ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI TOISTA NELJÄNNESTÄ

(julkaistu puolivuosikatsauksessa 14.8.2019)

”Toinen neljännes jäi liikevoiton osalta vaisuksi. Aspon liikevaihdon voimakas kasvu ja vahva kassavirta olivat odotustemme mukaisia, mutta toisen neljänneksen liikevoittoa laskivat useat ennakoimattomat ulkoiset tekijät. Odotamme kuitenkin vahvaa tulosparannusta toisella vuosipuoliskolla kaikissa liiketoiminnoissa, ja uskomme vuodesta 2019 muodostuvan ennätyksellisen niin liikevoiton, operatiivisen kassavirran kuin osakekohtaisen tuloksenkin osalta.

Perinteisesti hyvää tulosta tekevä varustamoliiketoimintamme jäi merkittävästi vertailukauden liikevoitosta. Suurimmat Supramax-alukset olivat toisella neljänneksellä tappiollisia heikon markkinatilanteen ja toteutuneiden rahtitasojen vuoksi. Katsauskaudella varustamon pääasiakaskunnalla oli prosessihaasteita ja lisäksi heidän raaka-ainetuottajillaan oli toimituskatkoja sekä laiterikkoja. Terästeollisuuden kuljetusvolyymit jäivät merkittävästi vertailukaudesta, mikä heikensi varustamoliiketoiminnan operatiivista tehokkuutta ja kannattavuutta. Koska kuljetusvolyymit olivat ennustettuja pienemmät, ESL Shipping telakoi aluksia toisella neljänneksellä aikaistetusti. Uusien LNG-käyttöisten alusten nosturit ovat toimineet normaalisti alkuvuoden haasteiden jälkeen, ja sekä alusten että AtoB@C-yrityskaupan vaikutus varustamon liikevaihtoon ja liikevoittoon on ollut positiivinen. Oleellista varustamoliiketoiminnan kannalta on, että tulospotentiaali ei ole heikentynyt ja odotamme vahvaa tulosta toisella vuosipuoliskolla.

Leipurin kehittyi hyvin leipomoraaka-aineissa, mutta koneliiketoiminnan syklisyydestä ja tappiollisuudesta johtuen tulos jäi vertailukaudesta. Telko varastoivana jakelijana taas on kärsinyt laskevista raaka-ainehinnoista ja pienentyneistä myyntikatteista.

Venäjä ja itämarkkinat ovat Aspolle tärkeitä liiketoiminta-alueita. Sekä Telko että Leipurin kasvattivat liikevaihtoaan idässä. Kokonaisuudessaan Aspon Venäjä, muut IVY- maat ja Ukraina -markkina-alueen liikevaihto laski lievästi, koska ESL Shippingillä ei poikkeuksellisesti ollut lainkaan Venäjän-liikevaihtoa Eurooppaan tapahtuvien rautapellettitoimitusten oltua keskeytyksissä. Pellettitoimitukset ovat sittemmin käynnistyneet uudelleen.”

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI TOISTA NELJÄNNESTÄ

-