Tilaa päivityksiä

   Viimeisimmät julkaisut

   Pörssitiedotteet

   ASPO-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017

   Julkaistu 15.08.2017

   Aspo: liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani
   (Suluissa esitetty vuoden 2016 vastaavan ajanjakson luvut.)

   Tammi-kesäkuu 2017

   - Aspon liikevaihto oli 242,8 Me (214,7).
   - Liikevoitto oli 9,5 Me (8,1).
   - ESL Shippingin liikevoitto oli 6,1 Me (5,1), Leipurin 1,0 Me (0,9), Telkon 4,7 Me (5,3) ja Kaukon -0,4 Me (-0,6). Muun toiminnan liikevoitto oli -1,9 Me (-2,6).
   - Katsauskauden voitto oli 8,0 Me (5,7). 
   - Osakekohtainen tulos kasvoi 31 % eli 0,21 euroon/osake (0,16).

   - Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminnan rahavirta oli 3,5 Me (-11,0).

   Huhti-kesäkuu 2017

   - Aspon liikevaihto kasvoi ja oli 123,8 Me (116,2).
   - Liikevoitto parani ja oli 5,1 Me (4,8).
   - Vuosineljänneksen voitto oli 4,1 Me (3,4). 
   - ESL Shippingin liikevoitto kasvoi ja oli 3,1 Me (2,9). Telkon liikevoitto laski ja oli 2,4 Me (3,0). Leipurin liikevoitto parani ja oli 0,6 Me (0,4). Kaukon liikevoitto parani ollen 0,1 Me (-0,3).
   - Osakekohtainen tulos oli 0,08 e/osake (0,09).

   - Yhtiökokouksen päättämästä 0,42 euron osingosta maksettiin ensimmäinen erä, 0,21 euroa/osake. Toinen erä maksetaan marraskuussa.

   - Ensimmäinen kahdesta maailman ympäristöystävällisimmästä kuivarahtialuksesta sai kasteessa nimen ms Viikki. Alus aloittaa liikenteen Itämerellä vuoden 2018 alkupuoliskolla.

   - Liikevaihdon euromääräinen kasvu itämarkkinoilla on jatkunut Telkon kasvun ollessa 6 % ja Leipurin leipomoraaka-aineiden kasvun ollessa 17 %. 

   - Leipurin toiminta täytti 100 vuotta kesäkuussa. Leipurin paransi kannattavuuttaan toisella neljänneksellä.

   Aspo tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2017

   Uusi ohjeistus: Aspon liikevoitto on 23-26 miljoonaa euroa vuonna 2017 (20,4).
   Vanha ohjeistus: Aspon liikevoitto on 22-27 miljoonaa euroa vuonna 2017 (20,4).


   AVAINLUVUT

     4-6/
   2017
     4-6/
   2016
     Muutos
   %
   1-6/
   2017
     1-6/
   2016
     Muutos
   %
     1-12/
   2016
                            
   Liikevaihto, Me 123,8   116,2   6,5 242,8   214,7   13,1 457,4  
   Liikevoitto, Me 5,1   4,8   6,3 9,5   8,1   17,3 20,4  
   Liikevoitto-% 4,1   4,1     3,9   3,8     4,5  
   Voitto ennen veroja, Me 4,4   3,9   12,8 8,6   6,5   32,3 17,4  
   Katsauskauden voitto, Me 4,1   3,4   20,6 8,0   5,7   40,4 15,9  
                            
   Tulos/osake, euroa 0,08   0,09   -11,1 0,21   0,16   31,3 0,49  
   Liiketoiminnan rahavirta, Me 6,7   -4,0   267,5 3,5   -11,0   131,8 16,2  
                            
   Oma pääoma/osake, euroa           3,41   3,44     3,75  
   Oman pääoman tuotto, % (ROE)           14,6   11,0     14,6  
   Omavaraisuusaste,%           32,9   33,4     37,4  
   Nettovelkaantumisaste, %           113,7   115,0     89,8  
                            
   ESL Shipping, liikevoitto, Me 3,1   2,9   6,9 6,1   5,1   19,6 12,6  
   Leipurin, liikevoitto, Me 0,6   0,4   50,0 1,0   0,9   11,1 2,0  
   Telko, liikevoitto, Me 2,4   3,0   -20,0 4,7   5,3   -11,3 10,1  
   Kauko, liikevoitto, Me 0,1   -0,3   133,3 -0,4   -0,6   33,3 -0,1     Vuoden 2017 yleisnäkymät

   Markkinoiden yleinen epävarmuus on vähentynyt. Teollisuustuotannon odotetaan kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla 2017 aikana. Raaka-ainehintojen odotetaan säilyvän matalalla tasolla. Venäjällä kansantalous ja teollisuustuotanto ovat kääntyneet kasvuun. Poliittiset riskit ovat kuitenkin kohonneet, mikä voi vaikuttaa toimintaympäristöön nopeasti tai heikentää vapaakauppaa pitemmällä aikavälillä.

   ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN:


   "Olen tyytyväinen toisella neljänneksellä Aspon liikevaihdon kasvuun ja parantuneeseen liikevoittoon. 

   Monialayhtiö Aspon tulos muodostuu liiketoiminnoista, jotka palvelevat teollisuusasiakkaita. Syksyllä 2016 alkanut talouden positiivinen suhdannekäänne on jatkunut, mistä ovat toistaiseksi hyötyneet erityisesti esisykliset varustamotoiminta ESL Shipping sekä Telkon länsimarkkinat.  

   Itämarkkinoiden käänne ja Venäjän talouden kääntyminen kasvuun 2017 ovat aluksi heijastuneet vertailukauteen nähden vahvistuneeseen Venäjän ruplan kurssiin. Käänne on erityisen positiivinen Telkolle ja Leipurille pitkän ajan odotuksissa. Volyymiemme vahva kasvu itämarkkinoilla on hyvä merkki tulevaisuuden tulospotentiaalista.

   ESL Shippingin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani vertailukaudesta. Supramax-alusten kuljetuskapasiteetin käyttö on varmistettu myös loppuvuodelle mm. uusilla Kanadan arktisen alueen sopimuksilla. Itämerellä kuljetusmäärät ovat edelleen kasvussa ja varustamo on solminut uusiutuvan bioenergian kuljetussopimuksia.

   Leipurin paransi kannattavuuttaan. Aiemmin kertomamme leipomokoneliiketoiminnan tuloskäänne näkyi jo toisen neljänneksen luvuissamme mutta normalisoitunut kannattavuus näkyy täysimääräisesti vasta toisen vuosipuoliskon aikana. Odotamme Leipurin kannattavuuden parantuvan edelleen toisen vuosipuoliskon aikana kohti tavoitetasoa.

   Kaukon liikevoitto kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä ja tulos tuli kokonaisuudessaan Suomesta. Liikkuvan tietotyön uudet sopimukset sovellusliiketoiminnassa kertovat aikaisempien panostusten onnistumisesta ja kehityksestä strategian mukaiseen suuntaan.

   Telkon liikevaihto kasvoi edelleen erityisesti itämarkkinoilla hintojen laskusta huolimatta. Suhteellinen kannattavuus idässä laski mm. valuuttakurssien muutoksen seurauksena. Käynnistetyt kannattavuuden parantamistoimenpiteet, kuten logistisen verkon tehostaminen ja kulutehokkuuden parantaminen, erityisesti Venäjällä näkyivät jo katsauskauden loppupuolella ja niiden vaikutus on täysimääräinen neljännellä neljänneksellä.

   Konsernin liiketoiminnoille kuulumattomat kulut ovat laskeneet tavoitteiden mukaiselle tasolle.

   Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana osakekohtainen tulos kasvoi 31 % ja oli 0,21 euroa/osake (0,16). Olemme pystyneet kasvamaan ja parantamaan tehokkuuttamme.

   Aspo odottaa hyvän tuloskehityksen jatkuvan. Näkyvyyden parantumisen seurauksena tarkennamme ohjeistustamme aikaisemmasta 22-27 miljoonan euron liikevoittoarviosta uuteen liikevoittoarvioon 23-26 miljoonaa euroa (20,4)."


   ASPO-KONSERNI   LIIKEVAIHTO 

   Liikevaihto segmenteittäin

       4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 1-12/2016
       Me Me % Me Me % Me
   ESL Shipping   19,5 16,7 16,8 38,4 32,9 16,7 71,4
   Leipurin   30,1 28,8 4,5 59,5 55,0 8,2 112,7
   Telko   65,7 62,2 5,6 129,3 111,6 15,9 240,3
   Kauko 8,5 8,5 0,0 15,6 15,2 2,6 33,0  
   Muu toiminta   0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
   Yhteensä   123,8 116,2 6,5 242,8 214,7 13,1 457,4


   Segmenttien välillä ei ole merkittävää liikevaihtoa.

   Liikevaihto markkina-alueittain

       4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 1-12/2016
       Me Me % Me Me % Me
   Suomi   40,5 37,7 7,4 80,7 71,8 12,4 149,4
   Skandinavia   13,1 12,6 4,0 26,1 23,4 11,5 47,5
   Baltia   14,0 12,6 11,1 26,8 24,6 8,9 50,4
   Venäjä, Ukraina + muut 
   IVY-maat
   40,1 38,1 5,2 79,4 64,7 22,7 145,6  
   Muut maat   16,1 15,2 5,9 29,8 30,2 -1,3 64,5
   Yhteensä   123,8 116,2 6,5 242,8 214,7 13,1 457,4   Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä kaikilla Aspon markkina-alueilla, euromääräisesti eniten Suomessa ja suhteellisesti eniten Baltiassa. Suomen liikevaihtoa kasvattivat Kaukon aurinkoenergialaitteiden lisääntynyt myynti ja muiden liiketoimintasegmenttien hyvin kasvanut myynti. Baltiassa myyntiä kasvattivat Leipurin konetoimitukset sekä muiden liiketoimintasegmenttien tasaisesti lisääntynyt myynti. Telkon kemikaalien myynnin kasvu ja ruplan vahvistuminen kasvattivat myyntiä Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden alueella. 


   TULOS 

   Liikevoitto segmenteittäin

       4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 1-12/2016
       Me Me % Me Me % Me
   ESL Shipping   3,1 2,9 6,9 6,1 5,1 19,6 12,6
   Leipurin   0,6 0,4 50,0 1,0 0,9 11,1 2,0
   Telko   2,4 3,0 -20,0 4,7 5,3 -11,3 10,1
   Kauko   0,1 -0,3 133,3 -0,4 -0,6 33,3 -0,1
   Muu toiminta   -1,1 -1,2 8,3 -1,9 -2,6 26,9 -4,2
   Yhteensä   5,1 4,8 6,3 9,5 8,1 17,3 20,4   Osakekohtainen tulos 

   Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos/osake oli 0,21 euroa (0,16). Oma pääoma/osake oli 3,41 euroa (3,44). 

   Taloudelliset tavoitteet

   Aspo tavoittelee keskimäärin yli 20 prosentin oman pääoman tuottoa, enintään 100 prosentin nettovelkaantumisastetta sekä nykyrakenteella 7 prosentin liikevoittoa vuoteen 2020 mennessä.

   Vuoden 2017 toisen neljänneksen liikevoittoprosentti oli 4,1 % (4,1), oman pääoman tuotto oli 14,6 % (11,0) ja nettovelkaantumisaste 113,7 % (115,0). 

   VUODEN 2017 NÄKYMÄT

   Kansainvälisen talouden kasvun odotetaan jatkuvan 2017. Epävarmuus ja heikko suhdanne Aspolle tärkeillä idän kasvumarkkinoilla on kääntynyt kasvuksi. Venäjän, Ukrainan, ja muiden IVY-maiden tulevaa kehitystä on kuitenkin haastavaa ennustaa. Valuuttakurssien arvioidaan edelleen vaihtelevan voimakkaasti.

   Öljyn hinta säilynee nykyisellä tasolla. Yleisesti tuotannollisten raaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän matalina. Konserni pyrkii jatkamaan markkinaosuuksien kasvattamista kannattavasti strategisesti tärkeillä idän kasvumarkkinoilla. Teollisuustuotannon odotetaan kasvavan Aspon liiketoimintojen päämarkkina-alueilla 2017 aikana. Kansainvälisten kuivarahtihintojen odotetaan säilyvän matalina mutta varustamo on varmistanut kapasiteettinsa käytön pääosin pitkäaikaisin sopimuksin. Supramax-alusten käyttöaste on varmistettu vuodelle 2017 toisen aluksen operoidessa Itämeren liikenteessä ja toisen Kanadan arktisella alueella. Leipurin koneliiketoiminnan tulos on voitollinen ja palaamassa normaalille tasolle.


   LIIKETOIMINNAT 

   ESL SHIPPING 

   ESL Shipping on Itämeren johtava kuivia irtolasteja kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon tonnisto koostui 14 yksiköstä, joista 13 oli varustamon omia ja yksi vuokrattu yksikkö.

       4-6/2017 4-6/2016 Muutos-% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016
   Liikevaihto, Me   19,5 16,7 16,8 38,4 32,9 16,7 71,4
   Liikevoitto, Me   3,1 2,9 6,9 6,1 5,1 19,6 12,6
   Liikevoitto-%   15,9 17,4   15,9 15,5   17,6


   ESL Shippingin palvelukokonaisuus perustuu kykyyn operoida tehokkaasti ja luotettavasti jääalueilla sekä lastata ja keventää aluksia merellä. Vuoden toisella neljänneksellä varustamon alukset ovat operoineet pääosin Itämeren ja Pohjois-Euroopan sopimusliikenteessä suorittaen myös merilastausta ja -purkausta. Kuljetukset Itämerellä ja Pohjanmerellä perustuvat pitkäkestoisiin asiakassopimuksiin ja vakiintuneisiin asiakassuhteisiin.

   Yleiset kuivien irtolastien markkinarahtihinnat laskivat toisella neljänneksellä, mutta kääntyivät aivan katsauskauden lopussa nousuun. Rahdit ovat yhä pidemmän aikavälin tarkastelussa alhaisella tasolla.

   ESL Shippingin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli 19,5 miljoonaa euroa (16,7). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti parantunut sopimuskattavuus ja sen mahdollistama tehokas operointimalli sekä teollisuuden yleinen vilkastunut kysyntä, joka on mahdollistanut kaikkien alusten tehokkaan operoinnin. Kaikkien asiakassegmenttien kuljetusmäärät nousivat vertailukauteen nähden. Toisen neljänneksen aikana ESL Shipping kuljetti lasteja 2,8 miljoonaa tonnia (2,4).

   Huhti-kesäkuun liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 3,1 miljoonaa euroa (2,9). Liikevoittoprosentti 16 % (17) oli hyvällä tasolla. Varustamon supramax-aluksille solmimat sopimukset terästeollisuuden raaka-aineiden kuljettamisesta Suomesta Keski-Euroopan markkinoille sekä edellisvuodesta parantunut kysyntätilanne mahdollistivat näiden alusten tehokkaan operoinnin niille parhaiten sopivalla liikennealueella. Supramax-alusten tulos oli toisen aluksen suunnitelman mukaisesta telakoinnista huolimatta toisella neljänneksellä selvästi voitollinen.

   Toisen neljänneksen aikana määräaikaistelakoitiin kaksi alusyksikköä. Merellä tapahtuva suurten valtamerialusten lastaus- ja purkaustoiminta oli edellisvuotta vilkkaampaa ja operointi onnistui hyvin. 

   Katsauskauden lopulla ensimmäinen varustamon kahdesta uudesta, maailman ympäristöystävällisimmästä irtolastialuksesta sai kasteessa nimekseen ms Viikki, joka kunnioittaa varustamon perinnettä nimetä aluksensa helsinkiläisten paikannimien mukaan. Nesteytetyllä maakaasulla kulkeva 160-metrinen 26 000 dwt:n alus tuottaa yli 50 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin edeltävän sukupolven alukset. Varustamo kehittää ja testaa aluksiin yhdessä Cargoteciin kuuluvan Macgregorin kanssa autonomisen lastinkäsittelyratkaisun, joka entisestään parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta satamissa.

   Ms Viikin sisaraluksen rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti, ja se kastetaan syyskuussa. Alukset aloittavat liikenteen Itämerellä ensi vuoden alkupuoliskolla. Olemme aikaisemmin todenneet, että alukset tulevat parantamaan entisestään varustamon kannattavuutta. Yhteistyö Sinotrans & CSC Jinlingin telakan kanssa on sujunut hyvin. Uudisrakennushanke on osa EU:n osittain rahoittamaa Bothnia Bulk -projektia, jonka tavoitteena on päivittää olemassa oleva Luulajan, Oxelösundin ja Raahen välinen merireitti aiempaa ympäristöystävällisemmäksi. EU tukee alusten energiatehokkuus- ja ympäristöinvestointeja. Alukset on suunniteltu Suomessa ja eurooppalaisten laitetoimittajien osuus on noin 60 prosenttia.

   Varustamo on neuvotellut merenkulun ammattiliittojen kanssa uudisrakennusten miehityksestä ja mahdollisuudesta tuoda alukset Suomen lipulle. Neuvotteluissa on päästy sopimukseen, joka mahdollistaa ainakin ensimmäisen laivan rekisteröimisen Suomeen. Varmistaakseen pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja pätevän henkilöstön saatavuuden, yhtiö on samalla sopinut laajentavansa sekamiehitystä nykyisessä laivastossaan luonnollisen poistuman ja uudisrakennuksille avautuvien työmahdollisuuksien kautta. Sovitun järjestelyn arvioidaan parantavan kustannuskilpailukykyä asteittain jo tämän vuoden aikana. Katsauskaudella yksi alus on sekamiehitetty sopimuksen mukaisesti.

   ESL Shippingin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 38,4 (32,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi lähes 20 % ja oli 6,1 (5,1) miljoonaa euroa.

   ESL Shippingin näkymät 2017

   Suurten kuivarahtialusten markkinarahdit ovat edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta kuitenkin pitkän aikavälin tarkastelussa matalat. Loppuvuoden rahteja koskevat markkinaennusteet ovat riippuvaisia raaka-aineiden hintakehityksestä. Talouskasvun varustamon päämarkkina-alueella odotetaan näkyvän myönteisesti kuljetuskysynnässä.

   Uusia kuivarahtialuksia on tilattu vähän vuoden 2015 jälkeen, minkä seurauksena kysynnän ja tarjonnan tasapainon arvioidaan paranevan tulevina vuosina. Tulevaisuudessa muutosta kiihdyttävät merenkulun tiukentuvat ympäristömääräykset, jotka voivat vähentää vanhimman tonniston tarjontaa. Vielä tänä vuonna markkinoille kuitenkin toimitetaan paljon vanhaa tilauskantaa, erityisesti Supramax-luokassa.

   Pääosa yhtiön kuljetuskapasiteetin käytöstä on varmistettu Itämerellä ja Pohjois-Euroopassa pitkäaikaisin sopimuksin. Varustamon yhden supramax-aluksen kannattava työllisyys kuluvalle vuodelle on varmistettu vuosisopimuksella Itämerelle. Yhtiö jatkaa liiketoimintaa arktisilla alueilla toisen vuosipuoliskon aikana edellisvuosien tapaan toisen supramax-aluksen kuljettaessa malmia Kanadan Baffinlandista Eurooppaan.

   Terästeollisuuden kuljetusten odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti tai säilyvän ennallaan, mutta vuosihuoltoseisokkien ajoittuminen ja asiakkaiden kasvava tarve optimoida varastotasojaan voivat vaikuttaa loppuvuoden kuljetusmääriin.

   Varustamo jatkaa biopolttoaineiden kuljetuksia Tukholmaan syksystä alkaen edellisvuosien tapaan. Biopolttoaineiden kuljetusmarkkinan Itämerellä arvioidaan kasvavan merkittävästi lähivuosien aikana ja varustamo neuvottelee useista tähän liittyvistä projekteista. Energiateollisuuden kuljetustarpeen arvioidaan loppuvuoden aikana kokonaisuudessaan olevan edellisvuotta korkeamman niin biopolttoaineiden kuin kivihiilenkin kuljetuskysynnän johdosta. Kivihiilen käyttö keskittyy lähinnä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

   Merellä tapahtuvan suurten alusten lastaus- ja purkaustoiminnan kysynnän odotetaan olevan normaalia.

   Vuonna 2017 tullaan kahden jo telakoidun alusyksikön lisäksi telakoimaan suunnitelman mukaisesti yksi alus kolmannella neljänneksellä.

   Varustamo selvittää mahdollisuutta käynnistää syksyn aikana Itämerellä uusi liiketoiminta nykyisiä aluksia pienemmässä kokoluokassa. Varustamolle uudessa toimintamallissa vuokrataan markkinoilta aluksia ESL Shippingin kuljetusvolyymeihin. Kuljetusvolyymeinä tavoitellaan erityisesti uusiutuvaa bioenergiaa, kierrätysraaka-aineita kuten kierrätyspolttoainetta ja kierrätysterästä, viljaa sekä puupohjaisia tuotteita. Uuden toimintamallin ansiosta yhtiö voi laajentua uusiin laivaluokkiin ilman merkittäviä pääomainvestointeja.


   LEIPURIN 

   Leipurin on ainutlaatuinen ratkaisujen tarjoaja leipomo- ja konditoriatuotteiden, elintarviketeollisuuden sekä kodin ulkopuolisen syömisen (out of home, OOH) markkinoilla. Leipurin tarjoamat ratkaisut käsittävät muun muassa tuotevalikoiman kehityksen, reseptiikan, raaka-aineet, koulutuksen ja laitteet aina myyntipisteiden suunnitteluun saakka. Osana kokonaisratkaisuja Leipurin suunnittelee, toimittaa ja huoltaa leipomoteollisuuden valmistuslinjoja, paistopisteitä sekä muita elintarviketeollisuudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Leipurin raaka-aineita ja koneita toimittavat kumppanit ovat alansa johtavia kansainvälisiä valmistajia. Leipurin toimii Suomessa, Venäjällä, Baltiassa, Puolassa, Ukrainassa, Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä. 

       4-6/2017 4-6/2016 Muutos-% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016
   Liikevaihto, Me   30,1 28,8 4,5 59,5 55,0 8,2 112,7
   Liikevoitto, Me   0,6 0,4 50,0 1,0 0,9 11,1 2,0
   Liikevoitto-%   2,0 1,4   1,7 1,6   1,8   Suomessa elintarvikkeiden kuluttajahintatason kehitys on tasaantunut toisella vuosineljänneksellä mutta itämarkkinoilla elintarvikkeiden hintataso nousi. Esimerkiksi Venäjällä leipien ja leipomotuotteiden hinnat nousivat noin 4 %. Leipurille tärkeiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet hieman vertailukauteen verrattuna. 

   Teollisen pakatun leivän markkina on edelleen laskussa länsimarkkinoilla kun taas myymäläleipomoiden sekä myymäläpaistopisteiden markkina on jatkanut kasvuaan. Itämarkkinoilla hintakategorialtaan kalliimpien tuotteiden kysyntä on edelleen aikaisempien vuosien tasoa vähäisempää. Välipalatuotteiden markkina on kasvussa kaikilla markkina-alueilla. Leipurille tärkeä Venäjän kansantalous on kääntynyt kasvuun ja kuluttajien ostovoiman lasku on pysähtynyt.

   Leipurin huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 30,1 miljoonaa euroa (28,8). Kasvua oli erityisesti itämarkkinoilla sekä leipomokoneissa. Liikevoitto kasvoi vertailukauden tasosta ja oli 0,6 miljoonaa euroa (0,4). Vuosineljänneksen liikevoittoprosentti 2,0 % (1,4) ei ole tavoitetasollaan. Kannattavuutta paransi erityisesti koneliiketoiminta.

   Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden leipomoraaka-aineiden liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 17 % ja oli 7,7 miljoonaa euroa (6,6). Liikevoittoprosentti oli 7 % (7). Konemyynti mukaan lukien itämarkkinoiden liikevaihto kasvoi noin 6 % ja oli 8,1 miljoonaa euroa (7,7). Liikevoittoprosentti oli 6 % (6). 

   Koneliiketoiminnan liikevaihto nousi 30 % oman konetuotannon toimitusten seurauksena ja toiminta oli selvästi voitollista. Päämieslaitteiden osalta liikevaihto laski mutta kannattavuus parani vertailukaudesta johtuen komissiopohjaisten kauppojen suuresta osuudesta. Katsauskauden päättyessä tilauskanta oli hyvä vuodelle 2017.

   Raaka-aineissa Suomessa artesaani- ja OOH-asiakkuuksien liikevaihto jatkoi kasvuaan mutta myynti teollisille sektoreille supistui, johtuen pääasiassa lihateollisuudelle myytävien raaka-aineiden myynnin laskusta. Kokonaisuudessaan Suomen leipomoraaka-aineiden liikevaihto jäi vertailukauden tasosta. Baltiassa ja Puolassa myynti isoille teollisille asiakkaille laski vertailukauteen verrattuna ja sekä artesaani- että OOH-myyntien kasvusta huolimatta liikevaihto jäi kokonaisuudessaan vertailukautta matalammaksi.

   Länsimarkkinoiden liikevaihdon laskusta huolimatta leipomoraaka-aineliiketoiminnan kannattavuus parani vertailukauden tasosta. Panostukset uusiin liiketoimintoihin ja kasvuun heikensivät liikevoiton kehitystä. Katsauskaudella käynnistettiin OOH-liiketoiminnan tukemiseksi koeleipomisen testitoimintaan kahvila Tapiolassa kauppakeskus Ainoassa, ja katsauskauden jälkeen avattiin G'lato Fresco tuorejäätelö gelateria Helsingissä kauppakeskus Forumiin. Pisteet toimivat konseptien mallitoimipisteinä koko Leipurin toiminta-alueelle.

   Venäjän talouden kriisi 2014 lopussa tyrehdytti koneliiketoiminnan myynnin Venäjälle. Leipurin suuntasi uusille markkina-alueille Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Vuoden 2017 alussa tilauskanta omatuotannolle oli ennätyksellinen, ja nyt toimitusten käynnistyttyä merkittävämmin koneliiketoiminta on vakiinnuttanut toimintansa voitolliseksi.

   Leipurin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 8 % ja oli 59,5 miljoonaa euroa (55,0). Liikevoitto parani edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9). Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 16,4 miljoonaa euroa (13,8). Kannattavuus tällä markkina-alueella säilyi vertailukauden tasolla ja oli 6 % (6).

   Leipurin näkymät 2017 

   Markkinatilanteen odotetaan säilyvän haasteellisena Leipurin keskeisillä markkinoilla. Markkina-aseman odotetaan säilyvän vahvana teollisen leipomisen sektorilla Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Leipurin liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna 2017.

   Venäjän taloustilanteen heikkenemisen arvioidaan pysähtyneen ja kuluttajien ostovoiman odotetaan vähitellen paranevan. Leipomoraaka-aineiden paikallista hankintaa Venäjällä on lisätty korvaamaan tuontiraaka-aineita. Tällä pyritään vastaamaan kysynnän muutokseen kehittämällä hintakilpailukykyisempää tarjoomaa ja vastaamaan Venäjän kotimaisuuskampanjaan. Tavoitteena on kasvattaa paikallisten raaka-aineiden osuutta. Paikallinen hankinta on hajautettu ja merkittäviä alueellisia tuotantokumppaneita on kymmeniä. Leipurin säilyttää alueella hyvän kannattavuuden, vahvistaa markkina-asemaansa ja hakee kasvua erityisesti leipä- ja kahvileipäsektoreilta.

   Kodin ulkopuolisen syömisen markkinat ovat Leipurin-liiketoiminnalle merkittävä toiminta-alue, ja Leipurin jatkaa kasvuaan OOH-markkinoilla erityisesti Suomessa ja länsimarkkinoilla, missä Leipurin vastaa muun muassa ketjuasiakkaiden kuten kahviloiden kasvavaan kysyntään.

   Koneliiketoiminnassa laiteinvestointien odotetaan kasvavan Suomessa ja Baltiassa. Lisäksi Venäjällä odotetaan varovaista investointien kasvua. Leipurin koneliiketoiminta jatkaa agenttiverkoston vahvistamista Länsi-Euroopassa ja Lähi-idässä. Leipomokoneiden omatuotannon tuottavuuden ja tuotantoprosessien kehittämistä jatketaan. Koneliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamisen ja myynnin uudelleen suuntaamisen seurauksena koneliiketoiminnan tilauskanta on katsauskauden lopussa hyvä ja ulottuu jo osittain kevääseen 2018. Parantunut tilauskanta varmistaa koneliiketoiminnan positiivisen tuloskehityksen 2017. 


   TELKO

   Telko on johtava muoviraaka-aineiden ja teollisuuskemikaalien asiantuntija ja jakelija. Liiketoiminta perustuu alan parhaiden kansainvälisten päämiesten edustuksiin sekä oman henkilöstön asiantuntemukseen. Telkolla on tytäryhtiöitä Suomessa, Baltiassa, Skandinaviassa, Puolassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Kazakstanissa, Azerbaidzanissa ja Kiinassa.

     4-6/2017 4-6/2016  Muutos-% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016
   Liikevaihto, Me 65,7 62,2 5,6 129,3 111,6 15,9 240,3
   Liikevoitto, Me 2,4 3,0 -20,0 4,7 5,3 -11,3 10,1
   Liikevoitto-% 3,7 4,8   3,6 4,7   4,2


   Yleinen markkinaympäristö Telkon toimintamaissa on parantunut vertailukaudesta talouden yleisen piristymisen ja Venäjän kansantalouden positiivisen käänteen myötä. Telkon markkinoista talouden suhdannekäänne on näkynyt erityisesti länsimarkkinoilla, kuten Suomessa, uusina asiakkuuksina ja nykyasiakkuuksien suurempina tuotantomäärinä.

   Toisella vuosineljänneksellä öljyn hinta laski mikä alensi myös Telkon myymien raaka-aineiden hintoja edellisestä neljänneksestä. Lisäksi Telkon myymien teollisuuden käyttämien kemikaalien hintataso laski edellisestä neljänneksestä mutta pysyi kuitenkin edelleen vertailukautta korkeammalla tasolla. 

   Telkon liikevaihto huhti-kesäkuussa kasvoi vertailukaudesta ja oli 65,7 miljoonaa euroa (62,2). Liikevaihdon kasvua rajoittivat alenevat myyntihinnat.

   Huhti-kesäkuun liikevoitto laski 2,4 miljoonaan euroon (3,0). Liikevoittoprosentti 3,7 % (4,8) ei ole tavoitetasollaan. Liikevoiton laskuun vaikutti itämarkkinoiden alentunut kannattavuus, mikä johtuu erityisesti vahvistuneen Venäjän ruplan aiheuttamasta kulujen kasvusta. Markkina-alueista itämarkkinoiden suhteellinen osuus Telkon liikevaihdosta kasvoi. Venäjän taloudessa on nähtävissä entistä enemmän elpymisen merkkejä. Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 30,4 miljoonaa euroa (28,6). Liikevoittoprosentti tällä markkina-alueella oli alle 5 %, mikä alittaa tavoitetason.

   Vertailukauteen nähden vahvistunut Venäjän rupla kasvatti Venäjän yhtiön euromääräisiä kiinteitä kuluja. Lisäksi ruplan vahvistuminen vaikutti edelleen myyntikatteeseen negatiivisesti toisen neljänneksen aikana erityisesti varastomyynnin osalta, koska varastokaupassa myytiin vielä osittain heikommalla ruplan kurssilla ostettuja raaka-aineita. Telkon suhteellinen kannattavuus itämarkkinoilla parani ensimmäisestä neljänneksestä. Telko käynnisti toisen vuosineljänneksen aikana ohjelman Venäjän-liiketoiminnan kiinteiden kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Kustannussäästöt vaikuttavat täysimääräisesti neljännestä vuosineljänneksestä lähtien.

   Kemikaalien liikevaihto kasvoi ja kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla. Muoviliiketoiminnan liikevaihto laski hieman vertailukauteen verrattuna johtuen laskeneesta hintatasosta ja kannattavuus heikkeni.

   Telkon liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 16 % ja oli 129,3 miljoonaa euroa (111,6). Liikevoitto laski edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 4,7 miljoonaa euroa (5,3). Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden liikevaihto nousi 23 % edellisestä vuodesta ja oli 59,1 miljoonaa euroa (47,9). Tämän markkina-alueen kannattavuus laski mutta Telkon länsimarkkinan kannattavuus parani.

   Telkon näkymät 2017 

   Venäjän talouden kehityksen käänne positiiviseksi on tapahtunut ja teollisuuden tuotanto on kääntynyt kasvuun. Telkon myymien raaka-aineiden pääraaka-aineen öljyn hinta on laskenut ja on alhaisella tasolla. Öljyn hinnan ei odoteta kohoavan merkittävästi 2017 aikana. Suomen ja muiden länsimarkkinoiden talouskehityksen odotetaan jatkuvan positiivisena, minkä arvioidaan heijastuvan myönteisesti Telkon myymien raaka-aineiden kysyntään. Tanskassa Telkon merkittävä korealainen muoviraaka-aineiden päämies on ottamassa merkittävän asiakkaan suora-asiakkaakseen. Muutos tulee heikentämään Telkon tulosta Tanskassa merkittävästi. Telko tulee korvaamaan päämiehen toisella raaka-ainetoimittajalla mikäli päämiehen kanssa ei päästä sopimukseen.

   Telko on tutkinut aiemmin ilmoitetun mukaisesti mahdollisuuksia avata liiketoiminta Lähi-idässä. Iranissa on hyvin laaja petrokemian teollisuus, mutta markkinalta puuttuu monia erikoistuotteita, joiden myynnissä nähdään merkittäviä jakeluliiketoiminnan mahdollisuuksia. Telko on selvittänyt Iranissa toimimisen edellytykset sekä toiminnan rajoitteet ja kauppapakotteet. Selvityksen mukaan Telkolla on hyvät edellytykset toimia Iranissa sekä raaka-aineiden hankinnassa että myynnissä paikalliselle teollisuudelle. Telkon Iraniin perustaman yhtiön rekisteröinti on saatu valmiiksi heinäkuussa ja maajohtaja on palkattu käynnistämään toiminta Teheranissa. Iranin liiketoiminnan käynnistäminen ei vaikuta merkittävästi tulokseen vielä vuonna 2017. Telko uskoo kuitenkin pitemmän ajan merkittävään potentiaaliin.

   Telko laajentaa yhteistyötä BP-Castrolin kanssa ja aloittaa kolmannen vuosineljänneksen aikana Suomessa laivavarustamoille suunnatun Marine-voiteluaineiden edustuksen.

   Venäjällä käynnistetyn kannattavuusohjelman odotetaan laskevan kiinteitä kuluja säilyttäen alueellisen läsnäolon ja paikallisen toiminnan kaikissa Venäjän toimintapisteissä. Kannattavuusohjelma parantaa Telkon kannattavuutta neljännestä neljänneksestä alkaen.


   KAUKO

   Kauko on vaativien liikkuvien tietotyöympäristöjen asiantuntija. Se toimittaa parhaat työkalut, tuottavuutta parantavat ratkaisut ja tehokkaan käytön varmistavat palvelut teollisuuden, logistiikan, terveydenhuollon, ja viranomaisten tarpeisiin. Kaukon ratkaisuissa yhdistyvät räätälöidyt tietotekniset sovellus-, laite- ja palvelukokonaisuudet. Valikoimiin kuuluu myös energiatehokkuutta parantavia tuotteita. Kaukolla on yhtiöt Suomessa ja Saksassa.

     4-6/2017 4-6/2016 Muutos-% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016
   Liikevaihto, Me 8,5 8,5 0,0 15,6 15,2 2,6 33,0
   Liikevoitto, Me *) 0,1 -0,3 133,3 -0,4 -0,6 33,3 -0,1
   Liikevoitto-% 1,2 -3,5   -2,6 -3,9   -0,3


   *) 1-6/2017 sisältää -0,3 Me aiemmin myytyyn liiketoimintaan liittyvää saatavan alaskirjausta

   Kaukon liikevaihto 8,5 miljoonaa euroa (8,5) oli vertailukauden tasolla. Liikevoitto oli toisella neljänneksellä positiivinen 0,1 miljoonaa euroa (-0,3).

   Kaukon pääliiketoimintojen liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat vertailukauteen nähden merkittävästi. Liikkuvan tietotyön liikevaihto sisältäen tietotekniikan toimitukset terveydenhuoltosektorille kasvoi vertailukaudesta. Kauko lanseerasi Saksassa itse suunnittelemansa terveydenhuoltosektorille soveltuvan tietokoneen. Ensimmäiset asiakastoimitukset tapahtuivat kesäkuussa. Saksan liiketoiminta oli edelleen tappiollista. Sovellusliiketoiminnan sopimuskanta kasvoi.

   Energiatehokkuuslaitteiden liikevaihto kasvoi merkittävästi, vaikka aurinkoenergialiiketoiminnan laitetoimittajilla oli toimitusvaikeuksia, mikä siirsi Kaukon asiakastoimituksia seuraavalle neljännekselle. Ilmalämpötuotteiden kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden. Projektitoimituksia Kiinaan ei tuloutunut toisella neljänneksellä toisin kuin vertailukaudella. Katsauskaudella solmittiin Kiinassa uusi projektitoimitussopimus, joka tuloutuu toisella vuosipuoliskolla. 

   Kaukon ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 15,6 miljoonaa euroa (15,2). Liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,6) sisältäen -0,3 miljoonaa euroa aiemmin myytyyn Industrial-liiketoimintaan liittyvää komissiosaatavan alaskirjausta.

   Kaukon näkymät 2017

   Liikkuvan tietotyön kokonaisratkaisujen liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan paranevan. Kauko tarjoaa integroituja ja räätälöityjä kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät sovellus-, laite- ja muut palvelut. Sovellusliiketoiminnan tilauskannan odotetaan kasvavan. Sovellusliiketoiminnassa tulos kirjataan vasta kokonaistoimituksen tapahduttua keskimääräisen toimituskeston ollessa 6-8 kuukautta.

   Palveluliiketoimintaa tullaan laajentamaan siirtymällä entistä enemmän kokonaisratkaisuihin. Pitkän aikavälin arviossa vahvennettujen tietokoneiden markkinoilla arvioidaan kannettavien tietokoneiden myynnin vähenevän kun taas vahvennettujen tablet-tietokoneiden myynnin odotetaan kasvavan. Kaukolla on erityisen vahva markkina-asema vaativien ympäristöjen vahvennettujen tablet-tietokoneiden segmentissä.

   Kauko tarjoaa terveydenhuoltosektorille erilaisia liikkuvia tietoteknisiä ratkaisuja tehostamaan hoitohenkilöstön työtä. Kaukon lanseeraama uusi terveydenhuoltosektorille soveltuva tietokone mahdollistaa myynnin aloittamisen myös muihin OEM-kanaviin oman markkina-alueen ulkopuolelle.

   Energiasektorilla aurinkoenergian odotetaan kasvavan voimakkaasti. Nopeasti kehittynyt markkina Suomessa on aiheuttanut myös Kaukolle toimituksien viivästyksiä komponenttitoimittajien toimitusvaikeuksien vuoksi.

   Kauko on vuonna 2015 luopunut mm. Kiinan Shanghaissa Industrial-toiminnoista. Kauko harkitsee Kiinan liiketoimintansa jatkokehitystä syksyn 2017 aikana.


   MUU TOIMINTA

   Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen sekä vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja.  

     4-6/2017 4-6/2016 Muutos-% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos-% 1-12/2016
   Liikevaihto, Me 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Liikevoitto, Me -1,1 -1,2 8,3 -1,9 -2,6 26,9 -4,2


   Muun toiminnan liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,2). Liikevoittoa paransi muun toiminnan kulutehokkuuden lisäys.


   RAHOITUS 

   Konsernin rahavarat olivat 18,4 miljoonaa euroa (12/2016: 22,6). Konsernitaseen korolliset velat olivat 137,0 miljoonaa euroa (12/2016: 125,4). Korollisten velkojen keskikorko oli katsauskauden päättyessä 1,8 % (12/2016: 1,8). Korottomat velat olivat 82,4 miljoonaa euroa (12/2016: 69,8).

   Aspo-konsernin nettovelkaantumisaste oli 113,7 % (12/2016: 89,8) ja omavaraisuusaste 32,9 % (12/2016: 37,4). Vuoden 2016 toisen neljänneksen päättyessä nettovelkaantumisaste oli 115,0 % ja omavaraisuusaste 33,4 %. Toisella vuosineljänneksellä omaa pääomaa pienensi 12,9 miljoonan euron osinko, josta maksettiin 6,4 miljoonaa euroa.

   Konsernin liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa kasvoi vertailukauteen verrattuna ja oli yhteensä 3,5 miljoona euroa (-11,0). Käyttöpääoman muutos oli katsauskauden aikana -9,4 miljoonaa euroa (-22,7). Investointien rahavirta oli -11,2 miljoonaa euroa (-2,1). Investointien rahavirta liittyi pääosin aluksien ennakkomaksuihin. Konsernin vapaa rahavirta oli -7,7 miljoonaa euroa (-13,1).

   Aspon ja päärahoittajapankkien kesken allekirjoitettujen sitovien valmiusluottolimiittien määrä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 40 miljoonaa euroa. Valmiusluottolimiitit olivat katsauskauden päättyessä kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli kokonaisuudessaan käyttämättömänä. Vuonna 2017 erääntyy 20 miljoonan euron rahoitussopimus.

   Aspo laski liikkeeseen 27.5.2016 uuden 25 miljoonan euron hybridilainan eli oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 6,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua uuden hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä. 

   Aspo on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla, joiden käypä arvo 30.6.2017 oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,8). Rahoitusinstrumentit ovat käyvän arvon hierarkian tasolla 2. 

   Aspo-konserni on suojannut uusien alusten hankintaan liittyviä valuuttamääräisiä rahavirtoja valuuttatermiineillä, joihin sovelletaan suojauslaskentaa. Näiden valuuttatermiinien nimellisarvo 30.6.2017 oli 29,3 miljoonaa euroa ja käypä arvo oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,3). Rahoitusinstrumentit ovat käyvän arvon hierarkian tasolla 2.


   INVESTOINNIT 

   Konsernin investoinnit olivat 4,7 miljoonaa euroa (1,6) ja ne koostuivat pääosin ESL Shippingin tilaamien alusten ennakkomaksuista ja aktivoitavista telakoinneista.

   Investoinnit segmenteittäin ilman yritysostoja 

     4-6/2017 4-6/2016 Muutos 1-6/2017 1-6/2016 Muutos 1-12/2016
     Me Me % Me Me % Me
   ESL Shipping 4,6 1,2 283,3 11,2 1,6 600,0 5,0
   Leipurin 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 100,0 0,3
   Telko 0,0 0,3 -100,0 0,3 0,5 -40,0 1,4
   Kauko 0,0 0,0 - 0,1 0,0 - 0,0
   Muu toiminta 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,2
   Yhteensä 4,7 1,6 193,8 11,8 2,2 436,4 6,9   HENKILÖSTÖ

   Henkilöstö segmenteittäin kauden lopussa

     6/2017 6/2016 Muutos-% 12/2016
   ESL Shipping 236 226 4,4 226
   Leipurin 323 316 2,2 322
   Telko 286 268 6,7 280
   Kauko 47 48 -2,1 42
   Muu toiminta 25 23 8,7 25
   Yhteensä 917 881 4,1 895


   Aspo-konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 917 (881). Henkilöstön määrä on lisääntynyt ESL Shippingin toiminnoissa, Telkon Venäjän, Ukrainan ja muiden IVY-maiden yhtiöissä sekä Suomessa Leipurin koekahviloissa. Muun toiminnan henkilöstöä on lisätty muun muassa digitalisaatioratkaisujen rakentamiseksi. 

   Palkitseminen 

   Aspo Oyj:n hallitus päätti vuonna 2015 noin 30 henkilöä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. 

   Ansaintajakson 2015 palkkio perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Vuoden 2015 ansaintajakson perusteella luovutettiin vuonna 2016 osakepalkkiona järjestelmään kuuluneille henkilöille yhteensä 88 970 kappaletta yhtiön hallussa olleita omia osakkeita sekä osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

   Kannustinjärjestelmien sääntöjen mukaisesti Aspolle palautui työsuhteen päättymisen perusteella vuonna 2016 yhteensä 5 275 kpl osakepalkkiojärjestelmien perusteella luovutettuja omia osakkeita.

   Vuoden 2016 ansaintajakson palkkio perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Vuoden 2016 ansaintajakson perusteella luovutettiin maaliskuussa 2017 osakepalkkiona järjestelmään kuuluneille henkilöille yhteensä 25 740 kappaletta yhtiön hallussa olleita omia osakkeita ja enintään osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa verojen kattamiseen.

   Vuoden 2017 ansaintajakson palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutetaan enintään 112 000 kappaletta, ja rahana maksettava määrä vastaa enintään osakkeiden luovutushetken arvoa.


   RISKIT JA RISKIENHALLINTA 

   Epävarmuus maailmantalouden näkymistä on vähentynyt ja Aspon markkina-alueisiin liittyvät taloudelliset riskit ovat vähentyneet edelleen. Poliittisten riskien arvioidaan kohonneen globaalisti. Toimintaedellytykset ovat vakiintuneet ja joillakin alueilla parantuneet. Länsimaiden taloudet kasvavat ja Aspolle tärkeänä kotimarkkina-alueena Suomen talous on vahvassa kasvussa. Idässä talouksien supistuminen pysähtyi ja Venäjällä öljyn hinnan nousu on tukenut talouden elpymistä. Venäjällä inflaatio on edelleen hidastunut ja kulutuskysyntä sekä investoinnit ovat kasvussa. Rahtihinnat nousivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta palautuivat sitä edeltävälle tasolle toisella neljänneksellä. 

   Käänne parempaan näkyy myös Aspon kaikkien toimialojen riskien alenemisena. Epävarmuutta lisäävät Yhdysvaltojen mahdolliset lisäpakotteet, jotka eivät kuitenkaan suoraan vaikuttane Aspon liiketoimintaan. Nopeat liikkeet kansainvälisessä politiikassa, valuuttojen arvoissa tai hyödykemarkkinoilla voivat silti vaikuttaa Aspon yhtiöiden tuotteiden kysyntään ja kilpailukykyyn. Sekä itä- että länsimarkkinoiden kasvua rajoitti edelleen investointihyödykkeiden varovainen kysyntä, jonka lisääntymisestä on kuitenkin viitteitä. Venäjällä investoinnit ovat lisääntyneet, joskin niistä suuri osa kohdistuu energiasektorille.

   Strategiset riskit

   Aspo toimii länsimarkkinoiden lisäksi alueilla, joiden talouskehitys voi muuttua hyvin nopeasti negatiiviseksi tai positiiviseksi, minkä seurauksena liiketoiminnan harjoittamisen edellytykset voivat muuttua merkittävästi.

   Venäjän tavaravienti ja -tuonti ovat kasvaneet voimakkaasti alkuvuonna ja Ukrainassa kuluttajien luottamus talouteen on parantunut ja kulutuskysyntä on kääntynyt nousuun voimakkaan laskun jälkeen. Venäjän talous on myös vakiintunut ja inflaatio on hidastunut edelleen. Ennusteiden mukaan Venäjän talous kasvaa kuluvan vuoden aikana. Kulutuskysynnän heikentyminen on vaikuttanut yleisesti kauppaan, mutta nimellispalkkojen kasvu ja kuluttajien parantunut luottamus talouteen ennakoivat kulutuksen kasvua. Venäjän ja Ukrainan rahoitusmarkkinoilla ja maksuliikenteessä ei ole nähty enää heikkenemisen merkkejä. Yritysten investointihalukkuus on lisääntynyt, mutta investointihyödykkeiden myyntiä hidastaa vielä ostajien varovaisuus.

   Kotimaisen tuotannon suosiminen on lisännyt Venäjällä tuotettujen raaka-aineiden ja tarvikkeiden määrää teollisuustuotannossa laadun heikkenemisestä huolimatta. Tämä saattaa heikentää tuontiraaka-aineiden asemaa arvoketjussa ja alentaa katetasoa, mutta tuonnin määrän kasvu voi lisätä ulkomaisten raaka-aineiden kysyntää ja vastaavasti vähentää tähän liittyviä Aspon riskejä.

   Poliittinen epävarmuus euroalueella on vähentynyt, mutta maailmanlaajuisesti poliittiset riskit ovat koholla, mikä voi vaikuttaa Aspon toimintaympäristöön nopeasti tai heikentää vapaakauppaa pitemmällä aikavälillä. Aspon markkina-alueen taloudellinen ja poliittinen tilanne on saattanut vaikeuttaa Aspon strategiaan kuuluvien rakenteellisten muutosten toteuttamista. Tilanne voi jatkua samanlaisena edelleen, mutta taloudellisen ja poliittisen paineen hellittäessä se voi muuttua päinvastaiseksi nopeastikin.

   Talouspakotteet tai muut Venäjän poliittisesta tai taloudellisesta tilanteesta johtuvat esteet voivat osaltaan vähentää kuljetuksia Venäjältä sekä suurten alusten keventämistoiminta merellä voi vähentyä. Suomessa ja muualla Euroopassa yhteiskunnallinen tavoite hiilen kulutuksen vähentämiseen energiantuotannossa on lisääntynyt, mikä vähentää hiilen kuljetustarvetta tulevaisuudessa. Korvaavien energiatuotteiden tarve tulee vastaavasti lisäämään kuljetuksia, mutta muutoksesta johtuen tulevaisuuden kuljetusmäärien arviointi on vaikeutunut. Kansainvälisten rahti-indeksien matala taso ja kansainvälisesti kaluston lisääntyminen erityisesti suurissa kokoluokissa ovat lisänneet varustamojen pitkän aikavälin kannattavuuteen liittyvää epävarmuutta. Tästä huolimatta rahti-indekseissä voidaan nähdä jonkinasteista nousua ja kaluston määrissä pidemmällä aikavälillä vähenemistä. 

   Strategisia riskejä voivat aiheuttaa taloudellisen tilanteen heikkeneminen kansainvälisesti sekä poliittisen ilmapiirin lisäksi teollisuusasiakkaiden näkymät ja tuotannolliset ratkaisut. Päätökset energiantuotannon rakenteista, joihin vaikuttavat ympäristöpolitiikka ja muut poliittiset valinnat, saattavat aiheuttaa teollisuuteen ja energiantuotantoon muutoksia, jotka voivat vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisätä vaihtoehtoisia energiamuotoja. Itämeren tavaravirrat voivat muuttua teräksen tuotannon, kustannusrakenteiden, asiakasrakenteen muutosten, kuten omistuksen keskittymisen tai muiden syiden vaikutuksesta. Muutokset voivat aiheuttaa negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle kuljetustarpeiden vähentyessä, mutta niissä nähdään myös kasvavia mahdollisuuksia. Kansainvälisen meriliikenteen matalien rahtihintojen seurauksena kilpailu rahdeista voi kiristyä myös Itämerellä ja kilpailu voi lisääntyä myös osaltaan leutojen ja jäättömien talvien seurauksena. Kilpailuasemansa parantamiseksi Aspon ESL Shipping on rakentamassa uusia tälle alueelle ja asiakaskuntaan soveltuvia vähän polttoainetta kuluttavia ja vähäpäästöisiä aluksia.

   Strategisiin riskeihin vaikuttavat rahtihintojen pitkän aikavälin muutokset, alusten rakentaminen ja poistuminen markkinoilta, investointitrendit ja kaupan rakenteen muutokset erityisesti länsimarkkinoilla. Itämarkkinoilla riskejä kasvattavat muun muassa poliittinen epävakaus, yhteiskunnalliset rakenteet tai niiden reagoimattomuus liiketoiminnan kohtaamiin vaikeuksiin. Investointien patoutuminen ja purkautuminen voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä muutoksia kilpailutilanteessa ja asiakkaiden käyttäytymisessä. Itä- ja länsimarkkinoiden välinen kauppa voi kärsiä vapaakaupan rajoittamisesta ja sen seurauksena tavaroiden ja palveluiden myynti saattaa vähentyä.

   Nopeat muutokset talouden rakenteissa voivat aiheuttaa riskejä asiakas- tai päämiesrakenteen tai teknologian muuttuessa sekä nopeita reaktioita edellyttävien mahdollisuuksien jäädessä hyödyntämättä. Disruptiiviset muutokset saattavat olla hyvin nopeita. Aspon strategisia riskejä tasoittaa liiketoiminnan jakautuminen neljälle toimialalle ja liiketoiminnan harjoittaminen laajalla maantieteellisellä alueella sekä kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

   Operatiiviset riskit

   Aspon toimintaympäristön taloudellinen epävarmuus on katsauskauden aikana vähentynyt. Tästä huolimatta operatiiviset riskit ovat säilyneet. Näitä ovat esimerkiksi toimitusketjuihin ja henkilöihin liittyvät riskit. 

   Aspon liiketoimintojen kasvun painopiste on pitkään ollut kehittyvien markkinoiden alueilla, joissa kasvua hidastaviin riskeihin vaikuttavat mm. valuuttakurssit ja korkotaso, raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen taso ja muutokset, teollisuuden ja kaupan investoinnit, asiakkaiden maksuvalmius, lainsäädännön ja maahantuontiasetusten muutokset sekä viranomaistahojen toimimattomuus, epäneutraalius tai korruptio.

   Talouden kasvu ja vaihtoehtoisesti tuotannon supistuminen voivat vaikuttaa raaka-aineiden kysyntään. Poliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikeuttaa kaupallista toimintaa ja tilanteen edelleen pitkittyessä voi hidastaa Aspon liiketoimintojen kasvua. Kuluttajien luottamus ja kuluttajakäyttäytyminen heijastuvat myös B-to-B-asiakkuuksien riskeihin ja niiden tasoihin. Kehittyvien markkinoiden kasvumahdollisuudet lisäävät kilpailijoiden halua aloittaa liiketoimintaa tai laajentaa liiketoimintaansa näillä alueilla. Kehittyvien markkinoiden haastavuus ja kärjistynyt tilanne Ukrainassa ovat myös aiheuttaneet kilpailijoiden vetäytymistä näiltä markkinoilta, mikä on luonut Aspon liiketoiminnoille uusia mahdollisuuksia sekä lisännyt markkinaosuuksia ja joillakin liiketoiminnan alueilla parantanut kannattavuutta väliaikaisesti.

   Valuuttakurssimuutoksilta suojautuminen ei kaikissa olosuhteissa ja erityisesti jatkuvana ole mahdollista. Valuuttakurssien muutokset voivat heikentää tulosta sekä pienentää taseen omaa pääomaa muuntoerojen vaikutuksesta. Valuuttakurssien muutokset voivat myös vaikuttaa tulosta ja tasetta vahvistavasti. Luottotappioriskien muutos hajautuu liiketoiminnoittain ja asiakkaittain, joten Aspon liiketoiminnat eivät ole kärsineet suuria asiakkuuksiin liittyviä luottotappioita vaikka luottotappioriskit ovat kasvaneet. Päämiesriskejä on toteutunut saamatta jääneinä komissiotuottoina.

   Aspon tuotteiden soveltumattomuus asiakkaiden tuotantoprosesseihin tai niiden tekniset ominaisuudet voivat aiheuttaa kaupan katteiden kaventumista tai toimituksiin liittyviä taloudellisia vaateita. Operatiivisia riskejä ovat lisänneet myös tietotekniikkaan liittyvä rikollisuus, haittaohjelmat ja lisääntynyt petosyritysten määrä. Nämä voivat toteutuessaan aiheuttaa Aspolle taloudellisia menetyksiä. Tietotekninen suojautuminen ja sisäinen koulutus on Aspossa asianmukaisesti järjestetty, mutta hajautetusta rakenteesta johtuen yksittäisiä tapauksia voi toteutua.

   Konsernin vahinkoriskien määrää ja todennäköisyyttä arvioidaan säännöllisesti. Vahinkovakuutukset kilpailutettiin ja vakuutusmäärät päivitettiin vuonna 2016. Vakuutusmäärät ovat Aspon toiminnan laajuuteen nähden riittävät, mutta vakuutusyhtiöt voivat rajoittaa vakuutusten voimassaoloa eri syistä lisääntyneiden riskien seurauksena esimerkiksi sotatoimialueilla.

   Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

   Aspon tarkastusvaliokunnan yhtenä tehtävänä on yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta. Tarkastusvaliokunta seuraa riskienhallintaprosessia ja tekee tarvittavia toimenpiteitä erityisesti strategisten riskien ehkäisemiseksi. Hallituksen hyväksymien sisäisen valvonnan periaatteiden mukaisesti riskienhallinta on osa Aspon sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa konsernin strategian toteutumista, taloudellisen tuloksen kehittymistä, omistaja-arvoa, osingonmaksukykyä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Vastuu riskienhallinnasta on toimialojen liiketoimintajohdolla. Johto vastaa riittävien toimenpiteiden määrittämisestä, toteuttamisesta sekä toimenpiteiden toteutumisen seurannasta osana päivittäistä toiminnan ohjausta. Konsernin riskien päivitys on tehty viimeisen vuoden aikana. Riskienhallintaa koordinoi Aspon talousjohtaja, joka raportoi konsernin toimitusjohtajalle.

   Aspo-konsernin rahoitus ja rahoitusriskien hallinta hoidetaan keskitetysti emoyhtiössä hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti.

   Yksityiskohtaisempi selvitys riskienhallintapolitiikasta ja merkittävimmistä riskeistä on julkistettu yhtiön kotisivuilla. Rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.  


   OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
    

   Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.6.2017 oli 17 691 729,57 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 30 975 524, joista yhtiön hallussa oli 370 486 osaketta eli 1,2 % osakepääomasta. Aspo Oyj:llä on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Aspon osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n keskisuurten yritysten ryhmän toimialaluokassa teollisuustuotteet ja -palvelut.

   Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä oli tammi-kesäkuussa 2017 yhteensä 1 699 284 osaketta ja 14,9 miljoonaa euroa, eli 5,5 % osakekannasta vaihtoi omistajaa. Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 9,16 euroa ja alin 8,20 euroa. Keskikurssi oli 8,80 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 9,05 euroa. Katsauskauden päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli 277,0 miljoonaa euroa. 

   Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 9 135 osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa oli 914 454 osaketta eli 3,0 % osakekannasta. 


   YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


   Osinko

   Aspo Oyj:n 5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,42 euroa osakkeelta. 

   Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,21 euroa/osake, maksupäivä oli 18.4.2017. 

   Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017.

   Hallitus ja tilintarkastajat

   Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen VT, MBA Mammu Kaarion, KTM Mikael Laineen, OTK Roberto Lencionin, DE, eMBA, kauppaneuvos Gustav Nybergin, KTT Salla Pöyryn ja DI Risto Salon. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Mammu Kaarion ja jäseniksi Mikael Laineen, Salla Pöyryn ja Risto Salon.

   Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.


   Hallituksen valtuutukset


   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

   Yhtiökokous 5.4.2017 valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

   Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

   Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

   Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

   Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

   Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 7.4.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita


   Yhtiökokous 9.4.2015 valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti.

   Hallitus on käyttänyt saamaansa valtuutusta luovuttamalla vuonna 2016 vuosien 2015-2017 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2015 kuuluville henkilöille yhteensä 88 970 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä luovuttamalla 27.3.2017 yhteensä 25 740 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajaksolle 2016 kuuluville henkilöille.

   Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista 

   Yhtiökokous 9.4.2015 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.9.2018 asti. Hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta.


   OIKEUDENKÄYNNIT

   Helsingin käräjäoikeus antoi 27.2.2015 päätöksen ESL Shipping Oy:n ja Suomen valtion välisessä kanteessa, joka koskee vuosina 2001-2004 veloitettuja väylämaksuja. Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan Suomen valtio velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti noin 3,0 miljoonaa euroa sekä oikeudenkäyntikulut ja korkoja. Valtio valitti käräjäoikeuden tuomiosta ja hovioikeus kumosi 8.8.2016 annetussa tuomiossa Helsingin käräjäoikeuden päätöksen ja hylkäsi ESL Shippingin kanteen vanhentuneena. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

   Varustamo on voittanut oikeusprosessin intialaista ABG Shipyard -telakkaa vastaan vuonna 2011 vastaanotetun m/s Alppilan takuuaikaisten korjausten korvaamisesta. Välimiesoikeuden antaman päätöksen mukaan ABG Shipyard -telakka velvoitettiin maksamaan ESL Shippingille yhtiön vaateiden mukaisesti korjauskulut ja korot. Päätöksen vaikutus tullaan huomioimaan sillä tilikaudella, jolla päätöksen mukaiset maksut saadaan.

   Helsingissä 15.8.2017

   ASPO OYJ

   Hallitus 
   ASPO-KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 


     4-6/2017 4-6/2016  
     Me % Me %  
              
   Liikevaihto 123,8 100,0 116,2 100,0  
   Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,6 0,5 0,4  
   Materiaalit ja palvelut -91,6 -74,0 -85,3 -73,4  
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10,6 -8,6 -10,5 -9,0  
   Poistot ja arvonalentumiset -3,0 -2,4 -2,9 -2,5  
   Liiketoiminnan muut kulut -14,2 -11,5 -13,2 -11,4  
              
   Liikevoitto 5,1 4,1 4,8 4,1  
              
   Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,6 -0,9 -0,8  
              
   Voitto ennen veroja 4,4 3,6 3,9 3,4  
              
   Tuloverot -0,3 -0,2 -0,5 -0,4  
              
   Katsauskauden voitto 4,1 3,3 3,4 2,9  
              
   Muut laajan tuloksen erät          
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:          
   Muuntoerot -2,7   1,8    
   Suojauslaskenta -1,9   1,0    
   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1   -0,1    
   Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -4,5   2,7    
   Katsauskauden laaja tulos -0,4   6,1    
              
   Yhtiön osakkeenomistajille          
   kuuluva tulos 4,1   3,4    
              
   Yhtiön osakkeenomistajille          
   kuuluva laaja tulos -0,4   6,1    
              
   Tulos/osake, euroa 0,08   0,09    
   Laimennettu tulos/osake, euroa 0,08   0,09    
                   1-6/2017   1-6/2016   1-12/2016  
     Me % Me % Me %
                
   Liikevaihto 242,8 100,0 214,7 100,0 457,4 100,0
   Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,4 0,6 0,3 1,2 0,3
   Materiaalit ja palvelut -179,7 -74,0 -155,6 -72,5 -334,7 -73,2
   Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -20,9 -8,6 -20,6 -9,6 -40,0 -8,7
   Poistot ja arvonalentumiset -6,0 -2,5 -5,7 -2,7 -11,6 -2,5
   Liiketoiminnan muut kulut -27,7 -11,4 -25,3 -11,8 -51,9 -11,3
                
   Liikevoitto 9,5 3,9 8,1 3,8 20,4 4,5
                
   Rahoitustuotot ja -kulut -0,9 -0,4 -1,6 -0,7 -3,0 -0,7
                
   Voitto ennen veroja 8,6 3,5 6,5 3,0 17,4 3,8
                
   Tuloverot -0,6 -0,2 -0,8 -0,4 -1,5 -0,3
                
   Katsauskauden voitto 8,0 3,3 5,7 2,7 15,9 3,5
                
   Muut laajan tuloksen erät            
   Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi            
   Muuntoerot -1,4   1,5   3,2  
   Suojauslaskenta -2,5   -0,7   1,4  
   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,1   0,0   -0,1  
   Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -3,8   0,8   4,5  
   Katsauskauden laaja tulos 4,2   6,5   20,4  
                
   Yhtiön osakkeenomistajille  kuuluva tulos 8,0   5,7   15,9  
                
   Yhtiön osakkeenomistajille            
   kuuluva laaja tulos 4,2   6,5   20,4  
                
   Tulos/osake, euroa 0,21   0,16   0,49  
   Laimennettu tulos/osake, euroa 0,21   0,16   0,49  
                


   ASPO-KONSERNIN TASE

     6/2017 6/2016 Muutos 12/2016
     Me Me % Me
   Varat        
            
   Aineettomat hyödykkeet 8,7 10,1 -13,9 9,4
   Liikearvo 42,0 42,7 -1,6 42,6
   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 119,4 113,8 4,9 113,3
   Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,2 0,2 0,0 0,2
   Saamiset 3,7 3,6 2,8 4,9
   Pitkäaikaiset varat yhteensä 174,0 170,4 2,1 170,4
            
   Vaihto-omaisuus 62,2 65,7 -5,3 56,7
   Myynti- ja muut saamiset 68,2 62,6 8,9 60,0
   Rahavarat 18,4 19,3 -4,7 22,6
   Lyhytaikaiset varat yhteensä 148,8 147,6 0,8 139,3
            
   Myytävänä olevat omaisuuserät 0,9      
            
   Varat yhteensä 323,7 318,0 1,8 309,7
            
   Oma pääoma ja velat        
            
   Osakepääoma 17,7 17,7 0,0 17,7
   Muu oma pääoma 86,6 87,6 -1,1 96,8
   Oma pääoma yhteensä 104,3 105,3 -0,9 114,5
            
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 125,8 111,0 13,3 116,6
   Muut velat 4,5 5,3 -15,1 4,6
   Pitkäaikaiset velat yhteensä 130,3 116,3 12,0 121,2
            
   Lainat ja käytetyt luottolimiitit 11,2 29,4 -61,9 8,8
   Osto- ja muut velat 77,9 67,0 16,3 65,2
   Lyhytaikaiset velat yhteensä 89,1 96,4 -7,6 74,0
            
   Oma pääoma ja velat yhteensä 323,7 318,0 1,8 309,7   ASPO-KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA  

                        
   A = Osakepääoma     F = Muuntoerot              
   B = Ylikurssirahasto   G = Kertyneet voittovarat              
   C = Käyvän arvon rahasto H = Yhteensä              
   D = Muut rahastot                  
   E = Omat osakkeet                  

   Me A B C D E F G H
   Oma pääoma 1.1.2017 17,7 4,3 1,0 37,0 -2,3 -18,6 75,4 114,5
   Tilikauden laaja tulos:                
   Tilikauden voitto             8,0 8,0
   Muuntoerot           -1,4   -1,4
   Rahavirran suojaus*     -2,4         -2,4
   Laaja tulos yhteensä     -2,4     -1,4 8,0 4,2
   Liiketoimet omistajien kanssa:                
   Osingonjako             -12,9 -12,9
   Hybridi-instrumentin korot             -1,8 -1,8
   Osakepalkitseminen         0,2   0,1 0,3
   Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä         0,2   -14,6 -14,4
   Oma pääoma 30.6.2017 17,7 4,3 -1,4 37,0 -2,1 -20,0 68,8 104,3
                    
   Oma pääoma 1.1.2016 17,7 4,3 -0,3 31,9 -2,7 -21,8 73,5 102,6
   Tilikauden laaja tulos:                
   Tilikauden voitto             5,7 5,7
   Muuntoerot           1,5   1,5
   Rahavirran suojaus*     -0,7         -0,7
   Laaja tulos yhteensä     -0,7     1,5 5,7 6,5
   Liiketoimet omistajien kanssa:                
   Osingonjako             -12,5 -12,5
   Hybridi-instrumenttien muutos       9,6     -1,1 8,5
   Osakepalkitseminen         0,4   -0,2 0,2
   Rahastosiirto       0,2     -0,2 0,0
   Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       9,8 0,4   -14,0 -3,8
   Oma pääoma 30.6.2016 17,7 4,3 -1,0 41,7 -2,3 -20,3 65,2 105,3


   * verovaikutus huomioituna       ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

     1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
     Me Me Me
   LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
   Liikevoitto 9,5 8,1 20,4
   Oikaisut liikevoittoon 7,2 5,8 11,6
   Käyttöpääoman muutos -9,4 -22,7 -10,6
   Maksetut korot -3,2 -1,7 -3,7
   Saadut korot 0,6 0,3 0,4
   Maksetut tuloverot -1,2 -0,8 -1,9
   Liiketoiminnan rahavirta 3,5 -11,0 16,2
          
   INVESTOINNIT      
   Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,1 -2,1 -5,0
   Ennakkomaksut aluksista -9,4   -1,3
   Luovutustulot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 0,1   0,2
   Luovutustulot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,2    
   Investointien rahavirta -11,2 -2,1 -6,1
          
   RAHOITUS      
   Lyhytaikaisten lainojen muutos 2,4 17,1 -3,5
   Pitkäaikaisten lainojen nostot 15,6 0,2 7,2
   Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,2 -4,9 -6,7
   Hybridi-instrumentti, takaisinmaksut   -15,7 -20,3
   Hybridi-instrumentti, korot -1,7 -0,6 -0,9
   Hybridi-instrumentti, liikkeeseenlasku   24,8 24,8
   Maksetut osingot -6,4 -12,5 -12,5
   Rahoituksen rahavirta 3,7 8,4 -11,9

   Rahavarojen muutos
   -4,0 -4,7 -1,8
   Rahavarat vuoden alussa 22,6 23,9 23,9
   Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,2 0,1 0,5
   Rahavarat kauden lopussa 18,4 19,3 22,6
          


   ASPO-KONSERNIN SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT


   Segmenttien varat, Me
        
     6/2017 6/2016 12/2016
   ESL Shipping 128,6 120,3 121,1
   Leipurin 61,2 60,5 62,8
   Telko 87,9 90,4 78,1
   Kauko 22,4 22,3 20,0
   Segmenteille kohdistamattomat 23,6 24,5 27,7
   Yhteensä 323,7 318,0 309,7
          
   Segmenttien velat, Me      
     6/2017 6/2016 12/2016
   ESL Shipping 9,7 9,4 9,2
   Leipurin 14,6 11,4 14,3
   Telko 37,8 34,6 32,0
   Kauko 7,4 8,5 5,4
   Segmenteille kohdistamattomat 149,9 148,8 134,3
   Yhteensä 219,4 212,7 195,2

    
   LAATIMISPERIAATTEET 

   Aspo Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaan. Yhtiö on ottanut tilikauden alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2016. Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu.

   Aspo Oyj noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Yhtiö julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Johdon näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät laajan tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.Tunnuslukujen laskentakaavat on selostettu Vuosi 2016 -julkaisun sivulla 70.

   Aspo jatkaa valmistautumistaan uusien IRFS 15 ja IFRS 9 -standardien käyttöönottoon 1.1.2018 alkaen. Tilinpäätöksessä Vuosi 2016 julkaisun sivuilla 40-41 on tarkemmin kerrottu näiden standardien arvioiduista vaikutuksissa konsernin tilinpäätökseen, ja projektin etenemisen myötä Aspo tarkentaa arviotaan vaikutuksista myöhemmin vuoden 2017 aikana.

   SEGMENTTIRAPORTOINTI

   Aspon toimintasegmentit ovat ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko. Muu toiminta sisältää Aspon konsernihallinnon, talous- ja ICT-palvelukeskuksen ja vähäisiä määriä muita toimialoille kuulumattomia toimintoja. 

   Konserni raportoi liikevaihtoa seuraavan maantieteellisen jaon mukaan: Suomi, Skandinavia, Baltia, Venäjä + Ukraina + muut IVY-maat, sekä muut maat. 

   TIEDOTUSTILAISUUS

   Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään tiistaina 15.8.2017 klo 14.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.  

   TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 2017 

   Aspo Oyj:n seuraava katsaus julkistetaan:
   Osavuosikatsaus 1-9/2017 torstaina 26.10.2017. 

   Helsingissä 15. elokuuta 2017

   ASPO OYJ

   Aki Ojanen   Arto Meitsalo  
   toimitusjohtaja   talousjohtaja  


   Lisätiedot:
   Aki Ojanen, 09 521 4010, 0400 106 592, sähköposti aki.ojanen (a) aspo.com

   JAKELU:
   Nasdaq Helsinki
   Keskeiset tiedotusvälineet
   www.aspo.fi
      
   Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändien, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kauko, tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

   Aiheet: Osavuosikatsaus