ASPON VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.5.2020

  Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin maanantaina 4.5.2020 Helsingissä. 

  Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 13.5.2020.

  Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiön palkitsemispolitiikan ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutoksen hallituksen ja nimitystoimikunnan esitysten mukaisesti.

  Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset on julkaistu pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen ja tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

  Tallenteen yhtiökokouksessa esitetystä toimitusjohtajan katsauksesta voi katsoa täältä.

   

  Yhtiökokouspöytäkirja 
  Liite 1_Yhtiökokouskutsu
  Liite 2_Ääniluettelo
  Liite 3_Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
  Liite 4_Tilinpäätös 2019 ja tilintarkastuskertomus
  Liite 5_Palkitsemispolitiikka
  Liite 6_ Nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta
  Liite 7_Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  Liite 8_Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
  Liite 9_Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

   

  YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

  Yhtiökokouskutsu
  Esityslista
  Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
  Toimitusjohtajan katsaus
  Aspon nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
  Palkitsemispolitiikka
  Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnaksi
  Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt
  CV Heikki Westerlund

  Tietosuojaseloste
  Valtakirjapohja

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Päivitetty: 08.05.2020