Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi vuoden 2021 ensimmäistä  neljännestä

  (julkaistu osavuosikatsauksessa 5.5.2021)

  "Aspon vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tulos oli vahva, vaikka koronakriisi vaikuttaa yhä osaan liiketoiminnoistamme toimintaedellytyksiä heikentävästi. Konsernin liikevoitto kohosi ensimmäisellä neljänneksellä ennätystasolle 7,9 miljoonaan euroon (4,0). Liikevoiton merkittävä kasvu oli seurausta Telkon voimakkaasti parantuneesta kannattavuudesta, ja lisäksi myös ESL Shipping ylsi kaikkien aikojen parhaaseen ensimmäisen neljänneksen tulokseensa.

  Potentiaalimme yltää vuodelle 2023 asettamiimme taloudellisiin tavoitteisiin näkyi vahvana jo ensimmäisen neljänneksen tulosluvuissamme. Liikevoittoprosenttimme kohosi tavoitteen mukaiseen 6 %:iin, oman pääoman tuotto ylitti tavoitteeksi asettamamme 20 % ja lisäksi nettovelkaantumisaste jatkoi laskuaan kohti 130 %:n tavoitetta. Tämä kehitys on seurausta oikeista valinnoista ja tinkimättömästä strategian toteuttamisesta liiketoiminnoissamme.

  ESL Shipping on tonnistoverotuksen piirissä, ja siksi Aspon verotehokkuus on parantunut varustamoliiketoiminnan tuloksen kohentuessa. Aspon ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa, jota voidaan pitää erinomaisena aloituksena vuodelle 2021. Koronakriisin suurimpien talousvaikutusten hieman hellittäessä Aspon viimeisen kuuden kuukauden liikevoitto on kohonnut 15,5 miljoonaan euroon (9,4), mikä kertoo selkeää kieltä monialayhtiömme vahvuuksista selvitä kriiseistä, toipumisen nopeudesta sekä tulospotentiaalistamme. Konsernissa aiemmin tehdyt merkittävät investoinnit ja yrityskaupat mahdollistavat vahvan kehityksen myös jatkossa.

  Markkinatilanne parani edelleen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kansainvälisten markkinoiden nopea elpyminen on nostanut raaka-aineiden hintoja poikkeuksellisen nopeasti ja aiheuttanut jopa saatavuusongelmia. Aspolle tärkeät laivarahtihinnat ovat kohentuneet, ja erityisesti suurimman laivaluokan rahtihinnat ovat parantuneet hyvälle tasolle. Tulevaa hintakehitystä ja raaka-aineiden saatavuutta on kuitenkin vielä tällä hetkellä haastavaa ennustaa syksyn ja loppuvuoden osalta.

  Vaikka markkinoiden toipuminen onkin jo alkanut, näkyvät koronapandemian vaikutukset yhä voimakkaasti monissa toimintamaissamme. Ensimmäisellä neljänneksellä liikkumisrajoitukset lisääntyivät erityisesti Baltian ja Suomen markkinoilla. Skandinaviassa tilanne on säilynyt pitkälti entisellään. Venäjällä ja itämarkkinoilla on tapahtunut rajoitteiden ja sulkujen purkua. Itämarkkinoilla onnistuimme hyvin kannattavuuden parantuessa markkina-alueella entisestään. Itämarkkinat ovat Aspolle myös jatkossa strategisesti tärkeä markkina-alue ja orgaanisen kasvun lähde."


   

  Aspo-konsernin toimitusjohtaja Aki Ojanen kommentoi vuoden 2021 ensimmäistä  neljännestä

  -