Kauko – Liikkuvan tietotyön asiantuntija

Kauko on erikoistunut vaativiin kenttäolosuhteisiin ja yhteiskunnan kannalta kriittisiin toimintoihin räätälöityihin laite- ja ohjelmistoratkaisuihin. Yritys on myös energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen johtava toimittaja. Kauko on laajalle asiakaskunnalleen innovatiivinen tuotekehittäjä, joka tuntee syvällisesti kunkin toimialan erityisvaatimukset.

Kauko panostaa toiminnassaan etenkin terveysteknologiaan, jossa sen erityisosaamista ovat erilaiset terveydenhuoltosektorille tarkoitetut, asiakkaan kanssa yhteistyössä räätälöidyt liikkuvat ratkaisut.

Terveydenhuollon palvelujen lisäksi liikkuvan tietotyön ratkaisuja käytetään laajalti logistiikassa ja teollisuudessa. Kaukon toimittamat, kenttätyön koviin vaatimuksiin vastaavat välineet avaavat mahdollisuuksia työn tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Kaupan ja logistiikan toimialan tarpeisiin toimitettavat työkalut vastaavat puolestaan kaupan alan murrokseen, kustannustehokkuuden vaatimuksiin ja lisääntyvään tiedon hallinnan tarpeeseen.

Kauko toimittaa lisäksi energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja, kuten erilaisia lämpöpumppuja ja aurinkosähköratkaisuja sekä energiavaraajia. Yritys toimii Suomessa, Saksassa ja Kiinassa.

www.kauko.com


Päivitetty: 14.02.2019

Kaukon osuus Aspon liikevaihdosta 2018