Kauko – Liikkuvan tietotyön asiantuntija

  Kauko on erikoistunut vaativiin kenttäolosuhteisiin ja yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin räätälöityihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin.  Kauko on laajalle asiakaskunnalleen innovatiivinen tuotekehittäjä, joka tuntee syvällisesti kunkin toimialan erityisvaatimukset.

  Kauko panostaa toiminnassaan myös terveysteknologiaan, jossa sen erityisosaamista ovat erilaiset terveydenhuoltosektorille tarkoitetut, asiakkaan kanssa yhteistyössä räätälöidyt liikkuvat ratkaisut.

  Terveydenhuollon palvelujen lisäksi liikkuvan tietotyön ratkaisuja käytetään laajalti logistiikassa ja teollisuudessa. Kaukon toimittamat, kenttätyön koviin vaatimuksiin vastaavat välineet avaavat mahdollisuuksia työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Kaupan ja logistiikan toimialan tarpeisiin toimitettavat työkalut vastaavat puolestaan kaupan alan murrokseen, kustannustehokkuuden vaatimuksiin ja lisääntyvään tiedon hallinnan tarpeeseen.

  Aspo on muuttanut 1.1.2019 segmenttiraportointiaan siten, että Kauko raportoidaan osana Telko-segmenttiä.

  www.kauko.com


  Päivitetty: 17.05.2021