monialayhtion-edut

Monialayhtiön edut

Aspon ydinosaamista on kasvattaa ja kansainvälistää keskisuuria yrityksiä. Aspon monialaisuus mahdollistaa tasaisemman tuloskehityksen ja hajautetut riskit. Monialayhtiö mahdollistaa myös merkittävän tuottopotentiaalin.
 

  1. Tarjoaa laajan strategisen näkemyksen toimintaympäristöstä.

  2. Mahdollistaa suuretkin investoinnit, joihin yksittäisillä liiketoiminnoilla ei välttämättä olisi edellytyksiä.

  3. Luo tytäryhtiöiden toisistaan eroavien syklien ansiosta suhdannevaihteluita tasaavan rakenteen.

  4. Muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden, jossa kassavirrat on hajautettu sekä liiketoiminnoittain että maantieteellisesti.

  5. Tekee pitkäjänteistä kehitystyötä yli sukupolvien.

  6. Mahdollistaa rakennejärjestelyt. Liiketoimintoja voidaan kehittää dynaamisesti toisistaan riippumatta.

Päivitetty: 30.07.2021