ASPO MONIALAYHTIÖNÄ

Monialaisuus mahdollistaa ennakoitavan tuloskehityksen ja hajautetut riskit.