polarbear-bg2-389543-edited.jpg

Vakaa osingon­maksaja

Aspo harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa, jonka tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa keskimäärin vähintään puolet vuoden tuloksesta. Aspo on siirtynyt kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan osingonmaksuun vuodesta 2017 lähtien.

Osinko vuodelta 2016

Aspo Oyj:n 5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,21 euroa/osake, täsmäytyspäivä on 7.4.2017 ja osingonmaksupäivä 18.4.2017.

Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 30.10.2017 ja osingon maksupäivä 6.11.2017.


Päivitetty: 07.04.2017

Osinko / Osake, €

Osinko / tulos, %