Suomi 47,3 56,9 144,1 165,8 224,4
   Skandinavia 39,2 38,0 119,1 98,9 137,6
   Baltia 15,4 16,6 49,1 49,7 67,8
   Muu Eurooppa 19,6 22,8 58,1 68,8 89,6
   Muut maat 8,5 8,5 33,8 24,6 41,3
     130,0 142,8 404,2 407,8 560,7

    

   Investoinnit segmenteittäin
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Ei-ydinliike-toiminnat

   Konserni yhteensä

   Me      
   Investoinnit 1-9/2023 10,8 0,7 0,1 0,1 11,7
   Investoinnit 1-9/2022 14,3 0,7 0,1   15,1

   Green Coaster -investointisitoumus

   ESL Shipping -segmentissä raportoitava AtoBatC Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan erittäin energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Nämä uudet 1A-jääluokan alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Kuuden aluksen investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa, ja niistä ensimmäinen, Electramar, on tarkoitus toimittaa vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä.

   Segmenttien varat ja velat            
       ESL Shipping

   Telko Leipurin Myytävänä olevat

   Kohdistamat-tomat erät

   Konserni
   Me       yhteensä
   Varat 31.12.2022 224,8 85,7 68,5 12,4 24,5 415,9
   Varat 30.9.2023 233,4 78,7 59,9 3,8 34,9 410,7
                  
   Velat 31.12.2022 32,3 34,4 16,4 3,9 185,2 272,2
   Velat 30.9.2023 32,0 46,9 20,7 1,1 163,5 264,2

   Osavuosikatsauskauden jälkeiset tapahtumat

   Leipurin allekirjoitti 20.10.2023 sopimuksen leipomolaiteliiketoimintansa myynnistä Orat Oy:lle. Kauppahinta on noin 0,5 miljoonaa euroa ja sisältää liiketoiminnan ja siihen liittyvän varaston. Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjä liikekumppanien hyväksyntöjä, ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Yrityskauppa tukee Leipurin strategiaa olla fokusoitunut pohjoismainen raaka-aine- ja palveluyritys.

   Helsingissä 1.11.2023

   Aspo Oyj
   Hallitus

   Tiedotustilaisuus

   Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään FLIKin tapahtumastudio Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki, keskiviikkona 1.11.2023 klo 14.00. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille, ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com.

   Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Rolf Jansson. Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

   Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://aspo.videosync.fi/q3-2023. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä puhelimitse rekisteröitymällä oheisen linkin kautta http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009759. Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Videotallenne on katsottavissa Aspon verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.   Helsingissä 1.11.2023


   Aspo Oyj


   Rolf Jansson
     Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Rolf Jansson, toimitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com


   Jakelu:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi

   Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistamiemme yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä ja pyrkivät edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 maassa, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 800 ammattilaista.

    

   Liite