Korruption ja lahjonnan torjunta

    Kansainvälisenä yhtiönä Aspo toimii myös maissa, joissa korruptio on yleistä. Tällaisia alueita ovat Transparency Internationalin mukaan esimerkiksi Venäjä ja Ukraina. Tärkein työkalu korruption ja lahjonnan vastaisessa toiminnassa on vastuullinen toimitusketjun hallinta. Asianmukaisten toimintatapojen varmistamiseksi Aspolla on käytössä kaikissa liiketoiminnoissaan eettiset ohjeet tavaran- ja palveluntoimittajille, joiden noudattamista valvotaan esimerkiksi Telkon tapauksessa erillisillä vastuullisuusauditoinneilla. Aspon sisäinen tarkastus ja lakiosasto tekevät liiketoiminnoissa tarkastuksia vuosisuunnitelman mukaisesti.

     

    Aspon eettiset ohjeet kieltävät jyrkästi kaiken korruption tai lahjonnan. Code of Conduct -koulutus sisältää myös korruption torjumiseen liittyviä kysymyksiä ja opastaa tunnistamaan epäilyttävät tilanteet sekä epäeettisinä pidettävät toimintatavat. Vuonna 2020 Code of Conduct -koulutuksen suoritti 94 % koko konsernin työntekijöistä. Liiketoiminnat seuraavat myös toimialakohtaista säännöstöä ja esimerkiksi Telkolla on käytössä lahjontaa koskevat tarkemmat ohjeistukset, joiden lisäksi se noudattaa Euroopan kemikaalijärjestö FECC:n eettisiä ohjeita. Lisäksi esimerkiksi ESL Shipping ja Telko tekevät toimittajien riskiarviointeja. Leipurin tavoitteena puolestaan on uuden laatujärjestelmän kautta terävöittää entisestään korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä toimittajakriteerejään.

    Vuonna 2020 jatkettiin Aspon compliance-toiminnon kehittämistä. Edellisvuoden aikana valmistuneiden liiketoimintakohtaisten compliance-käsikirjojen tueksi järjestettiin koulutusta avainhenkilöille. Kaikille konsernin työntekijöille pakollinen compliance-verkkokoulutus taas erittelee tarkemmin liiketoimintakohtaisia avainasioita ja -teemoja.


    Päivitetty: 04.03.2021