icepick-bg-253131-edited.jpg

Toimintojen parantaminen

ESL Shipping

ESL Shippingin toiminta ja kaikki alukset on sertifioitu kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n turvallisuusjohtamiskoodin ISM:n vaatimusten mukaisesti. Varustamolla on lisäksi ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Laiva on ekologisin vaihtoehto suurten lastien kuljettamiseen. ESL Shippingin uudet LNG-käyttöiset alukset näyttävät osaltaan suuntaa ympäristöystävällisemmille raaka-ainekuljetuksille. Varustamo myös pyrkii määrätietoisesti vähentämään polttoainekulutustaan.

Leipurin

Leipurin kiinnittää erityishuomiota kaikkien tuotteittensa korkeaan laatuun ja turvallisuuteen. Yrityksen kumppaneilta ja toimittajilta vaaditaan tiukat laatukriteerit täyttävät ympäristö- ja toimintajärjestelmät. Suomessa Leipurin toimintamalli on saanut ISO 9001:2000 -sertifikaatin. Sertifioinnin myötä yritys on sitoutunut toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Telko

Tiukat laatukriteerit ohjaavat Telkon toimintoja. Yhtiölle on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti, ja se noudattaa myös kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman kauppaan liittyvää versiota. Sen mukaisesti Telko on sitoutunut jatkuvaan vapaaehtoiseen ympäristöasioiden sekä työterveyden ja -turvallisuuden kehittämiseen. Sitoutuminen on todennettu ulkoisessa SQAS/ESAD-arvioinnissa. Telko on myös allekirjoittanut Euroopan kemianteollisuuden jälleenmyyjien järjestön FECC:n eettiset periaatteet.

Kauko

Kauko tarjoaa liikkuvan tietotyön ratkaisuja ja energiaa säästäviä tuotteita, kuten aurinkoenergiajärjestelmiä, joten ympäristöasiat ovat yrityksen päämiehille tärkeässä roolissa. Sitoutuminen kestävään kehitykseen näkyy kaikessa toiminnassa tuotteiden suunnittelusta ja valmistuksesta niiden kierrätykseen.


Päivitetty: 07.04.2017