Vastuullisuuden kehittäminen ja raportointi

Aspo on sitoutunut kartoittamaan kansainvälisesti hyväksyttyjen tarkastusmenetelmien mukaisesti toimintansa vastuullisuuden tasoa sekä toimintaan liittyviä riskejä ja vastuita. Aspon hakemus liittyä YK:n Global Compact -aloitteeseen hyväksyttiin joulukuussa 2018 ja Aspo sitoutui omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan omassa vaikutuspiirissään aloitteen kymmentä ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvää perusarvoa. Aspo raportoi vuosittain edistymisestään sitoumuksen kymmenen periaatteen toteuttamisessa osana yritysvastuuraporttia.


Päivitetty: 09.03.2020