HALLINNOINTI

    Tytäryhtiöiden hallituksilla on keskeinen rooli Aspon kilpailu­kyvyn turvaa­jana