Compliance-ohjelma käyttöön

  Compliance-termi suomennetaan useimmiten vaatimustenmukaisuudeksi tai lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi. Aspossa compliance tarkoittaa sen varmistamista, että noudatamme vaatimuksia, jotka johtuvat laeista ja säännöksistä, compliance-käsikirjastamme, sisäisistä ohjeistuksistamme, Aspon eettisistä periaatteista ja yhtiönä allekirjoittamastamme YK:n Global Compact -sitoumuksesta.

  Compliance-ohjelman kehittäminen alkoi Aspo-konsernissa toden teolla vuonna 2019. Tavoitteena oli kehittää liiketoimintojen prosesseja, sisäisiä ohjeistuksia ja dokumentaatiota sekä raportointia. Perimmäinen tavoite oli nostaa kaiken tekemisen tasoa compliance-asioissa.

  ”Compliance-ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että toimimme aina lakien, yhtiön periaatteiden ja toimintamallien sekä konsernin arvojen mukaisesti. Näin vähennämme liiketoiminnan riskejä, suojelemme Aspon mainetta ja vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin. Kaiken ytimessä on vastuullisen ja eettisen toimintamallin edistäminen ”, kertoo Aspo-konsernin lakiasiainjohtaja ja compliance officer Toni Santalahti.

  Ohjelman jalkauttaminen eteni hyvin vuoden aikana. Ensimmäisenä oli vuorossa tytäryhtiöiden compliance officerien ja muiden avainhenkilöiden nimeäminen. Tämän jälkeen jokainen liiketoiminta vastasi ohjelman viemisestä kaikkiin toimipisteisiinsä. Koko henkilöstölle pakollisen verkkokoulutuksen tarkoituksena on kertoa compliance-asioiden tärkeydestä jokapäiväisessä työssä ja esimerkkien kautta opastaa oikeisiin toimintatapoihin erilaisissa tilanteissa. Tärkeää on myös informoida henkilöstölle tavoista ja kanavista ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä.

  ”Compliance-käsikirjat ja eettiset ohjeemme antavat meille suuntaviivat, joiden avulla osaamme toimia eettisesti ja vastuullisesti”, kiteyttää Santalahti.

   

   

   

  suuntaviivoja_vastuulliseen_liiketoimintaan-1

   


  Päivitetty: 09.03.2020