Osakekohtaiset tunnusluvut tilikausittain

 
Aspo-konserni 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Tulos/osake (EPS), e  0,49 0,61 0,57 0,28 0,36 0,45 0,38 0,31
Oma pääoma/osake, e 3,75 3,36 3,42 3,39 2,95 3,05 2,49 2,46
Nimellisosinko/osake, pääomanpalautus/osake e *)0,42 0,41 0,40 0,21 0,42 **)0,42 0,42 0,42
Osakeantioikaistu osinko/osake, pääomanpalautus/osake e             0,40 0,40
Osinko/tulos, pääomanpalautus/osake % *)85,4 67,1 70,3 75,3 117,9 **)95,2 106,2 126,6
Efektiivinen osinkotuotto,pääomanpalautustuotto % *)5,1 5,5 7,0 3,5 6,6 **)6,2 5,1 7,1
Hinta/voitto -suhde (P/E) 16,6 12,3 10,0 21,6 17,9 15,1 20,7 17,8
                 
Osakkeen kurssikehitys osakeantikorjattuna, e                
keskikurssi 6,95 7,23 6,20 5,74 6,63 7,39 7,05 5,15
alin kurssi 6,00 5,92 5,21 5,19 5,70 6,32 5,60 3,73
ylin kurssi 8,21 8,16 7,52 6,82 7,95 8,82 7,88 5,88
                 
Tilikauden viimeisen kauppapäivän keskikurssi, e 8,18 7,50 5,69 6,03 6,39 6,80 7,83 5,59
Osakekannan markkina-arvo 31.12, Me 253,4 232,3 176,3 186,7 197,9 210,5 221,7 155,8
Osakkeen vaihto, 1 000 kpl 2 491 4 886 4 872 4 032 2 704 3 716 5 145 2 262
Osakkeen vaihto, % 8,0 15,8 15,7 13,0 8,7 12,0 19,2 8,6
Osakkeen vaihto, Me 17,3 35,3 30,2 22,9 17,6 27,3 38,7 12,3
Osakemäärät, 1 000 kpl 30 976 30 976 30 976 30 967 30 967 30 959 28 313 27 858
Ulkopuolella, 1 000 kpl 30 579 30 496 30 402 30 274 30 284 30 125 27 583 27 204
Ulkopuolella keskimäärin, 1 000 kpl 30 564 30 479 30 312 30 282 30 255 29 507 27 316 27 204
Laimennettu osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl 30 564 30 479 30 312 31 945 31 974 31 259 29 295 29 638
 

*) Hallituksen ehdotus
**) Vuonna 2011 pääomanpalautusta

Vuosien 2010-2009 tunnusluvut on osakeantikorjattu.
Käytetty osakeantikerroin on 1,054997. 

 

Lataa Excel


Päivitetty: 07.04.2017