ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI VUOTTA 2019 SEKÄ VIIMEISTÄ NELJÄNNESTÄ

(julkaistu tilinpätöstiedotteessa 13.2.2020)

”Odotuksemme vuodelle 2019 olivat sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvun osalta poikkeuksellisen korkealla. Vuoden kuluessa jouduimme kuitenkin alentamaan ohjeistustamme, mikä oli seurausta Telkon operatiivisista haasteista ja markkinatilanteen heikentymisestä ESL Shippingin liiketoiminnassa. Vuoden 2019 liikevaihtomme oli ennätystasolla 588 miljoonaa euroa ja liikevoitto parani hieman ollen 21,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kehittyi erittäin myönteisesti ja oli vuonna 2019 ennätykselliset 52,5 miljoonaa euroa, josta IFRS 16 -standardin käyttöönoton positiivinen vaikutus oli noin 14 miljoonaa euroa. Vahva liiketoiminnan rahavirta on avainasemassa jaettavan osingon kasvattamisessa, velkaantuneisuuden alentamisessa sekä tulevaisuuden investointien toteuttamisessa.

Liikevoiton kasvuvauhtia hidastaneet ulkoiset ja sisäiset tekijät on analysoitu Aspon liiketoiminnoissa, ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä on tehty. Toimenpiteiden avulla uskomme tuloksen nousevan Aspon nykyrakenteen mahdollistamalle tasolle.

Varustamoliiketoimintamme kannattavuuteen ja koko Aspon tulokseen vaikuttivat vuonna 2019 negatiivisesti erityisesti teollisuuden poikkeukselliset seisokit sekä terästeollisuuden alentuneet kuljetusmäärät. Myönteistä sen sijaan oli Ruotsista ostetun AtoB@C-varustamon tuloskehitys, erityisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Erittäin tyytyväinen olen myös LNG-alusten operatiiviseen tehokkuuteen ja alhaiseen energiankulutukseen. Valitettavasti muu varustamoliiketoiminta kärsi edelleen poikkeuksellisen voimakkaasti laskeneista teräs- ja energiateollisuuden kuljetusmääristä, minkä vuoksi osaa kalustosta jouduttiin seisottamaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Haastavaan markkinatilanteeseen nähden ESL Shippingin viimeisen neljänneksen liikevoittoa voi pitää hyvänä suorituksena.  

Telkon viimeisen neljänneksen liikevoitto oli poikkeuksellisen heikko. Tämä oli pääosin seurausta uuden johdon toteuttamista toimenpiteistä, joilla pyritään tehostamaan käyttöpääomaa optimoimalla varastotasoja ja vähentämällä varaston hinta- ja valuuttariskiä. Näillä toimenpiteillä Telko pyrkii varmistamaan kannattavuuden paranemisen vuonna 2020.

Leipurin liiketoiminta kehittyi myönteisesti vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Sekä leipomoliiketoiminnan liikevaihto että kannattavuus paranivat, ja itämarkkinoilla kehitys oli erityisen vahvaa leipomoliiketoiminnan jatkaessa kasvuaan ja koko liiketoiminnan liikevoittotason kohottua itämarkkinoilla yli 11 prosentin. 

Vaikka vuosi 2019 ei ollut liikevoiton osalta odotusten mukainen, uskon vahvasti Aspon pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn ja strategiamme toimivuuteen. Viime vuosina on tehty merkittäviä investointeja, ja lähivuodet keskitymme kannattavuuden parantamiseen kaikissa liiketoiminnoissa.”

 

 

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI VUOTTA 2019 SEKÄ VIIMEISTÄ NELJÄNNESTÄ

-