Ympäristövastuu

Vastuullisuus näkyy Aspolla valintoina ja konkreettisina tekoina ympäristön puolesta. Aspon ympäristöpolitiikan keskeisenä periaatteena on toimintojen jatkuva parantaminen. Kriittiset ympäristöasiat pyritään aina hoitamaan yli lain ja määräysten edellyttämien minimirajojen.

Hyvä ympäristömaine on yhtiölle myös yhä tärkeämpi kilpailutekijä. Aspo on tehnyt merkittävän uuden avauksen etenkin vastuullisempien ja ympäristöystävällisempien laivakuljetusten puolesta. ESL Shipping rakennuttaa kaksi jäävahvistettua alusta, joista tulee maailman ensimmäiset nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä polttoaineenaan käyttävät suuret irtolastialukset. Aiempaa huomattavasti energiatehokkaampien alusten hiilidioksidipäästöt kuljetettua rahtitonnia kohden pienenevät yli 50 % nykyisiin laivoihin verrattuna.

Mittakaavaltaan pienempi, mutta yhtä lailla konkreettinen ympäristöteko on Aspon henkilöstön autopolitiikka. Sen mukaisesti työntekijä saa autovähennyksestään alennuksen, jos hän valitsee vaihtoehdon, jonka päästöt alittavat yhtiön autokaluston keskimääräisen arvon. Tavoitteena on, että tämä järjestely vaikuttaa puolestaan alentavasti keskimääräiseen päästöarvoon.

Yhtiön ympäristövastuuta edistää osaltaan myös Aspo-konsernin pääkonttori, joka sijaitsee LEED-platinatason ympäristösertifikaatin saaneessa toimistotalossa. Energiatehokas rakennus kuluttaa arviolta 30–50 prosenttia vähemmän energiaa tavalliseen rakennukseen verrattuna. 

2018

Päivitetty: 07.04.2017