ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI KOLMATTA NELJÄNNESTÄ

(julkaistu osauosikatsauksessa 29.10.2019)


”Kolmas neljännes oli selkeä ja odotettu parannus ensimmäiseen vuosipuoliskoon nähden. Aspon liikevaihto jatkoi kasvuaan, ja erityisen positiivista oli liikevoiton merkittävä kasvu konsernille tärkeässä varustamoliiketoiminnassa. Myös liiketoiminnan rahavirta jatkoi edelleen vahvalla tasolla.

Aspo on investoinut ESL Shippingin kasvuun ja alusten energiatehokkuuden parantamiseen noin 110 miljoonaa euroa viimeisen neljän vuoden aikana, ja tulokset alkavat jo näkyä. Varustamon uusien LNG-alusten alkuvuoden tekniset haasteet on saatu selätettyä, ja alukset täyttävät nyt asettamamme korkeat vaatimukset niin päästöjen vähentämisen, energiatehokkuuden kuin lastinkäsittelyn tehostamisenkin suhteen. LNG-alusten erinomainen taloudellisuus parantaa varustamoliiketoimintamme kannattavuutta. Ruotsalaisen AtoB@C-varustamon yritysosto on myös saatu onnistuneesti päätökseen ja varustamon liiketoiminta on nyt menestyksekkäästi integroitu osaksi ESL Shippingiä. Sekä alusinvestoinnit että yritysosto alkavat täyttää niitä taloudellisia tavoitteita, joita olimme investointiohjelmalle asettaneet.

ESL Shippingin osalta on nyt luonteva hetki käynnistää seuraavan kehitysvaiheen suunnittelu. Tavoitteenamme on entisestään vahvistaa ESL Shippingin asemaa Itämeren johtavana, ympäristöystävällisimpänä ja kannattavuuttaan jatkuvasti parantavana varustamona.

Telkon kolmannen neljänneksen tulos ei yltänyt tavoitteisiimme. Telkon johto on aktiivisesti paneutunut perusliiketoiminnan tehostamiseen ja käyttöpääoman hallintaan, ja näiden toimenpiteiden uskomme parantavan Telkon kannattavuutta sekä pienentävän valuuttakurssimuutosten ja raaka-aineiden hintojen vaihtelun vaikutusta yhtiön tulokseen. Käyttöpääoman hallintaan liittyvät tehostamistoimet laskivat Telkon liikevoittoa kolmannella neljänneksellä, mutta tahtotila yhtiön pitkän aikavälin kasvun ja erityisesti kannattavuuden parantamiseksi ei ole muuttunut.

Telkon toimitusjohtajaksi nimitettiin 25.10.2019 Mikko Pasanen, jolla on vahvoja näyttöjä B-to-B-liiketoiminnan johtamisesta sekä syvällistä tuntemusta itämarkkinoista. Uskomme vahvasti, että hän on oikea henkilö kiihdyttämään Telkon strategian toteuttamista ja johtamaan operatiivisen toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Leipurin leipomoliiketoiminnan kannattavuus koheni kolmannella neljänneksellä ja myös koko yhtiön liikevaihto oli kasvu-uralla. Valitettavasti Leipurin koneliiketoiminnan tappiollisuus rasitti tulosta, ja yhtiön liikevoitto jäi vertailukauden tasolle.   

Kokonaisuutena Aspo on vahvalla pohjalla tulevia kehitysaskeleita varten. Kerromme lisää tavoitteistamme ja Aspon liiketoimintojen strategioista, kehitysvaiheista ja taloudellisista tavoitteista pääomamarkkinapäivässämme 26.11.2019.”

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI KOLMATTA NELJÄNNESTÄ

-