Korruption ja lahjonnan torjunta

Aspon eettiset ohjeet kieltävät jyrkästi kaiken korruption tai lahjonnan tunnusmerkit täyttävän toiminnan. Kaikkia työntekijöitä koskeva vuosittainen Code of Conduct -koulutus sisältää korruption torjumiseen liittyviä kysymyksiä ja opastaa tunnistamaan epäilyttävät tilanteet ja epäeettisinä pidettävät toimintatavat. Vuonna 2018 paljastui kaksi petosepäi­lyä. Ensimmäinen epäily ehdittiin käsitellä vuoden aikana. Tutkinta osoitti väärinkäy­töksen tapahtuneen ja johti yhden henki­lön irtisanomiseen ESL Shippingissä. Toisen epäilyn perusteellinen tutkinta on vielä kes­ken. Aspolla on myös käytössä ilmiantokanava, jonka kautta henkilöstö voi raportoida mahdollisista väärinkäytöksistä. Aspon ilmiantokanavan kautta ei ilmen­nyt vuonna 2018 tai vertailuvuonna korrup­tioon tai lahjontaan liittyviä vahvistettuja rikkomuksia.

Aspo tiedostaa toimivansa esimerkiksi Venäjän, Ukrainan ja Iranin kaltaisissa maissa, joissa korruptio on Transparency Internationalin mukaan yleistä. Väärinkäytösten estämiseksi Aspon liiketoiminnoissa ei esimerkiksi käsitellä lainkaan käteistä rahaa. Riskien kartoittamiseen liittyen Aspo toteuttaa liiketoiminnoissaan sisäisen valvonnan ja lakiasioiden tarkistuksia. Koulutusten myötä pyrkimyksenä on myös lisätä henkilökunnan motivaatiota ilmiantokanavan hyödyntämiseen.

Kaikissa Aspon liiketoiminnoissa on laadittu vuonna 2017 Supplier Code of Conduct -dokumentti asianmukaisten toimintatapojen varmistamiseksi.


Päivitetty: 13.03.2019