kauko

   Vaativien työympäristöjen asiantuntija

  Kauko toimii vaativien työympäristöjen asiantuntijana rakentaen älykkäitä laite- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työntekijöiden arjen sujumisen tehokkaasti ja saumattomasti haastavissakin työskentelyolosuhteissa.

  Vuotta 2020 leimasi koko maailmaa ravistelleet poikkeusolot, jotka vaikuttivat myös Kaukon toimintaan ja asiakkaisiin. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta Kauko teki vahvan tuloksen. Terveydenhuollossa yhtiö pystyi nopeasti reagoimaan ja muokkaamaan liiketoimintaansa vastaamaan poikkeusolojen synnyttämää suojavarustekysyntää, ja keskittyi palvelemaan viranomaisia sekä terveydenhuollon ammattilaisia heidän taistelussaan pandemiaa vastaan.

  Poikkeusoloista huolimatta yhtiössä etsittiin kaukokatseisesti yhdessä asiakkaiden ja partnerien kanssa vastauksia uusista teknologioista asiakkaiden liiketoiminnan haasteisiin. Poikkeusolojen ohjaamana teemoiksi nousivat tänä vuonna ratkaisut, joilla luotiin tehokkuutta ja näkyvyyttä tuotantoympäristöihin, turvallisuutta työhön, työkaluja osaamisen siirtoon ja etäyhteistyöhön sekä konkreettisia välineitä turvallisen työ- ja asiointiympäristön luomiseen.  

  Liikkuva tietotyö

  Liikkuvassa tietotyön liiketoiminnassa vuosi 2020 elettiin asiakkaiden rinnalla pandemian eri vaiheissa. Teollisuuden asiakkaille toimitettiin apua osaamisen siirron ratkaisuilla, jotka mahdollistivat työn jatkumisen etätyökalujen avulla. Vuoden aikana puettavien älylasien kysyntä kasvoi poikkeusolojen tuomien matkustusrajoitusten myötä. Osaamisen siirtoon liittyen Kauko toimitti vuoden aikana myös useita AV-ratkaisuja fyysisten tapahtumien siirryttyä verkkoon.

  Logistiikka-asiakkaiden osalta 2020 oli merkittävien läpimurtojen vuosi, jossa uudet ratkaisut toivat tehokkuutta ja parempaa näkyvyyttä asiakkaiden toimintoihin. Vuoden aikana myös solmittiin edellisvuoden tapaan Hansel-puitesopimustoimittajana merkittäviä uusia asiakassopimuksia. Lisäksi yhteiskunnalle kriittisien asiakkaiden toimintakykyä pidettiin yllä usealla merkittävällä laitetoimituksella.

  Terveydenhuolto

  Terveydenhuollolle vuosi 2020 oli erityisen haastava koko asiakaskunnan siirtyessä taistelemaan koronapandemiaa vastaan. Kaukon terveydenhuoltoliiketoiminnan tiimi vastasi onnistuneesti tähän haasteeseen rakentaen luotettavan ja laadukkaan sillan Kiinan ja Suomen välille. Näin Suomen terveysviranomaisille saatiin toimitettua PPE-tuotteita tilanteessa, jossa tuotteiden globaali kysynnän ja tarjonnan tasapaino horjui pandemiakriisin myötä. Loppuvuodesta myös medical-IT-liiketoiminta alkoi toipua, ja uusien kauppojen toimitukset tapahtuvat vuoden 2021 alkupuolella.

  www.kauko.com


  Päivitetty: 29.07.2021