Toimitusjohtaja

    Aspo Oyj:n toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää konsernin liiketoimintaa ja vastaa operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Hän esittelee ja raportoi hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien määräysten mukaisesti ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja toimii myös tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana sekä operatiivisena esimiehenä Aspon hallinnolle ja alakonsernien toimitusjohtajille. Hän vastaa lisäksi sisäisestä tarkastuksesta sekä konsernin riskienhallinnasta, joita koordinoi talousjohtaja. 

    Aspon toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2009 lähtien eMBA Aki Ojanen (s. 1961). Toimitusjohtajan keskeinen työkokemus ja keskeiset luottamustehtävät löytyvät Konsernin johtoryhmästä.

    Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Yksityiskohtaista tietoa toimitusjohtajan palkitsemisesta ja eläke-etuuksista on saatavissa Palkka- ja palkkioselvityksestä.

     


    Päivitetty: 07.04.2017