Vastuu henkilöstöstä

Vastuullisen toiminnan edistäminen konsernin laajuisesti vaatii hyvää johtamista. Aspo pyrkii kaikin tavoin edistämään työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja luomaan kannustavaa ilmapiiriä. Aspolaisten tyytyväisyyttä omiin tehtäviinsä, johtamisen laatuun ja Aspoon työnantajana mitataan ilmapiirikartoituksella. Vuosittain toistuvat kysymykset antavat vertailutietoa esimiehille, jotka käyvät kartoituksen tulokset läpi tiimeissään ja etsivät kehittämiskohteita.

Henkilöstön kannustamiseksi Aspoon on perustettu henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat kaikki Aspo-konsernin suomalaisten yhtiöiden työntekijät. Henkilöstö voi sijoittaa saamansa tulospalkkion henkilöstörahastoon tai nostaa rahana. Rahastoinnin tavoitteena on, että henkilöstöstä tulee yhtiön merkittävä omistajaryhmä.

telko_helsinki_kuva

Päivitetty: 07.04.2017