Pitkäjänteistä kehitystyötä

    Aspo on vaativiin B-to-B-asiakkaisiin keskittynyt monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa ja valituilla kasvumarkkinoilla. Aspon kokonaan omistamat tytäryhtiöt ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko toimivat omilla, vahvoilla yritysbrändeillään ja luovat arvoa asiakkailleen. Kauppaa ja logistiikkaa edustavien liiketoimintojen tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Niiden muodostama kokonaisuus tuottaa Aspon arvon.

    Aspolla on vankkaa kokemusta liiketoimintojen aktiivisesta kehittämisestä. Yhtiön ydinosaamista on kasvattaa ja kansainvälistää keskisuuria yrityksiä. Monialayhtiönä Aspo voi tehdä isojakin investointeja, joihin yksittäisellä liiketoiminnalla ei välttämättä olisi edellytyksiä. Aspo päättää kunkin edustamansa toimialan roolista osana kokonaisuutta, ja sillä on tarvittaessa myös valmius rakennemuutoksiin: liiketoimintojen ostoon, myyntiin ja listauksiin.

    Aspon vahva tuloskunto on rakennettu pitkän ajan kuluessa oikeiden strategisten ratkaisujen, onnistuneiden investointien ja hyvän johtamisen perustalle. Tulevaisuuden kasvutavoitteita tukee osaltaan konsernin johtamisjärjestelmä, jossa liiketoimintojen hallituksilla on keskeinen rooli. Uudet strategiset linjaukset on valmisteltu liiketoimintojen hallituksissa, kunkin alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Kaikkien liiketoimintojen hallitusten puheenjohtajana toimii puolestaan Aspon toimitusjohtaja, mikä palvelee parhaiten konsernin kokonaisuuden kehittämistä.

    Omistaja-arvon luominen on Aspon toiminnan perusta. Yhtiö kehittää sekä omistamiaan liiketoimintoja että koko konsernirakennetta siten, että se tuottaa parhaan tuloksen osakkeenomistajille.


    Päivitetty: 25.05.2018