Vastuullisuus on valintoja

Aspo toimii hyvän yrityskansalaisen tavoin kaikissa toimintamaissaan. Konsernin eettiset ohjeet ja ympäristöpolitiikka luovat yhteiset pelisäännöt liiketoiminnalle.

Hyvään yrityskansalaisuuteen kuuluu esimerkiksi, että Aspo maksaa verot aina siihen maahan, missä tuloskin on tehty. Läpinäkyvä toimintamalli palvelee niin sijoittajia kuin muitakin sidosryhmiä.

Aspon eettisissä ohjeissa kuvataan säännöt, joita Aspo-konsernin henkilöstön edellytetään omassa toiminnassaan noudattavan. Aspo on toteuttanut eettisistä kysymyksistä verkko-opetusmateriaalin, jonka jokaisen Aspon työntekijän tulee käydä läpi. Materiaali perustuu kysymyksiin ja vastausvaihtoehtoihin asioista, joiden osalta henkilöstö joutuu tekemään henkilökohtaisia ja eettisiä päätöksiä.

Kaikille Aspon toimintamaille yhteiset eettiset ohjeet käsittelevät toiminnan lainmukaisuutta, liikesuhteita, henkilöstöä ja turvallisuutta sekä yrityksen varoja ja omaisuutta.