Vastuullisuusauditoinnit aloitettu

  Vastuullisuusauditointien pilottiprojektia ryhdyttiin Telkossa suunnittelemaan vuonna 2018, ja ensimmäiset on site -auditoinnit toteutettiin Venäjällä sekä Kiinassa alkuvuodesta 2019. Lähtökohtana arviointityössä oli yhdessä ulkopuolisen konsulttiyhtiön kanssa rakennettu viitekehys, joka perustuu Telkon eettiseen ohjeistukseen tavarantoimittajille.

  Auditointikäynneillä Telkon edustajat ja ulkopuoliset konsultit haastattelivat tavarantoimittajan edustajia vastuullisuusteemoista sekä kävivät läpi Telkon asettamia vaatimuksia esimerkiksi ihmisoikeuksiin, ympäristövastuuseen ja turvallisuusohjeistuksiin liittyen. Lisäksi kohteessa tarkastettiin toimitilat ja tuotantolaitokset.

  Telkolla on useita satoja tavarantoimittajia eri puolilla maailmaa. Paikan päällä suoritettavien vastuullisuusauditointien lisäksi vuoden aikana rakennettiin toimittajakunnan vastuullisuutta laajemmin kartoittavaa itsearviokyselyprosessia. Tämän avulla saadaan yhtiölle tärkeää informaatiota toimittajaverkostosta ja se mahdollistaa resurssien paremman kohdentamisen sekä auditointiprosessin hienosäädön. Samaa kyselyä hyödynnetään myös potentiaalisten tavarantoimittajien vastuullisuutta arvioitaessa. Toteutettava arviointi toimii myös yhtenä valintakriteerinä, ja pyrkimyksenä on varmistaa kestävä liiketoiminta läpi koko Telkon arvoketjun.

  ”Auditointien ja itsearvioinnin avulla saamme vieläkin tarkemman näkemyksen nykytilanteesta ja siitä, mitä toimittajilta voidaan milläkin alueella realistisesti vaatia. On selvää, että tietyillä markkinoilla meillä on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuusasioissa, ja tähän myös aktiivisesti  pyrimme”, kiteyttää Telkon HSEQ Manager Piia Appelqvist.

   

   


  vastuullisuusauditoinneilla_tietoa_toimitusketjusta-1

   


  Päivitetty: 09.03.2020