Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   Aspo antaa ennakkotietoja konsernin liikevaihdosta ja liikevoitosta tammi-maaliskuulta 2020, yhtiön hallitus muuttaa osingonjakoehdotustaan

   Julkaistu 09.04.2020

   ASPO Oyj       
   Sisäpiiritieto
   9.4.2020 klo 9.25

   Aspo antaa ennakkotietoja konsernin liikevaihdosta ja liikevoitosta tammi-maaliskuulta 2020, yhtiön hallitus muuttaa osingonjakoehdotustaan

   Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Aspo-konsernin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 133,2 miljoonaa euroa (tammi-maaliskuu 2019: 141,5 Me) ja liikevoitto 4,0 miljoonaa euroa (4,9).

   Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja siihen liittyvät toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä muutoksia Aspon liiketoimintaympäristöön. Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoa heikensivät raaka-ainehintojen sekä varustamoliiketoiminnan rahtihintojen voimakas lasku ja kysynnän heikentyminen. Lisäksi Aspolle tärkeillä itämarkkinoilla valuuttakurssit laskivat, mikä myös osaltaan alensi liikevaihtoa sekä liikevoittoa.

   Liiketoiminnan rahavirta oli 14,2 miljoonaa euroa (1,9) Myös konsernin vapaa kassavirta säilyi vahvana ja oli 13,6 miljoonaa euroa, jota voidaan pitää poikkeuksellisen hyvänä suorituksena ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.  

   Hyvän käyttökatteen ja vahvan vapaan kassavirran ansiosta yhtiön velkaisuusaste laski vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana. Aspon nettovelkaantumisaste oli 158,5 % (181,1) ja nettovelka suhteessa käyttökatteeseen oli 3,5 (5,2). Konsernin rahavarat olivat 27,0 miljoonaa euroa (23,7 Me 12/2019) minkä lisäksi valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat kokonaisuudessaan käyttämättä.

   Yhtiön hallitus muuttaa osingonjakoehdotustaan

   Aspo on tänään perunut 13.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen koko vuodelle 2020, sillä nopeasti muuttuvan koronavirustilanteen vuoksi tarkkaa arviota pandemian vaikutuksista liiketoimintaan ei ole vielä tällä hetkellä mahdollista antaa. Yhtiön hallitus on tästä syystä harkinnut uudelleen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamaansa voitonjakoehdotusta.

   Aspon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko 0,11 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 13.5.2020.

   Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,11 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun yhtiö kykenee arvioimaan tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan koko vuonna 2020. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

   Aspon hallitus on tänään erillisellä pörssitiedotteella kutsunut Aspo Oyj:n osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2020 kello 9.00.

   Aspon liiketoimintasegmentit vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

   ESL Shippingin yleinen toimintaympäristö heikkeni voimakkaasti katsauskauden aikana. Varustamoliiketoiminnan yleiseen hintatasoon vaikutti merkittävästi katsauskauden alussa Kiinassa voimaan tulleet koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset. Rajoitusten laajeneminen myös muille markkina-alueille maaliskuun aikana lisäsi epävarmuutta teollisuusasiakkaiden vuoden 2020 tuotanto- ja kuljetusvolyymien arviointiin. Teollisuusasiakkaiden kuljetusvolyymit laskivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä sekä terästeollisuus- että energiasektorissa. Pienempien alusluokkien kuljetusvolyymit taas säilyivät normaalilla tasolla. ESL Shippingin liikevaihto laski vertailukauteen nähden ja oli 42,7 miljoonaa euroa (43,7). Myös liikevoitto laski ja oli katsauskaudella 2,3 miljoonaa euroa (3,2).

   Telko on vuonna 2019 julkistettujen tavoitteidensa mukaisesti panostanut kannattavuuden parantamiseen. Vaikka liikevaihto Telko-segmentissä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli 63,6 miljoonaa euroa (71,9), segmentin liikevoitto pysyi ennallaan ja oli 2,4 miljoonaa euroa (2,4).

   Leipurin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa erityisesti teollisuusleipomoiden raaka-ainetarpeen lisäännyttyä. Katsauskauden lopussa pienleipomoihin ja erityisesti kahvilaketjuihin kohdistuneet rajoitukset laskivat asiakasryhmän liikevaihtoa voimakkaasti. Leipurin liikevaihto vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä oli 26,9 miljoonaa euroa (25,9). Leipurin liikevoitto parani ja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,5).

   Aspo julkistaa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa aiemmin tiedotetun aikataulun mukaisesti tiistaina 5.5.2020.


   ASPO Oyj

   Aki Ojanen
   toimitusjohtaja

   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, toimitusjohtaja
   puh. 0400 106 592, aki.ojanen@aspo.com 

   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

   JAKELU:      
   NASDAQ OMX Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi