ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI ENSIMMÄISTÄ NELJÄNNESTÄ

(julkaistu osavuosikatsauksessa 8.5.2019)

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI ENSIMMÄISTÄ NELJÄNNESTÄ

”Otimme kasvuloikan liikevaihdossa ja liikevoitossa. Aspon liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä merkittävästi ja oli 142 Me (115), ja liikevoitto parani suhteellisesti vieläkin enemmän kohoten ennätystasolle 4,9 Me (3,7). Vuonna 2018 toteutettujen merkittävien investointien ja yrityskaupan vaikutukset ovat nyt osin näkyvissä. Aspo on nykyisin tasapainoisempi kokonaisuus. Suomen markkina-alue on nyt selkeästi suurin, ja sen liikevaihdon kasvu oli lähes 30 %. Skandinavian liikevaihto kasvoi peräti 64 %. Olen tyytyväinen myös orgaanisen kasvun jatkumiseen itämarkkinoilla, jossa euromääräinen liikevaihto kasvoi 16 % vertailukaudesta.

Liikevoittoa paransi erityisesti ESL Shipping. Varustamo on tehnyt aikaisemminkin hyvää liikevoittoa, ja nyt kasvun veturina olivat lisääntyneet kuljetusmäärät sekä ostetun ruotsalaisen AtoB@C-varustamon tulos. Pettymyspuolella ovat edelleen uudet LNG-käyttöiset alukset: niiden nosturit ovat olleet ensimmäisen neljänneksen toimimattomina eikä aluksia ole voinut operoida niille suunnitellussa liikenteessä. Laitevalmistaja Cargotec MacGregor on ilmoituksensa mukaan saanut nosturit pääosin toimintakykyisiksi katsauskauden lopussa.

Varustamon lisäksi liikevoittoaan paransi myös Telko. Liikevoitto laski Leipurin toiminnoissa johtuen syklisestä koneliiketoiminnasta.

Aspon operatiivinen toiminta tai riskiprofiili eivät ole muuttuneet vuoden 2019 alusta voimaan tulleen IFRS 16 -standardin seurauksena. Uudesta standardista aiheutunut laskentaperiaatteiden muutos on siirtänyt muun muassa vuokrattujen alusten jäljellä olevia vuokraeriä taseeseen korollista velkaa lisääväksi eräksi. Laskentaperiaatteen muutokset vaikeuttavat joiltain osin osavuosikatsauksen tulkintaa ja olemme pyrkineet kommentoimaan sekä selventämään kyseisiä kohtia vertailtavuuden parantamiseksi.

Aspo on kasvun kynnyksellä. Olen tyytyväinen, että sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat jälleen kerran voimakkaasti. Taloussuhdanteen mahdollisesta heikentymisestä huolimatta odotamme vuodesta 2019 vahvan kasvun vuotta matkallamme kohti tavoitteitamme 2020.”

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI ENSIMMÄISTÄ NELJÄNNESTÄ

-