Ympäristövastuu

Aspo-konsernin ympäristöpolitiikka luo yhteiset pelisäännöt kaikelle liiketoiminnalle. Ympäristövastuu näkyy Aspossa valintoina ja konkreettisina tekoina ympäristön puolesta. Ympäristöpolitiikan keskeisenä periaatteena on toimintojen jatkuva parantaminen. Kriittiset ympäristöasiat pyritään aina hoitamaan yli lain ja määräysten edellyttämien minimirajojen.

Ympäristöjohtaminen on tärkeä osa Aspon yritysvastuuta, ja hyvä ympäristömaine on yhtiölle tärkeä kilpailutekijä. Ympäristöaiheisiin liittyy maineen kannalta sekä mahdollisuuksia että riskejä, jotka vaikuttavat liiketoimintojen toimintaedellytyksiin. Ympäristöaiheiden osalta kaikki liiketoiminnat raportoivat vuonna 2017 ensimmäistä kertaa energiankäyttönsä sekä CO2-päästönsä.

2018

Päivitetty: 13.03.2019