Vastuullisuuden kehittäminen ja raportointi

    Aspo on sitoutunut kartoittamaan kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusmenetelmien mukaisesti toimintansa vastuullisuuden tasoa sekä toimintaan liittyviä riskejä ja vastuita. Aspon hakemus liittyä YK:n Global Compact -aloitteeseen hyväksyttiin joulukuussa 2018 ja Aspo sitoutui omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään aloitteen kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvää perusarvoa. Aspo raportoi vuosittain edistymisestään sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisessa osana yritysvastuuraporttiaan.

    Loppuvuodesta 2020 Aspon hallitus linjasi konsernin uuden vastuullisuustavoitteen: Aspon liiketoimintojen tavoitteena on olla vastuullisuuden edelläkävijöitä omilla aloillaan. Tiedostamme, että työtä on vielä paljon tehtävänä ja kehitystä on tapahduttava jokaisessa liiketoiminnassamme. Hallituksen linjauksen mukaisesti kaikki Aspon liiketoiminnot ovat alkaneet määritellä uudelleen omia, toimialoilleen relevantteja vastuullisuustavoitteita ja -mittareita sekä kehittää raportointiprosessejaan. Vastuullisuustyön edistymistä tullaan seuraamaan vastaisuudessa niin liiketoimintojen omissa kuin myös Aspon vuosittaisissa vastuullisuusraporteissa. Liiketoimintokohtaiset vastuullisuustavoitteet tullaan julkaisemaan erikseen kuluvan vuoden aikana.

     


    Päivitetty: 04.03.2021