Motivoitunut henkilöstö on Aspon tärkein voimavara

  Motivoitunut henkilöstö on Aspon tärkein voimavara

  Aspo-konsernin tärkein resurssi on sen työntekijät. Henkilöstötoiminnan periaatteena on, että kaikilla työntekijöillä on oltava mahdollisuus työskennellä innostavassa ja motivoivassa ilmapiirissä.

  Kaikki työntekijät läpi koko konsernin ovat omalta osaltaan vastuussa hyvinvoinnin edistämisessä kannustamalla ja tukemalla kollegoitaan. Kaikilla työntekijöillä on myös oikeus hyvään johtamiseen ja asianmukaiseen kohteluun esimiesten, alaisten ja työtovereiden taholta. On selvää, että syrjintä tai kiusaaminen rodun, ihonvärin, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai jonkin muun asian perusteella on ehdottomasti kielletty.

  Työympäristön kehittämiseksi on asetettu yhteisiä tavoitteita ja ohjelmia. Yksi tärkeimmistä työntekijöiden hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä on työturvallisuus: terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita ei missään tapauksessa saa laiminlyödä kustannussäästöjen tai voiton tavoittelun nimissä, etenkään aluksilla tai kemikaaleja, muita raaka-aineita tai elintarvikkeita sisältävissä varastoissa. Työturvallisuutta kehittävät toimenpiteet lähtevät ”arki-sista” koulutuksista kuten liukkaan kelin ajoharjoittelusta syksyllä 2018, mutta suunnitteilla on myös esimerkiksi matkustusturvallisuuteen liittyvä koulutus vuodelle 2019. Tämä tulee antamaan paljon matkustaville tietoa muun muassa terveydestä, rikosuhista ja terrorismista.

  Henkilöstöä myös kannustetaan antamaan palautetta yhtiön periaatteiden toimivuudesta kehityskeskusteluissa ja työtyytyväisyyskyselyissä. Tavoitteeksi on asetettu, että kyselyssä ei olisi yhtään tason 1–2 vastausta (skaala on 1–5).

  Henkilöstön tyytyväisyys omaan työhön, liiketoiminta-alueeseen ja Aspo-konserniin on parantunut jatkuvasti. Henkilöstön tyytyväisyys Aspo-konserniin kasvoi vuonna 2018 ja oli 4,24 (4,17) asteikolla 1–5. Sitoutuneisuudesta kertovat myös pitkät työurat – lähes 30 prosenttia henkilöstöstä on ollut palveluksessa yli 10 vuotta ja kymmenillä työntekijöillä on yli 30 vuoden ura Aspossa.


  Päivitetty: 10.03.2020