Korruption ja lahjonnan torjunta

Kansainvälisenä yhtiönä Aspo toimii myös maissa, joissa korruptio on yleistä. Tällaisia alueita ovat Transparency Internationalin mukaan esimerkiksi Venäjä ja Ukraina. Väärinkäytösten estämiseksi Aspon sisäinen tarkastus ja lakiosasto tekevät liiketoiminnoissa tarkastuksia vuosisuunnitelman mukaisesti.

Aspon eettiset ohjeet kieltävät jyrkästi kaiken korruption tai lahjonnan. Code of Conduct -koulutus sisältää myös korruption torjumiseen liittyviä kysymyksiä ja opastaa tunnistamaan epäilyttävät tilanteet sekä epäeettisinä pidettävät toimintatavat. Telkolla on myös käytössä lahjontaa koskevat tarkemmat ohjeistukset ja lisäksi se noudattaa Euroopan kemikaalijärjestö FECC:n eettisiä ohjeita.

Tärkein työkalu korruption ja lahjonnan vastaisessa toiminnassa on vastuullinen toimitusketjun hallinta. Asianmukaisten toimintatapojen varmistamiseksi Aspolla on käytössä kaikissa liiketoiminnoissaan eettiset ohjeet tavaran- ja palveluntoimittajille, joiden noudattamista valvotaan esimerkiksi Telkon tapauksessa erillisillä vastuullisuusauditoinneilla.


Päivitetty: 09.03.2020