Sosiaalinen vastuu

Aspon toimintaa vastuullisena työnantajana ohjaavat konsernin eettiset ohjeet ja henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen periaatteet. Aspo kunnioittaa työntekijöiden yhdistymisvapautta ja noudattaa kunkin toimintamaan paikallista työlainsäädäntöä. Kehittyvillä markkinoilla Aspo haluaa olla edelläkävijä ja edistää vastuullisia toimintatapoja.

Henkilöstön sitoutuminen ja työhyvinvointi on tunnistettu koko konsernin tasolla yhdeksi tärkeimmistä vastuullisuustyön osa-alueista. Tähän Aspo pyrkii vaikuttamaan muun muassa edistämällä työntekijöiden ammatillista kehittymistä kaikilla organisaatiotasoilla, luomalla kannustavaa työilmapiiriä ja huolehtimalla työhyvinvoinnista. Työntekijöiden tyytyväisyyttä omiin tehtäviinsä, johtamisen laatuun ja Aspoon työnantajana mitataan vuosittaisella ilmapiirikartoituksella. Vuonna 2019 työtyytyväisyys säilyi kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, ja työntekijöiden tyytyväisyys omaan työnkuvaansa kasvoi lukemaan 4,27 asteikolla 1–5 (4,22). Työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta kertovat myös pitkät työurat: noin 30 % henkilöstöstä on ollut Aspo-konsernin palveluksessa yli 10 vuotta ja keskimääräinen työura vuonna 2019 Aspo-konsernissa oli 7,3 vuotta (7,0).

 

Sosiaalinen vastuu

Päivitetty: 09.03.2020