ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI ENSIMMÄISTÄ NELJÄNNESTÄ

(julkaistu osavuosikatsauksessa 3.5.2018)

Aspon liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta ja katsauskauden tulos oli mielestäni vain tyydyttävä. Ensimmäinen neljännes on Aspossa yleensä vuoden heikoin ja tällä katsauskaudella tulostasoon vaikutti erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon poikkeuksellinen kylmyys. Itämerellä vallinneet sää- ja jääolosuhteet vaikuttivat ESL Shippingin operoinnin tehoon sekä polttoainekulutukseen. Liikuttaessa jääolosuhteissa Perämerellä alusten käyttämä nopeus laskee kolmasosaan ja polttoainekulutus kasvaa kolminkertaiseksi. Poikkeuksellisen pitkään jatkunut kylmyys on laskenut Venäjällä ja Ukrainassa perusteollisuuden tuotantomääriä sekä lykännyt rakentamisen kesäsesongin alkua, mikä laski Telkon liikevaihtoa alueella.

Liiketoiminnoista Leipurin jatkoi vahvaa, odottamaamme tulosparannusta. Telko saavutti lähes vertailukauden liikevoiton, vaikka tulos kärsi sääolosuhteista Ukrainassa ja Venäjällä.  ESL Shipping teki jääolosuhteet huomioiden hyvän tuloksen jääden kuitenkin merkittävästi vertailukaudesta. Kaukon liiketulos oli edelleen tappiollinen. Aspon hallinnon kulut nousivat vertailukaudesta, jolloin kulut olivat poikkeuksellisen matalat.

Aspon näkemys pitkän aikavälin kehityspotentiaalista ei ole muuttunut, vaikka kansainvälinen politiikka on vaikuttanut mm. Venäjän ja länsimaiden välisiin suhteisiin sekä luonut epävarmuutta vapaakaupan jatkumisesta.  Raaka-aineiden hinnat ovat kohonneet ja raakaöljyn hinta on vahvistunut.  Arvioimme, että positiivinen pitkäaikainen tuloskehitys jatkuu ja Aspon liikevoitto kasvaa merkittävästi vertailuvuodesta.

Odotamme, että ESL Shippingin uudet, LNG-käyttöiset alukset saadaan viimeisteltyä Kiinassa telakan toimesta ja luovutettua varustamolle. Alusten käyttöönotolla Itämerellä on positiivinen vaikutus varustamon kannattavuustasoon.

ASPO-KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA AKI OJANEN KOMMENTOI ENSIMMÄISTÄ NELJÄNNESTÄ

-