Ihmisoikeudet

Aspo kohtelee oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti työntekijöitään kaikissa toimintamaissaan. Kaikissa työsuhteissa noudatetaan soveltuvia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat muun muassa työaikoja, korvauksia, mahdollisuuksia, ihmisoikeuksia sekä työolosuhteita. Käytössä on ilmiantokanava mahdollisten ihmisoikeusrikkomusten ilmoittamiseksi. Ilmiantokanavan ilmoitukset tulevat konsernin lakiasiainjohtajalle ja käsitellään Aspon hallituksessa. Vuonna 2018 ilmiantokanavan kautta ei tullut tietoon vahvistettuja rikkomuksia. Vuonna 2017 henkilöstöhallinnon tietoon tuli yksi syrjintätapaus, jossa ESL Shippingin aluksella ilmoitustaululle kiinnitettiin yhteen ihmisryhmään kohdentuva valokuva. Valokuva määrättiin poistettavaksi ja asia käsiteltiin aluksen henkilökunnan kesken.

Vuosittaisessa ilmapiirikartoituksessa henkilöstöltä kysytään, ovatko he tietoisia ilmiantokanavasta, jossa havaintojen raportointiin tarjotaan mahdollisuus. Vuoden 2018 kartoituksessa 92 % (76) henkilöstöstä ilmoitti olevansa tietoinen konsernin sisäisestä ilmiantomenettelystä mahdollisissa väärinkäytöstilanteissa. Tavoitteena on, että koko henkilöstö on tietoinen ilmiantokanavasta ja motivoitunut käyttämään sitä, mikäli havaitsee eettisten ohjeiden vastaista toimintaa tai muita epäkohtia.

Aspon eettiset ohjeet kieltävät ehdottomasti työntekijöiden syrjinnän rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden, iän tai jonkin muun asian perusteella. Aspo-konserni ei käytä lapsityövoimaa. Aspo tiedostaa toimitusketjun tasolla ihmiskaupan riskin vakavuuden, ja raaka-ainekaupan osalta esimerkiksi ns. konfliktimineraaleihin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset. Suunnitelmissa vuodelle 2018 olleet toimitusketjussa tehtävät on site -auditoinnit toteutuvat vasta vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kaikissa Aspon liiketoiminnoissa on laadittu vuonna 2017 Supplier Code of Conduct -dokumentti asianmukaisten toimintatapojen varmistamiseksi.


Päivitetty: 13.03.2019