Ruokahävikki rasittaa taloutta ja ympäristöä_2-1-3

  Ruokahävikki rasittaa taloutta ja ympäristöä

  Leipurin tavoitteena on pienentää ympäristöjalanjälkeään ruokahävikin ja jätteiden minimoimisen kautta. Ruokahävikki eli turhaan tuotettu ruoka on ongelma ympäristölle, sillä se synnyttää turhia kasvihuonepäästöjä. Ravitsemusalan palvelut tuottavat noin 20 prosenttia suomalaisesta ruokahävikistä. Pois heitetty ruoka on rasite myös yrityksen taloudelle.

  Leipurin seuraa tarkkaan koko toimitusketjun aikana aiheutunutta ruokahävikkiä ja pyrkii analysoimaan hävikin syitä.

  Hieman yli puolet Leipurin ruokahävikistä syntyy omassa varastossa vanhentuneiden tuote-erien hävittämisestä. Tavallisin syy tuote-erän vanhenemiseen on väärin arvioitu kysyntä, varsinkin uusien tuotteiden, sesonkituotteiden ja päiväykseltään lyhyiden tuotteiden osalta. Riskiä lisää osalla tuotteista niiden toimittajien suuri minimivalmistuserä suhteessa menekkiin.

  Hieman yli neljännes hävikistä aiheutuu varaston ja kuljetusten aikaisten käsittelyvirheiden aiheuttamien pakkausten rikkoontumisista.

  Kolmas toistuva syy hävikkiin liittyy väärän tuotteen tai tuote-erän toimitukseen, oli sitten syynä asiakkaan ajatusvirhe, virhe tilauksen tallennuksessa tai rivin keräilyssä varastosta.

  Hävikin pienentäminen on yksi Leipurin avaintavoitteista ja sen toteutumista seurataan kuukausittain. Vuonna 2018 hävikkiä saatiin pienettyä noin 10 % parantamalla varaston kiertonopeutta seitsemällä päivällä, täsmentämällä käsittelyohjeita ja parantamalla seurantaa.

  Vuonna 2019 oston, myynnin ja logistiikan tavoitteena on vähentää hävikkiä vähintään 25 %:lla sekä parantaa jätteen hyötykäyttöä lisäämällä rehuksi käytettävän ja kierrätettävän jätteen osuutta.


  Päivitetty: 10.03.2020