Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi toista neljännestä

(julkaistu puolivuosikatsauksessa 12.8.2020)

Toisella vuosineljänneksellä onnistuimme äärimmäisen vaikeassa markkinatilanteessa säilyttämään liikevoittomme vertailukauden tasolla ja parantamaan liiketoimintamme rahavirtaa.  Aspo-konsernin tulos oli yleiseen markkina- ja taloustilanteeseen nähden hyvä, vaikka liiketoimintamme kärsivätkin merkittävästi asiakasyritysten toiminnan supistumisesta kaikissa toimintamaissa, mikä näkyi historiallisen nopeana ja voimakkaana liikevaihdon laskuna maaliskuusta alkaen.    

Aspon koko henkilöstölle haluan lausua lämpimät kiitokset uusien toimintamallien käyttöönoton nopeudesta, henkilökohtaisesta joustavuudesta sekä ammattimaisuudesta koronakriisin haastavimpina hetkinä huhti- ja toukokuussa. Hyvä johtaminen ja liiketoimintojen nopea reagointi markkinaolosuhteiden muutoksiin olivat avainasemassa toisen neljänneksen torjuntavoiton saavuttamisessa.  

Aspon toisen neljänneksen tulos oli vahva osoitus kyvystämme suojella konsernin kannattavuutta voimakkaassa talouden kriisissä samalla säilyttäen vapaan rahavirran korkealla tasolla. Likviditeettiasemamme pysyi vahvana, ja vakaa taloudellinen asema turvaa strategiamme toteuttamisen ja liiketoiminnan kehittämisen kaikissa tytäryhtiöissämme.   

Olemme varautuneet haastavan markkinatilanteen jatkuvan vielä ainakin vuoden 2020 kolmannen neljänneksen ajan, koska esimerkiksi raskaassa perusteollisuudessa on yhä odotettavissa tuotannonrajoituksia ainakin syyskuuhun saakka. Suhtaudun silti varovaisen optimistisesti loppuvuoden markkinakehitykseen. Koronarajoitusten osittaisesta purkamisesta huolimatta emme vielä anna arviota koko vuodesta 2020 tulosohjeistuksen muodossa. 

Henkilökuntamme ja sidosryhmiemme terveys on ollut meille tärkein prioriteetti koronakriisin alusta lähtien. Olemme onnistuneet työntekijöidemme suojaamisessa hyvin, ja pandemiatilanteen hieman hellittäessä olemme elokuussa palanneet osassa toimintamaistamme etätyöstä takaisin normaaliin työskentelyyn. 

Maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ravistelema vuoden 2020 toinen neljännes oli vahva näyttö Aspon kriisinsietokyvystä ja monialayhtiörakenteen toimivuudesta. Pandemian aikanaan hellittäessä tavoitteemme on vahvistaa entisestään markkina-asemaamme, missä onnistuimme sekä finanssikriisin että Venäjän ruplan romahtamisen jälkeisinä aikoinakin.  

 

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi toista neljännestä

-