Korruption ja lahjonnan torjunta

Aspon eettiset ohjeet kieltävät jyrkästi kaiken korruption tai lahjonnan tunnusmerkit täyttävän toiminnan. Kaikkia työntekijöitä koskeva vuosittainen Code of Conduct -koulutus sisältää korruption torjumiseen liittyviä kysymyksiä ja opastaa tunnistamaan epäilyttävät tilanteet ja epäeettisinä pidettävät toimintatavat. Vuoden 2017 aikana paljastui Telkon ulkomaisissa yksiköissä kaksi erillistä omaan henkilöstöön liittyvää väärinkäytösepäilyä, jotka tutkittiin perusteellisesti, mutta ne eivät johtaneet oikeustoimiin. Henkilöt eivät ole enää yhtiön palveluksessa. Aspolla on myös käytössä ilmiantokanava, jonka kautta henkilöstö voi raportoida mahdollisista väärinkäytöksistä. Vuonna 2017 korruptioon tai lahjontaan liittyviä vahvistettuja rikkomuksia ei ilmennyt.

Aspo tiedostaa toimivansa esimerkiksi Venäjän, Ukrainan ja Iranin kaltaisissa maissa, joissa korruptio on Transparency Internationalin mukaan yleistä. Väärinkäytösten estämiseksi Aspon liiketoiminnoissa ei esimerkiksi käsitellä lainkaan käteistä rahaa. Riskien kartoittamiseen liittyen Aspo toteuttaa liiketoiminnoissaan sisäisen valvonnan ja lakiasioiden tarkistuksia. Koulutusten myötä pyrkimyksenä on myös lisätä henkilökunnan motivaatiota ilmiantokanavan hyödyntämiseen.

Kaikissa Aspon liiketoiminnoissa on laadittu vuonna 2017 Supplier Code of Conduct -dokumentti asianmukaisten toimintatapojen varmistamiseksi.


Päivitetty: 20.03.2018