Viiden tähden teknologiaa

  ESL Shippingin nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevat irtolastialukset ms Viikki ja ms Haaga saivat huhtikuussa 2019 Clean Shipping Indexin (CSI) parhaan mahdollisen viiden tähden ympäristöluokituksen. CSI on itsenäinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tutkimusmetodologiaa arvioi asiantuntijoista ja tutkijoista koostuva tekninen komitea.

  ”CSI:n riippumaton arviointi todistaa, että uusilla ja innovatiivisilla LNG-aluksillamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme markkinoiden ympäristöystävällisimmän ja vastuullisimman kuljetusvaihtoehdon”, kiteyttää ESL Shippingin toimitusjohtaja Mikki Koskinen. CSI:n toteuttama ympäristövaikutusten arviointi on erittäin kattava ja siinä otetaan huomioon aluksen päästöt sekä ilmaan että mereen. Arvioinnissa huomioidaan suorat pakokaasupäästöt, käytetyt kemikaalit sekä vesi- ja jätehuollon toteutus aluksella.

  Alusten ympäristöjalanjälkeä pienentävät monet innovatiiviset ratkaisut, joilla sekä päästöjä että energiankulutusta on pyritty minimoimaan. Nesteytetyn maakaasun käyttö ja tehokas koneisto vähentävät merkittävästi päästöjä ilmakehään. Edistyksellinen painolastivedenkäsittelyjärjestelmä ja ruumanpesuvesien talteenottojärjestelmä taas minimoivat päästöt mereen.

  Viikki ja Haaga ovat maailman ympäristöystävällisimpiä irtolastilaivoja, ja ne täyttävät jo nyt vuoden 2025 ympäristövaatimukset. Vuonna 2018 vastaanotetut alukset tuottavat yli 50 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja 98 prosenttia vähemmän pienhiukkaspäästöjä kuin edellisen sukupolven vastaavankokoiset alukset.

   

   

  viiden_tahden_ymparistoteknologiaa

   


  Päivitetty: 09.03.2020