ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI KOLMATTA NELJÄNNESTÄ

(julkaistu osavuosikatsauksessa 25.10.2018)

Aspon vahva operatiivinen tuloskehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Liikevoitto kasvoi, vaikka sitä pienensi AtoB@C-yrityskaupan 0,9 miljoonan euron järjestelykulut.

Varustamon uudet alusinvestoinnit saatiin päätökseen Viikin ja Haagan luovutuksen tapahduttua kolmannella neljänneksellä. Uudet alukset kulkivat pohjoisen Koillisväylän kautta Japanista Itämerelle. Alukset ovat osoittaneet toimivuutensa myös haastavissa arktisissa olosuhteissa. Uusien ympäristöystävällisten LNG-alusten käyttöönoton sekä toteutetun yrityskaupan seurauksena ESL Shipping ja AtoB@C ovat yhdessä Itämeren suurin varustamo viidelläkymmenellä aluksellaan. Varustamon liikevaihdon arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan. ESL Shipping muuttui AtoB@C:n myötä omat aluksensa omistaneesta varustamosta tehokkaasti myös markkinoilta vuokrattuja ja miehitettyjä aluksia operoivaksi varustamoksi. Varustamotoiminta palvelee uusia asiakaskuntia, kuten metsäteollisuutta, energiateollisuuden bioenergiakuljetuksia sekä teollisuuden tuotekuljetuksia.

Varustamon liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani kolmannella neljänneksellä. Yritysosto ja uudet alukset eivät vielä vaikuttaneet kannattavuutta parantavasti. Telkon liikevaihto ja liikevoitto säilyivät lähes ennallaan. Leipurin liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Telkon ja Leipurin kasvua hidasti idän markkinoiden valuuttojen heikentyminen. Valuuttojen arvon vaihtelusta huolimatta sekä Telkon että Leipurin kannattavuus parani itämarkkinoilla. Kauko paransi liikevoittoa toisella neljänneksellä toteutettujen toiminnan tehostamistoimien sekä kolmannelle neljännekselle perinteisesti ajoittuvan energiatehokkuustuotteiden myyntisesongin johdosta. Kaukon toimintojen tehostamista tullaan jatkamaan.

Investointien, yritysostojen ja tehostamistoimien ansiosta Aspon tulospotentiaali on parantunut entisestään. Arvioni mukaan ESL Shipping tulee parantamaan tulostaan neljännestä neljänneksestä alkaen, vaikka uusinvestointien ja yrityskaupan tulosvaikutus näkyy kokonaisuudessaan vasta vuonna 2019.

Aspon pääomarakenne on heikentynyt kolmannella neljänneksellä yli pitkäaikaisen tavoitetilan johtuen uusien alusten vastaanotosta ja yritysostosta. Monialayrityksenä Aspon velkaantumisaste voi ajoittain olla korkeakin. Aspon kassavirran ja velanhoitokyvyn arvioidaan olevan nyt entistäkin vahvempia.

Aspo kertoo lisää tavoitteistaan ja omistamiensa liiketoimintojen strategioista, kehitysvaiheista ja taloudellisista tavoitteista pääomamarkkinapäivässään 21.11.2018.

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI KOLMATTA NELJÄNNESTÄ

-