Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen

    Vuonna 2020 koronaviruspandemia aiheutti häiriöitä tavanomaisiin työskentelytapoihimme. ESL Shippingin toimihenkilöstö Ruotsissa ja Suomessa aloitti etätyön muiden Aspon työntekijöiden ohella maaliskuun puolivälissä. Vaikka toimistot avattiin myöhemmin osittain, suurin osa henkilöstöstä työskenteli vuoden lopussa yhä kotoa käsin. Pandemialla oli kuitenkin vielä merkittävämpi vaikutus ESL Shippingin merihenkilöstöön.

    Keväällä miehistönvaihto ulkomailla oli lähes mahdotonta pandemian aiheuttamien erilaisten rajoitusten vuoksi. Tämä johti tavallista pidempiin työjaksoihin aluksilla. Lisäksi monissa satamissa merihenkilöstön ei sallittu poistua alukselta, mikä rajoitti huomattavasti heidän virkistysmahdollisuuksiaan. Useissa satamissa nämä rajoitukset ovat edelleen voimassa.

    Tilanne oli vielä ongelmallisempi ESL Shippingin EU:n ulkopuolisille miehistön jäsenille. Kovan työn ja huolellisen suunnittelun jälkeen otettiin käyttöön uusia prosesseja, joissa EU:n ulkopuoliset miehistön jäsenet lensivät ensin Suomeen testausta ja karanteenia varten. Majoitus järjestettiin ESL Shippingin Rautaruukki-aluksella, joka oli seisotettuna Helsingissä. Tiiviissä yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa vähäiset positiiviset tartuntatapaukset seulottiin ja eristettiin onnistuneesti ennen kuin henkilö astui alukselle. Näiden toimenpiteiden ansiosta miehistönvaihdot ovat onnistuneet toukokuusta alkaen. Jokainen merimies testataan yhä miehistönvaihtojen yhteydessä, jotta kaikkien työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus pystytään takaamaan.


    Päivitetty: 04.03.2021