Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi neljättä neljännestä ja tilikautta

 

(julkaistu tilinpäätöstiedotteessa 14.2.2019)

”Aspon liikevaihto jatkoi merkittävää kasvua ja Kaukon liikearvoon tehdyllä alaskirjauksella oikaistu liikevoitto parani selvästi. Vaikka Aspon kannattavuus on kehittynyt hyvin ja kaikki pääliiketoiminnot paransivat liikevoittoaan neljännellä neljänneksellä, emme ole pystyneet hyödyntämään kaikkien liiketoimintojen osalta niiden täyttä tulospotentiaalia. Aspon liikevaihdon kasvusta merkittävin osuus muodostui ESL Shippingista. Neljännellä neljänneksellä sen liikevaihtoon vaikuttivat uudet ympäristöystävälliset alukset sekä ruotsalaisen AtoB@C-varustamon hankinta. Aspolle tärkeä itämarkkina kehittyi hyvin ja neljännen neljänneksen liikevaihto markkina-alueella kasvoi 12 %.

Neljännellä neljänneksellä Aspon liikevoittoa rasitti Kaukon liikearvoon kohdistettu alaskirjaus 4,8 miljoonaa euroa. ESL Shippingin uusien alusten käyttöönottoa haittasivat nosturien vakavat tekniset ongelmat, mikä myös heikensi neljännen neljänneksen tulosta. Nostureiden toimittaja Cargotec MacGregor on sitoutunut suorittamaan takuunalaiset korjaustyöt vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tyytyväisyyttä tuo alusten käytössä todettu energia- ja ympäristötehokkuus- järjestelmien toiminta.  Kun saamme alusten purku- ja lastaustoiminnan luotettavaksi ja suunnitellun tehokkaaksi, alukset täyttävät korkeat tuottovaatimukset ja ne saadaan niille suunniteltuun asiakasrahtitoimintaan.

Tilikauden 2018 liikevaihto saavutti Aspon historian ennätystason 541 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto alaskirjauksen oikaisu huomioiden kasvoi toisena vuotena peräkkäin ja oli 25,4 miljoonaa euroa. Tilikauden liikevoitto oli 20,6 Me (23,1). Tilikaudella 2018 Aspo investoi merkittävästi varmistaakseen tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuskehityksen. Varustamon uudet alukset ja Ruotsissa toteutettu yrityskauppa sekä panostukset liiketoiminnan laajentamiseen muun muassa Keski-Aasiassa mahdollistavat Aspon vahvan tuloskehityksen jatkumisen. Odotamme Aspon vahvan tuloskehityksen jatkuvan sekä velkaantuneisuutemme laskevan. Aspo on sitoutunut saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa ja vuosi 2018 oli merkittävä investointien ja tekemisen vuosi matkallamme kohti tavoitteiden saavuttamista.”

Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi neljättä neljännestä ja tilikautta

-